Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Narada przedstawicieli OZ i ROD - wystąpienie prezesa okręgu szczecińskiego

Na naradzie PZD z udziałem przedstawicieli okręgowych zarządów i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w dniu 4 lutego 2009 r., została omówiona aktualna sytuacja ogrodów i Związku.  Jej efektem było przyjęcie Stanowiska.
Wprowadzenia do tematyki narady dokonał Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Następnie przedstawiciele okręgów, jak i rodzinnych ogrodów działkowych przedstawili sytuację na własnym terenie, odnosząc się do uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Głos zabrał również Prezes OZ PZD Szczecin Tadeusz Jarzębak. Oto treść jego wystąpienia:

Stabilność sytuacji rodzinnego ogrodnictwa działkowego w Okręgu wynika nie tylko z uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych, określających cele i metody realizacji zadań przez jednostki organizacyjne PZD. Na całokształt sytuacji oddziałują bowiem wszystkie zjawiska pochodzące z otoczenia zewnętrznego - bliższego i dalszego. Nieuchronność współżycia i współpracy z tym otoczeniem jest niejako naturalnie wpisana w treść działania związkowego.
W ostatnim okresie wystąpiły dość istotne wydarzenia stanowiące symptomy działań okalających Związek z różnych pozycji. Do wydarzeń tych należy zaliczyć:
• Przyjęcie w dość specyficznym trybie tzw. „Specustawy drogowej”.
• Rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny skargi miasta Wrocławia z 2006 roku.
• Zapowiedź wprowadzenia kontroli jednostek PZD przez NIK.
• Kampania związana z zalegalizowaniem meldowania na działce.
• Silne naciski na problematykę naruszeń prawa budowlanego przez członków PZD oraz spraw związanych z ochroną środowiska.
• Ciągłe podkreślane działania związane z inicjatywą zmian prawnych, regulujacych funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Drzewko kongresowe w ROD „Górki Ustowskie”

Na zakończenie II Kongresu PZD w Warszawie Prezes KR Eugeniusz Kondracki przekazał do Okręgowych Zarządów drzewko Kongresowe – Platan klonolistny „Alphen’s globe”.
Drzewko symbolizujące trwałość i siłę Związku otrzymał w naszym Okręgu ogród który w tym roku obchodzi swój jubileusz 30 lecia istnienia - rod im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Prezes PZD w Polskim Radiu Szczecin

Wywiad dla Polskiego Radia Szczecin w audycji pt. „Akademia Działkowca” udzielony przez prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w przeddzień VII Zjazdu PZD w Szczecinie
 
Zdzisław Tararko - Polskie Radio Szczecin. 30 lat PZD?
 
No tak. To jest szmat czasu. W tym czasie Związek założył 360 tysięcy nowych działek na powierzchni czternastu i pół tysiąca hektarów. W praktyce oznacza to, że na przestrzeni ponad stu lat istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce jedna trzecia ogrodów powstała w okresie działania Związku. To prawda, że w latach osiemdziesiątych było ogromne zapotrzebowanie na działki. Ludzie chcieli je uprawiać, wypoczywać, wychowywać dzieci i dlatego może i łatwiej nam było wtedy zakładać te ogrody działkowe.

Czytaj więcej...

List otwarty Prezydium OZ PZD w Szczecinie

Pojawienie się informacji w internecie, iż przedstawiciele ministerstwa infrastruktury prowadzą rozmowy z członkami jedno lub kilkuosobowych tzw. „stowarzyszeń” oraz powołanie do tych rozmów koordynatora w osobie człowieka skompromitowanego i naruszającego obowiązujące prawo jest dla nas bulwersujące. Nie pierwszy to przypadek takich praktyk.

Znamy również fakt prowadzenia takich rozmów między innymi z członkiem PZD okręgu szczecińskiego, który obecnie ugodą sądową został zobligowany do rozbiórki samowoli budowlanej w ogrodzie „Gryf” w Szczecinie.
Jeżeli takie praktyki są dla Ministerstwa normalnością to nie wróży to nic dobrego dla przyszłości ogrodów działkowych. Dlaczego bezprawie ma ustępować prawu? Dlaczego takie przypadki nie są napiętnowane lecz wręcz wykorzystywane dla polityki Ministerstwa.

Jak mamy rozumieć taką sytuację? Czy jest to lekceważenie, czy chęć rozbicia struktur PZD. Przecież to nie przypadek. Takie działania destrukcyjne obniżają autorytet ludzi Ministerstwa, a nam przysparzają wewnętrznych przeciwników, którzy porastają w pióra chełpiąc się dowartościowaniem ich przez władzę państwową.
Jak należy to rozumieć  -  chęć poniżenia legalnych organów statutowych PZD czy brak elementarnych zasad prowadzenia polityki. Przecież jest to pożywka dla całej swory internautów próbujących załatwić swoje indywidualne interesy.
Jak to się ma do pojęcia praworządności?

W imieniu Prezydium 
- prezes OZ PZD w Szczecinie mgr Tadeusz Jarzębak
- członek OZ PZD w Szczecinie mgr inż. Tomasz Olkuski

Refleksje kongresowe i konkursowe

Rodzinne Ogrody Działkowe są częścią miast, a działkowcy częścią społeczności. ROD to zorganizowana całość, pełniąca ważne funkcje społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne.
Spełnia pozytywne role w urbanistyce i ekologiczne. Poprawia warunki życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. To zielone płuca miast, często parki miejskie – miejsca aktywnego wypoczynku. Ogrody powstały na nieużytkach, terenach zdegradowanych, które dzięki mozolnej pracy działkowców, stały się oazami i zostały oddane społeczeństwu i przyrodzie.
Dobra współpraca i zrozumienie znaczenia i roli ogrodów dla mieszkańców miast, owocuje rozwojem ROD oraz poprawą ich funkcjonowania. PZD stwierdza, że naturalny proces rozwoju miast nie eliminuje funkcjonowania ogrodów. Działkowcy i PZD rozumieją potrzebę rozwoju miast i gmin, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością likwidowania ogrodu. Jesteśmy mieszkańcami i korzystamy z nowych dróg, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej i nie sprzeciwiamy się likwidacji ogrodów w celu realizacji celów publicznych.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 149

W tygodniu 152

W miesiącu 2075

Wszystkich 163681

Kubik-Rubik Joomla! Extensions