Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. Tematyka narady, którą prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki obejmowała następujące zagadnienia:

Sytuacja Związku mająca wpływ na funkcjonowanie ROD i PZD.

Statut PZD – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Przebieg walnych zebrań sprawozdawczych. Ocena przygotowania i przebiegu zebrań. Występujące problemy.

120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego.

Krajowa Rada i okręgowe zarządy na rzecz ogrodów i działkowców. Dotacje z Krajowej Rady i OZ.

Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych w okręgach i Krajowej Radzie.

Delegatury rejonowe okręgowych zarządów i ośrodki finansowo-księgowe. Potrzeby, propozycje.

Stan prawny ROD.

Skargi i zażalenia. Problematyka, reakcja OZ.

Zatrudnienie w biurach okręgów.

Informacja o programie finansowo-księgowym dla ROD.

Sprawy finansowe.

Działalność kontrolno-rewizyjna.

Inwestycje w ROD.

Dotacje dla ROD od samorządu terytorialnego.

Każdy temat był zreferowany, a więc przedstawiono stan obecny i zgłaszane potrzeby w danym zakresie. Podczas narady uczestnicy dokonali aktualnej oceny poszczególnych zagadnień, wypowiadali się także o potrzebach podejmowania nowych rozwiązań w celu realizacji zadań stojących przed Związkiem, ale też wypełniania oczekiwań działkowców i ogrodów.

Uczestnicy narady podkreślali, że nadrzędnym celem działania wszystkich struktur Związku, a także członków PZD jest obrona ogrodów, obrona ustawy o ROD i obrona Związku, a wszystko to po to, aby chronić prawa działkowców. Podkreślano także konieczność wypracowania nowych form przepływu informacji pomiędzy strukturami Związku i działkowcami w celu szybkiego reagowania na rozwijające się niekorzystne sytuacje, a także bieżącego informowania działkowców o wszystkich sprawach mających wpływ na ich prawa oraz dotyczące ich ogrodu.

W podsumowaniu narady Prezes PZD przypomniał, że cały Związek jest w trakcie realizacji dwóch ważnych dla działkowców i ogrodów programów: „Otwarty Program Społecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” i „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Oba programy mają służyć rozwojowi ogrodów działkowych, a także otwarciu ich dla społeczności lokalnych.

 

MP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 170

W tygodniu 7

W miesiącu 3311

Wszystkich 145000

Kubik-Rubik Joomla! Extensions