Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Senatorowie zagłosują ws. nowej ustawy działkowej

11  grudnia (środa) w Senacie odbędzie się głosowanie nad nową ustawą działkową. Jeżeli Senatorowie przyjmą projekt bez poprawek, to trafi on następnie na  biurko prezydenta, który ma maksymalnie 21 dni na jego podpisanie.

Czytaj więcej...

Ustawa działkowa skierowana pod obrady Senatu

Komisje Senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - przyjęły we wtorek (03.12.13) obywatelski projekt ustawy o ROD, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu,  gdzie senatorem sprawozdawcą będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).

Czytaj więcej...

Spotkanie z Senatorem Sławomirem Preissem

W siedzibie biura Senatora Sławomira Preissa w Stargardzie Szczecińskim 29 listopada br. z inicjatywy działkowców doszło do spotkania przedstawicieli ogrodów stargardzkich i szczecińskich z Panem Senatorem. Spotkanie dotyczyło spraw ogrodów ale głównie prac nad ustawą o ROD, która została skierowana do Senatu.

Czytaj więcej...

Komentarz Prezesa PZD po przyjęciu ustawy działkowej przez Sejm

"Jest to ogromny sukces" - mówi po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy działkowej Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i dodaje, że coraz bardziej realna staje się szansa, że do 21 stycznia 2014r. działkowcy będą mieli dobrą ustawę, popartą poprzez wszystkie kluby parlamentarne. Prezes PZD podkreśla jednocześnie, że po raz pierwszy w historii Sejm uchwalił projekt obywatelski, który poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Czytaj więcej...

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę działkową

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Czytaj więcej...

Komitet odpowiada na pytania posłów

Podczas drugiego czytania projektu obywatelskiego  w Sejmie  odbyła się dyskusja, podczas której do zadawania pytań zgłosiło  się 26 posłów, reprezentujących  wszystkie kluby poselskie. Pytania dotyczyły głównie sprawy uwłaszczenia działkowców, możliwości wydzielania się z ogólnopolskiej organizacji działkowców, przebiegu prac nad ustawą działkową, a także terminu, który pozostał na jej uchwalenie. Na pytania skierowane do strony społecznej  odpowiedzi udzielał pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Tomasz Terlecki.

Czytaj więcej...

Posłowie wszystkich klubów za projektem działkowców

W środę (20.11.13) w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o ROD.  Podczas debaty sejmowej wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały jego poparcie. Zgłoszone zostały jedynie nieliczne poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym, które udało się pozytywnie rozpatrzyć na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Istnieją więc realne szanse, że w piątek odbędzie się trzecie czytanie projektu obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Projekt obywatelski skierowany na drugie czytanie w Sejmie

Po ponad miesięcznej przerwie Komisje Infrastruktury oraz Samorządu i Polityki Regionalnej wznowiły prace nad nową ustawą działkową. Podczas wtorkowego posiedzenia posłowie udowodnili, że są w stanie pracować sprawnie i potrafią zrezygnować z przepychanek politycznych, które do tej pory spowalniały prace. W efekcie tego projekt obywatelski trafia na drugie czytanie w Sejmie.

Czytaj więcej...

Dziś drugie czytanie ustawy działkowej w Sejmie

Już dziś o godz. 15:15 w Sejmie odbędzie się tzw. drugie czytanie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W harmonogramie sejmowym zaplanowano 2,5h podczas których przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Regionalnego i Polityki Regionalnej z prac nad ustawą.

Odbędzie się też debata. Głosowanie ws. ustawy o ogrodach działkowych zaplanowano na piątek. Relację z tego wydarzenia można oglądać za pośrednictwem iTV Sejm.

Co z ustawą w sprawie ROD?

W świetlicy Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie odbyło się zebranie, którego tematem była ustawa dotycząca istnienia i dalszej działalności ROD. Działkowcy z ogrodów działkowych w Gryfinie i Chojnie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZD w Szczecinie: Dyrektorem Biura Zarządu – Tomaszem Olkuskim i inspektorem do spraw terenowych Michałem Terą. Po powitaniu gości przez Prezesa ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie – Czesława Skoneckiego omówiono temat artykułu 30 ustawy będącej obecnie w opracowaniu komisji sejmowych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo w ogrodach w okresie jesienno-zimowym

W siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w dniu 19 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji z kierownictwem OZ PZD. Tematem zasadniczym było omówienie i przyjcie planu działań kontrolnych w rejonie rodzinnych ogrodów działkowych w celu poprawy bezpieczeństwa działkowców i ich mienia.

Policję reprezentowali podinsp. Daniel Szczęsny oraz  st. asp. Przemysław Myślicki. W toku spotkania ustalono i zaakceptowano założenia do planu działań w związku z nadejściem okresu zimowego, z uwagi na nasilanie się w tym okresie w kompleksach ogrodowych przebywania osób postronnych, a także z uwagi na to, iż w ogrodach przebywa w tym czasie mniej użytkowników działek, co stwarza zagrożenie dla mienia pozostawionego w altanach. Jednocześnie działania mają na celu objęcie kontrolą osób pomieszkujących w altanach, a zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi.

Czytaj więcej...

Jutro Komisje przyjmą sprawozdanie z prac nad ustawą działkową

Jutro podczas posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego przyjęte zostanie sprawozdanie z prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych – zapowiedział przewodniczący jednej z ww. komisji, poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Czytaj więcej...

Działkowcy u Posłanki Magdaleny Kochan (PO)

Poseł Magdalena Kochan - członek sejmowej komisji samorządu i polityki regionalnej przyjęła w dniu 15. 11. br. przedstawicieli ROD "Górki Ustowskie", "Stoczniowiec", "Nad Grzepnicą", "Bartoszewo" oraz Prezesa OZ PZD w Szczecinie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy działkowców, trzeba przyznać, że dość długo nie udawało nam się doprowadzić do tego spotkania. Działkowcy mieli możliwość poinformować Panią Poseł o aktualnych problemach naszego środowiska a głównie o zagrożeniach dla ustawy o ROD wynikających ze spowolnienia prac  w komisji sejmowej przygotowującej ustawę.

Czytaj więcej...

Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski.

Czytaj więcej...

Komisje wznowią prace nad ustawą działkową

Na 19 listopada br. (tj. we wtorek) na godz. 18 zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie po blisko miesięcznej przerwie wznowią prace nad projektem obywatelskim. Prawdopodobnie podczas obrad zajmą się m.in. sporną kwestią dot. "pseudouwłaszczenia", która wciąż pozostaje nierozwiązana.

Relację z  przebiegu prac podkomisji będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy  w dniu obrad kliknąć w zakładkę  iTVSejm (tutaj).

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem (PO) Arkadiuszem Litwińskim w dniu 13.11.2013

Z inicjatywy OZ PZD w dniu 13.11.2013 roku działkowcy z ogrodu im. "Górki Ustowskie", "XX-lecia" wraz prezesem OZ spotkali się z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim – członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nie jest to pierwsze spotkanie z Panem Posłem gdyż na przestrzeni ostatnich lat do takich spotkań dochodziło wielokrotnie. Przedmiotem zainteresowania działkowców było przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie co dalej z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dlaczego utknęły prace w ostatnim miesiącu oraz jak Poseł postrzega realizację art. 30 w treści zaproponowanej przez posłów PO? Poseł podziela obawy o zagrożeniu wejścia ustawy w terminie a w kwestii tzw. uwłaszczenia działkowców również potwierdza, że nie jest to w najszczęśliwszy wariant rozwiązania, co może rzutować negatywnymi skutkami w przyszłości w zakresie kierowania ogrodami przez stowarzyszenia, jak również może być przyczyną zaskarżenia ustawy.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem Andrzejem Piątakiem z "Twojego Ruchu"

12 listopada bieżącego roku w siedzibie OZ PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Piątakiem. W spotkaniu udział wzięli prezes OZ PZD oraz przedstawiciele ROD im. "Nad Grzepnicą", "Górki Ustowskie", "XX-lecia", "Bartoszewo"  i "Bema".

Panu Posłowi została przedstawiona sytuacja dotychczasowego dorobku prac nad przygotowaniem ustawy o ROD i obecnie zaistniałe zagrożenie wynikające z zahamowania prac legislacyjnych. Pomimo wysyłanych pism do Premiera oraz Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac oraz sprecyzowanie harmonogramu prac nad ustawą działkowców niepokoi wyraźne przystopowanie tempa oraz braku określonego terminu kolejnych etapów posiedzeń Komisji powołanej do przygotowania projektu.

Czytaj więcej...

Posłowie opozycji apelują o przyspieszenie prac nad ustawą działkową

W związku z zablokowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie opozycji apelowali dziś w Sejmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o pilną interwencję ws. uchwalenia nowej ustawy działkowej i zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej...

Rozmowy Prezesa PZD z kierownictwem klubu PSL

W dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2013 r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z kierownictwem Klubu PSL - jego przewodniczącym posłem Janem Burym oraz przewodniczącym Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej posłem Piotrem Zgorzelskim. Spotkanie poświęcone było obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD,  którego wejście w życie przed 21 stycznia 2014 r. staje się coraz mniej realne.

Czytaj więcej...

Prezydium KR PZD o pseudo uwłaszczeniu działkowców

W dniu 28 października odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, w którym wzięli również  udział przedstawiciele działkowców z całego kraju. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie podyktowane było potrzebą wypracowanie stanowiska wobec art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotyczącym  tzw. pseudo uwłaszczenia działkowców.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 127

W tygodniu 573

W miesiącu 2453

Wszystkich 178061

Kubik-Rubik Joomla! Extensions