Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

w sprawie: pokongresowego działania w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zebrani na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej szczecińskiego Okręgu PZD, wyrażamy zaniepokojenie informacjami, iż niespełna po sześciu miesiącach od chwili, gdy zakończył obrady I Kongres PZD, który wypowiedział się jednoznacznie za niezmienianiem ustawy o ROD a po jego obradach Sejm RP, w pierwszym czytaniu odrzucił pomysły ustawowe Posłów PiS, zdążające do zmian ustawy, znowu prowadzone są działania zmierzające do bliżej nieokreślonych zmian w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych i PZD.
Na I Kongresie PZD w Warszawie, ze strony zaproszonych Posłów padały zapewnienia, że ogrody mogą rozwijać się swobodnie, nie tracąc sił i środków na ciągłe zmaganie się z nowymi pomysłami, że mogą doskonalić działania w wypełnianiu społecznej roli, do jakiej zostały powołane od początku swojego istnienia.

Niezrozumiałym są, więc prowadzone prace bez konsultacji ze Związkiem tj. z tym podmiotem, który najlepiej zna specyfikę ogrodów działkowych.
Obawiamy się, że opracowane zostaną określone dokumenty o groźnych skutkach dla społeczności działkowców.
Dlaczego tak traktowana jest milionowa organizacja PZD?
Dlaczego mamy ciągle żyć w niepewności o jutro dla ogrodów?
Nie możemy być w takiej sytuacji bierni. Mamy prawo domagać się jawności i prawdy o tym, co dzieje się wokół ogrodów działkowych.
Jest wiele spraw do załatwienia, takich jak uregulowanie stanów prawnych wszystkich ogrodów, jak jasne określenie ich przyszłości w planach rozwojowych Gmin, jak likwidacja patologicznych zjawisk związanych z biedą, przejawiającej się w wykorzystywaniu altan do zamieszkiwania.

Na powyższe działania nie starcza czasu, ani środków przy braku stabilizacji, ciągłego niepokoju i prób zmiany przepisów ustawowych o ogrodach działkowych.
W aktualnej sytuacji wszyscy uczestnicy posiedzenia uważamy za konieczne:
- śledzenie rozwoju sytuacji w omawianym temacie. Analizowanie zjawiska i podejmowanie działań dla znalezienia metod niedopuszczenia do zmian ustawowych, które mogłyby zagrozić istnieniu i rozwojowi ogrodnictwa działkowego,
- umacnianie jedności całej wielkiej rodziny działkowej przez formułowanie jasnych celów i metod obrony ogrodów oraz aktywizowanie działkowców do walki o zachowanie bogatego dorobku naszego ruchu społecznego,
- zwracania się do władz państwowych o jednoznaczne określenie sytuacji ogrodów działkowych i ich przyszłości,
- podjęcie niezwłocznie wszystkich zdecydowanych działań zmierzających do poprawy stanu zagospodarowania ogrodów działkowych zgodnie z prawem oraz pomniejszania skutków wynikających z istniejących nieprawidłowości – samowoli budowlanych i zamieszkiwania w altanach,
- wcielanie w życie postanowień VIII Zjazdu delegatów PZD oraz dokumentów        I Kongresu PZD w obronie ogrodów,
- udzielenia pełnego poparcia dla organów statutowych szczebla krajowego do zdecydowanego występowania w obronie racji milionowej organizacji PZD.
Uchwałę niniejszą kierujemy do Marszałka Sejmu RP oraz Ministra Infrastruktury.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 136

Wczoraj 151

W tygodniu 453

W miesiącu 4206

Wszystkich 452617

Kubik-Rubik Joomla! Extensions