Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Konkursy w Okręgu

Rozstrzygnięcie konkursów Okręgu Szczecińskiego.

26 lipca br. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie zatwierdził, zgodnie z protokołem Okręgowej Komisji Konkursowej z dnia 17 lipca, wyniki konkursu ogłoszonego dla ROD i działkowców.

W dniach od 20 czerwca do 10 lipca komisja przeprowadziła lustrację prawie 80 działek  i 4 ROD zgłoszonych do konkursu w kategoriach:

Czytaj więcej...

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 54/2021 Krajowy Zarząd PZD z dnia 16 marca 2021 roku ogłasza konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”. Jest to konkurs publicystyczny, celem którego jest upamiętnienie  dokonań PZD w minionych 40 latach istnienia, upamiętnienie ważnych wydarzeń, ludzi, bez których Związek by nie powstał i nie rozwinął się, docenienie roli Polskiego Związku Działkowców w rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz wskazanie dróg rozwoju.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu "Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego roku 2019"

W okresie od 24 czerwca do 1 lipca 2019 roku,  komisja przeprowadziła lustrację działek zgłoszonych do konkursu. Do konkursu pn. „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2019”, w roku 2019 przystąpiło 43 działkowców.

Czytaj więcej...

Konkurs Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2018

Uchwała nr 34/2018

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w Szczecinie z dnia 13.04.2018r.    

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego

„Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”

Czytaj więcej...

Konkurs Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2018

Uchwała nr 33 /2018

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

z dnia 13.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn.: 

„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”

Czytaj więcej...

Okręgowy Konkurs Plastyczny 2018

Uchwała nr  35/2018 

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców

w Szczecinie z dnia 13.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn.:

„Konkurs plastyczny dla techniką dowolną o tematyce działkowej

w dwóch kategoriach wiekowych 4-7 i 8-12 lat”

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu plastycznego

Wyniki Konkursu plastycznego zorganizowanego przez Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie dla dzieci:

 w kategorii wiekowej 4-7 lat:

I miejsce Liliana Kujawa  – temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Szczecin

II miejsce Helena Kalwaryjska, temat pracy: „4 pory roku w ogrodzie”, Szczecin

IIImiejsce  Nikola Żyngiel, temat pacy: „4 pory roku w ogrodzie”, Szczecin 

IV miejsce Wiktoria Majzel, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Szczecin

V miejsce Oliwia Kościołek, temat pracy: „4 pory roku w ogrodzie”, Szczecin                                                   

Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie, Komisja proponuje nagrodzić upominkiem i dyplomem:

1. Michał Fojut,  temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Goleniów

2. Zuzanna Strauss, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Szczecin

3. Julian Zaczek, temat pracy: „4 pory roku w ogrodzie”, Szczecin

w kategorii wiekowej 8-12 lat:

I miejsce Bartosz Olesiuk – temat pracy: „4 pory roku w ogrodzie”, Szczecin

II miejsce Patrycja Jakubowska, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Lubin

III miejsce  Aleksandra Jaskulsa, temat pacy: „4 pory roku w ogrodzie”, Stargard 

IV miejsce Łucja Domin „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Szczecin 

V miejsce Filip Krasowski temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Szczecin

WYRÓŻNIENIE: Natalia Konieczna, „4 pory roku w ogrodzie”, Świnoujście

Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie, Komisja proponuje nagrodzić upominkiem i dyplomem:

1. Urszula Kamińska, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Świnoujście

2. Laura Polak, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”, Szczecin

3. Maja Misiuk, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin

4. Adam Walczakiewicz, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin

5. Lena Nowakowska, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin

6. Estera Nowosad, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin

7. Barbara Szeligowska, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin

8. Liwia Długoposka, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin 

9. Jakub Linniczenko, temat pracy: „Bajkowe zakątki w ogrodzie”,  Szczecin 

10. Edyta Bury, temat pracy: „4 pory roku w ogrodzie”, Świnoujście

11. Zuzanna Lewicka, temat pracy:  „4 pory roku w ogrodzie”, Szczecin

Wyniki konkursów ogłoszonych przez Okręg Szczeciński w roku  2017

W konkursie pn. „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2017”:

I miejsce ROD im. „Cukrownik” w Gryficach                                      

II miejsce ROD im. „Piast” w Szczecinie                               

III miejsce ROD im. „Pod Dębem” w Szczecinie                               

W konkursie pn. „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2017”:

I miejsce:

–  Karol Kot, ROD im. „Odnowa” w Szczecinie                                                                  

II miejsce:

–  Emilia Karczewska, ROD „Cukrownik” w Gryficach                                                                                   

– Teresa i Jerzy Łobodzińscy, ROD „Nowy Sad” w Stargardzie                                                                  

–  wyróżnienie w kat. Działka ekologiczna - Henryk Gurtowski, ROD „Jutrzenka” w Szczecinie    

–  wyróżnienie w kat. Działka rekreacyjna - Stanisław Ciach, ROD „Cukrownik” w Gryficach

– wyróżnienie w kat. Działka kwiatowa -  Bogumiła i Lech Bakalarscy, ROD „Cukrownik” w Gryficach 

III miejsce:

– Agnieszka Stempień, ROD „Jutrzenka” w Szczecinie                                                                                

– Elżbieta Wietrzycka, ROD „Drogowiec” w Choszcznie                                                               

– wyróżnienie w kat.  Działka sadowniczo-warzywna - Barbara i Marek Lasowscy, ROD  im. „Mieszka I” w Szczecinie.

Działkowcy, którzy otrzymali wyróżnienie:

1. Hanna i Zbigniew Tymko, ROD im. „ T. Kościuszki” w Szczecinie                                                          

2. Irena i Leszek Wolańscy, ROD im. „Przyjaźń” w Szczecinie                                                                      

3. Milena Gołębiewska, ROD im. „ Piast” w Szczecinie                                                                                   

4. Danuta Gaczkowska, ROD im. „ Zacisze ” w Szczecinie                                                                            

5. Marek Frąckowiak, ROD im. „M. Konopnickiej” w Stargardzie                                                            

6. Jan Kaźmierczak, ROD im. „Jutrzenka” w Szczecinie                                                                     

7. Ewa i Mieczysław Kosiorkowie,  ROD im. „Jutrzenka” w Szczecinie                                   

8. Teresa Mrówko, ROD im. „ Jutrzenka” w Szczecinie                                                                

9. Elżbieta Lech, ROD im. „Jutrzenka” w Szczecinie                                                                                       

10. Anna i Mieczysław Tesowscy, ROD im. „ Jutrzenka” w Szczecinie                                      

11. Janusz Jaworski, ROD im. „ Zacisze ” w Szczecinie                                                                   

12. Jadwiga i Kazimierz Opałowie, ROD im. „Bartoszewo” w Bartoszewie                                           

13. Wanda Bogucka, ROD im. „Jutrzenka ” w Szczecinie                                                                             

14. Elżbieta i Kazimierz Lisieccy, ROD im. „Jutrzenka ” w Szczecinie                                                        

15. Ewa i Ryszard Łydzińscy, ROD im. „Bartoszewo” w Bartoszewie                                                       

16. Anna Kanarek, ROD im. „Pod Dębem” w Szczecinie                                                              

17. Agata Lipniewska, ROD im. „ T. Kościuszki” w Szczecinie                                                      

18. Wanda i Henryk Michalscy, ROD im. „Dąbrowskiego” w Szczecinie   

KONKURSY W OKRĘGU W ROKU 2017

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając na podstawie §109 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, w związku z § 7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Oświatowej OZ PZD w Szczecinie, postanawia:

Ogłosić na rok 2017 konkursy pn.:

• „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2017”. Regulamin, ankieta konkursowa.

• „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2017”. Regulamin, ankieta konkursowa.

Dodatkowo zostaną wyróżnione działki w kategoriach:

- Działka rekreacyjna

- Działka sadowniczo-warzywna

- Działka ekologiczna

- Działka kwiatowa

• Konkurs plastyczny techniką dowolną o tematyce działkowej dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 4-7 lat i 8-12.  Regulamin i karta zgłoszenia

TEMATY PRAC:

- „4 Pory Roku w ogrodzie”

- „Bajkowe zakątki w ogrodzie”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 2016

W 2016 roku, w celu popularyzacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych  Prezydium Okręgowego Zarządu ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 4-8 lat oraz w kategorii wiekowej 9-12 lat. 

Zaproponowano dzieciom dowolną technikę wykonania oraz trzy tematy prac:

1. Praca i wypoczynek w ROD 

2. Zwierzęta pożyteczne w ROD

3. Działkowe pejzaże.

W dniu 01.08.2016 roku komisja dokonała oceny nadesłanych prac. W związku z dużym zainteresowaniem komisja postanowiła przyznać nagrody za zajęcie pierwszych pięciu miejsc oraz wyróżnienia za pozostałe prace.

Czytaj więcej...

Podkategorie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 215

W tygodniu 1243

W miesiącu 4576

Wszystkich 507999

Kubik-Rubik Joomla! Extensions