Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 24 maja br. w Warszawie odbędzie się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród najważniejszych tematów, jakie będą podejmowane znajduje się statut PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Potrzeba nowelizacji statutu wynika z nowych zapisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, które muszą zostać wprowadzone do statutów wszystkich organizacji podlegających tej ustawie. Związek musi więc dokonać odpowiedniej zmiany statutu do 20 maja 2018 roku. Prezydium KR podjęło już wstępne prace organizacyjne i koncepcyjne w zakresie wdrożenia tej nowelizacji. Przyjęto w szczególności, że - oprócz dostosowania statutu do nowych rozwiązań ustawowych - należy również udoskonalić obowiązujące obecnie rozwiązania i zmodyfikować statut także w zakresie nie objętym nowelizacją. Podczas zaplanowanego na dzień 24 maja br. posiedzenia Krajowej Rady PZD zostanie wybrana specjalna komisja statutowa, która będzie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami. Rozpoczną się również szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji.

Ponadto członkowie KR PZD omawiać będą temat skarg i zażaleń, jakie wpływają do PZD. Są to m.in. zgłoszone nieprawidłowości, niezgodne ze statutem i regulaminem działania zarządu lub działkowców oraz sąsiedzkie spory. Temat ten był już przedstawiany podczas narady prezesów i dyrektorów biur, która odbyła się w kwietniu br, jednak z uwagi na rangę problemu i powtarzającą się problematykę, temat będzie przedmiotem najbliższych obrad plenum.

Na zakończenie członkowie KR PZD omówią przygotowania i realizację jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Inauguracja obchodów odbędzie się  w najstarszym ogrodzie w Polsce, w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim w dniu 1 lipca 2017 roku.

AH

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 170

W tygodniu 7

W miesiącu 3311

Wszystkich 145000

Kubik-Rubik Joomla! Extensions