Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Z inicjatywy Okręgu PZD odbyło się w dniu 24.01 br., spotkanie przedstawicieli Okręgu z Urzędem Miasta w Szczecinie, które miało na celu przedstawienie problemów PZD na terenie miasta Szczecin. W naradzie wzięli udział Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa oraz Kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej, Wydziału Inicjatyw Obywatelskich, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Inwestycji.

Okręg reprezentowany był przez prezesa, I wiceprezesa, sekretarza Okręgu oraz dyrektora biura okręgowego i starszy specjalista ds. terenowo prawnych i inwestycji.

Rozmowy miały na celu uporządkowanie dalszej współpracy między Okręgiem i Miastem Szczecin. W toku obrad omówiono następujące zagadnienia:

1. Zasady współpracy kolegiów prezesów ROD z terenu Szczecina z radami osiedli.

2. Postępy w zakresie regulacji prawnych gruntów. Urząd Miasta przekazał pismo zawierające wykaz ogrodów do uregulowania w roku 2020.

3. Przedstawione zostały potrzeby ROD dotyczące obowiązku gminy w zakresie dróg dojazdowych, doprowadzenia wody i energii do ROD.

4. Omówione zostały trudności z jakimi ogrody borykają się w związku z likwidacją odpadów.

5. Problemy ogrodów związane  z melioracją w zlewisku rzeki Bukowa i Jezioro Dąbskie.

6. Realizację przepisów ustawy krajobrazowej, dotyczącej posadowienia nośników reklamowych.

7. Zachowania estetyki ogrodów poprzez modernizację ogrodzeń w miejscach szczególnie newralgicznych.

8. Zagadnienia wynikające z programu społecznego PZD, w tym:

• aktywizacja seniorów

• prace z młodzieżą

• otwarcie ogrodów dla społeczeństwa

• współpraca w organizowaniu imprez

• oferta dostępności infrastruktury ogrodowej dla miasta

• przeciwdziałanie bezdomności.

W toku spotkania, obydwie strony przedstawiły możliwości oraz kierunki realizacji poszczególnych dziedzin, poprzez robocze spotkania branżowe dla skonkretyzowania wspólnych zamierzeń miasta i Okręgu.

Okręg przedstawił również postulat systemowej pomocy dla ogrodów ze strony Miasta Szczecin, w zakresie dofinansowania infrastruktury służącej zaktywizowaniu korzystania z ogrodów przez lokalną społeczność.

Mamy nadzieję, że poszerzenie dotychczasowej współpracy z miastem przyniesie określone efekty z pożytkiem dla działkowców oraz wszystkich korzystających z dóbr jakie dają i mogą dawać ogrody działkowe.

 

Prezes Okręgu PZD

 mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 155

Wczoraj 181

W tygodniu 522

W miesiącu 3798

Wszystkich 289395

Kubik-Rubik Joomla! Extensions