Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg

Polski Związek Działkowców R.O.D im. XXV Lecia Pomorza Zachodniego

ul. Szosa do Lipian 74-320 Barlinek      

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku świetlicy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Barlinku ul. Szosa do Lipian

ZADANIE I: remont kuchni z pomieszczeniami sanitarnymi

ZADANIE II: remont sal: nr 1, nr2, nr3 wraz z robotami elektrycznymi

Termin realizacji powyższych zadań pożądany  - do    31 - 08 - 2018r.

Oferta powinna zawierać :

kosztorysy ofertowe (w cenach brutto) wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wysokość stawek kalkulacyjnych,

okres gwarancji,

warunki płatności,

referencje, stan zatrudnienia w ostatnich 5 latach. zaświadczenie o opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c marzec  2018r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, opis techniczny, przedmiar robót  oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego – Biuro Zarządu ROD w Barlinku ul. Szosa do Lipian  Tel. 669 288 970.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: PZD ROD Czesława Adryjanowska 74-320 Barlinek ul. 31 Stycznia 8B/12.

w terminie do dnia :    25 - 05 - 2018 r.  do  godz. 1730.  lub  do dnia  26.05.2018r  do godz. 1130. na adres  Biuro PZD  ROD     w Barlinku ul. Szosa do Lipian.

Przetarg odbędzie się dnia  26 - 05 - 2018 r.  w siedzibie zamawiającego, w Barlinku ul Szosa do Lipian Biuro PZD ROD.

I  Zadanie  - godz. 12.00 , II  Zadanie  - godz. 1300 

Wadium należy wnieść do dnia  25- 05- 2018 r.  w  kwocie :

I  Zadanie  -  1.500,00 zł ,    II  Zadanie - 2.500,00 zł 

Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek Nr 02835500090000063520000001 potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe. 

Zarząd PZD ROD w Barlinku

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 23

Wczoraj 145

W tygodniu 628

W miesiącu 3693

Wszystkich 369820

Kubik-Rubik Joomla! Extensions