Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Dot.:  nowej ogrodowej  ustawy z rozsądnymi przemianami

SZANOWNA  PANI  MARSZAŁEK
Zachodzące przemiany gospodarcze, ekonomiczne, społeczne powinny znajdować się w stanie płynnej równowagi ze sobą, nawzajem wpływać  i jedno nie może istnieć bez drugiego. Tworzenie nowego, nie powinno niszczyć wypracowanego wiekowego sukcesu ogrodów. Splot  współzależności wyłania się wówczas, kiedy analizujemy i rozumiemy, że zmiany jednego czynnika w nieunikniony sposób pociągają za sobą zmiany w relacjach w kilku innych  płaszczyznach.

Ażeby budowla była trwała potrzebne są solidne fundamenty złączone profesjonalnie z cała konstrukcją. Dotyczy to proponowanych rozwiązań do nowej ustawy o ogrodach działkowych proponowane przez poszczególne kluby poselskie. Brak jest solidnej połączonej konstrukcji wynika z braku propozycji nowej struktury organizacyjnej.  Każdy żywy organizm ma strukturę „nośną”.  Posłużę się przykładem wieży Eiffla o wysokości 324 m. Czy wieża zbudowana w 1889 r przetrwała by do dziś, gdyby nie wykonano czterech solidnych fundamentów  o powierzchni po 650 m2 każdy na wysokość  po 14 m. Jest chlubą państwa francuskiego. Niech nasze ogrody będą Polską chlubą.
PANI  MARSZAŁEK
Obecnie proponowana nowa ustawa o ogrodach jest mostem łączącym obecne pokolenie  z nowymi pokoleniami. Nie budujmy takiego mostu, który z góry wiadomo, że doprowadzi do katastrofy i że będą ofiary. Budujmy przyszłość solidnie i odpowiedzialnie. Zapewnijmy stabilność. W naszym obywatelskim projekcie ustawy mamy przedstawioną konstrukcje nośną – strukturalną. Można tą konstrukcję strukturalną  modyfikować stosując najnowsze osiągniecia techniczne, zanim nie będzie uchwalona nowa ustawa. Ta ustawa będzie na długie lata. Warto się nad nią pochylić i rozpocząć konsultacje z działkowcami. Skoro ma powstać Krajowy Fundusz Ogrodowy, to logicznym jest, że potrzebny jest organ centralny i regionalne. Ma służyć kilku milionom ludzi. Nie będzie służyć działkowcom, jeżeli pojedynczy działkowiec będzie musiał jechać do Warszawy w celu załatwienia sprawy. Czy chcemy czy nie chcemy, to występuje proces zarzadzania milionem działkowców i musi być właściwe i profesjonalne  zarządzanie strukturami.
PANI  MARSZAŁEK
W świetle powyższego, zwracam się do Pani  Marszałek Sejmu RP, o możliwie szybkie wprowadzenie pod  obrady Sejmu RP naszego projektu uchwały o ogrodach działkowych i jej zatwierdzenia w przesłanej wersji. Życzą tego i oczekują działkowcy.    

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 130

Wczoraj 122

W tygodniu 487

W miesiącu 3387

Wszystkich 469021

Kubik-Rubik Joomla! Extensions