Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Nawiązując do informacji z narady instruktażowej prezesów ROD, zamieszczonej na naszej stronie internetowej, informujemy, że drugą część narady poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa w ogrodach działkowych okręgu szczecińskiego.

Naradę zorganizowano przy wsparciu Miejskiej Komendy Policji.

Wprowadzenia do tej tematyki dokonał przewodniczący komisji bezpieczeństwa okręgu – przewodniczący Zbigniew Baran, który omówił główne zagrożenia bezpieczeństwa w ogrodach, wynikające z pory jesienno-zimowej, pomieszkiwania bezdomnych w altanach, kradzieży w altanach i ogrodach oraz bezpieczeństwa na drogach.

Omówił aktualną sytuację w ogrodach okręgu i zobowiązał prezesów zarządów do ewidencji zdarzeń w ogrodach, składania informacji do OZ oraz codziennej współpracy z policją, a także wyczulenie działkowców na nadzór sąsiedzki oraz konieczność przedstawiania na walnych zebraniach sprawozdawczych sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w każdym ogrodzie.

Ze strony policji naradę obsługiwali - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP podinspektor Tomasz Gwiazdowski oraz z Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Paweł Orliński. Ponadto w naradzie udział wzięli przedstawiciele wydziału prewencji wszystkich komend dzielnicowych w Szczecinie.

Prowadzący zapoznali z najczęściej notowanymi zagrożeniami na podstawie mapy zagrożeń województwa oraz na podstawie przykładów z praktyki. Omówione zostały zagrożenia wynikające z bezdomności,  rodzajami oszustw i ich przeciwdziałaniu, a także omówiono rolę dzielnicowych i zasady współpracy z ogrodami w dziedzinie profilaktyki.

W toku dyskusji, prezesi wypowiedzieli swoje uwagi pod adresem policji w zakresie codziennej współpracy ilustrując to przykładami. Padły również ciepłe słowa z podziękowaniem za dobrą współpracę.

Wystąpienie policji było urozmaicone spotem dotyczącym bezpieczeństwa w ogrodach działkowych, a także wyartykułowaniem takich zagadnień jak bezpieczne wjazdy do ogrodów, oznakowanie pieszych po zmroku, akcji oznakowania przedmiotów, kontroli altan pod względem zamieszkiwania w altanach i kontroli przeciwpożarowej, reagowania na bezdomnych w ogrodach, działaniach prewencyjnych i porozumień pisemnych w zakresie współpracy z policją na najniższym szczeblu.

Naradę podsumował prezes OZ, podziękował policji za pomoc w organizacji narady i zaapelował do prezesów zarządów ogrodów o aktywność w zakresie obserwacji zjawisk, reakcji na nie i informacji przekazywanych niezwłocznie do OZ. Zwrócił również uwagę, by we wszystkich ogrodach znalazły się regulaminy określające sposób zachowania się wszystkich osób znajdujących się w ogrodzie,  co jest bardzo istotne ze względu na realizację programu Otwartych Ogrodów dla społeczności lokalnej.

Zbigniew Baran 

Członek Komisji Problemowej

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 170

W tygodniu 7

W miesiącu 3311

Wszystkich 145000

Kubik-Rubik Joomla! Extensions