Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Uchwała nr 33 /2018

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

z dnia 13.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn.: 

„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”

 Okręgowy  Zarząd, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt. 2 Statutu  PZD w związku  z § 7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem  Komisji Oświatowej Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, postanawia:

§1

l. Ogłosić na rok 2018 konkurs pn. „Wzorowa Działka Roku 2018”.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Zgoda na publikowanie zdjęć i przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do     uchwały.

§2

1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane działki zrzeszone w Polskim Związku Działkowców.

2. Zgłoszenie  powinno  zawierać  numer działki  oraz nazwisko i imię  użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem (brak informacji kontaktowych dyskwalifikuje udział w konkursie).

3. Działka będąca laureatem w ubiegłym roku  może ponownie brać udział w konkursie po zachowaniu 3-letniej karencji. Ponadto z konkursu wyłączeni są instruktorzy SSI.

4. Zgłoszenia działki dokonuje zarząd ROD.

5. ROD zgłaszający działkę do konkursy pokrywa koszt przejazdu laureatów po odbiór nagrody lub wyróżnienia zdobytego w konkursie.

6. Termin zgłoszenia mija z dniem 30 maja 2018 r. 

§3

1. Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 11 do 29 czerwca 2018 r.

2. Dodatkowo zostaną wyróżnione działki w kategoriach:

• działka rekreacyjna

• działka sadowniczo-warzywna

• działka ekologiczna

• działka kwiatowa

3.Komisja Konkursowa sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium OZ w Szczecinie.

§4

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

§5

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości podsumowania działalności konkursowej i oświatowej w roku 2018.

REGULAMIN 

Konkursu „WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO ROKU 2018"

1. Rozplanowanie i urządzenie działki(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt.

2. Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne z regulaminem ROD)  0-10 pkt.

3. Trawnik i jego utrzymanie 0-10 pkt.

4. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:

a) bogaty dobór roślin ozdobnych  (min.: 3 gat. pnączy, 10 gat. bylin, 5 gat. roślin jednorocznych i 5 gat. krzewów) 0-10 pkt.

b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne 0-10 pkt.

5. Część produkcyjna działki, w tym:

a) sadownicza (5 gat. drzew i 3 gat. krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) 0-10 pkt.

b) warzywnicza (min. 7 gat. warzyw i 5 gat. ziół) 0-10 pkt.

6. Mała architektura na działce

a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne 0-10 pkt.

b) inne elementy małej architektury 0-10 pkt.

7. Estetyka i stan techniczny altany

a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD 0-10 pkt. 

b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD 0-10 pkt.

c) estetyka altany 0-10 pkt.

8. Posiadanie na działce kompostownika – usytuowanie zgodne z regulaminem i jego wykorzystanie 0-10 pkt.

9. Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych) 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania    140 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 46

Wczoraj 125

W tygodniu 313

W miesiącu 2580

Wszystkich 443323

Kubik-Rubik Joomla! Extensions