Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

w sprawie: zadań dla ROD wynikających z dokumentów I Kongresu PZD w obronie ogrodów działkowych.

Obrady I Kongresu PZD w Warszawie w dniu 14.07.2009 r., zademonstrowały społeczeństwu siłę i jedność milionowej organizacji pozarządowej działowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Celem Kongresu było uzmysłowienie grożącego niebezpieczeństwa, które zawisło nad ogrodami w wyniku zgłoszenia przez posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zgłoszony projekt pod hasłem uwłaszczenia doprowadziłby w końcu do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce, jednocześnie wywłaszczając działkowców z ich własności i użytkowanych działek.
Kongres miał wartość historyczną, nigdy dotychczas działkowcy tak licznie nie wypowiedzieli się w sprawie teraźniejszości i przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nigdy dotychczas idea ogrodnictwa działkowego nie została tak szeroko poparta przez przedstawicieli władz państwowych, polityków, przedstawicieli samorządów, a przede wszystkim przez działkowców. Było to osiągnięcie zamykające jeden z rozdziałów historii walki o ogrody, zakończone pozytywnym efektem w postaci odrzucenia przez Sejm RP zgłoszonego projektu PiS, co przywróciło w ogrodach stabilizację i uspokojenie.

 Kongres przy jednoznacznym opowiedzeniu się za zachowaniem dotychczasowego porządku prawnego w zakresie ogrodnictwa działkowego, przyjął szereg dokumentów nakreślających wizję ogrodów przyszłości.
Z dorobku I Kongresu PZD wynikają następujące cele:
dążenie do pełnego prawnego uregulowania gruntów zajmowanych przez ogrody, zagospodarowywanie ogrodów i pomoc w rozwiązywanie problemów gospodarczych kraju, estetyzacja i zagospodarowanie ogrodów przez doinwestowanie infrastruktury umożliwiające wykonywanie wielu zadań społecznych przez ogrody, otworzenie się ogrodów na współpracę z otoczeniem społecznym w szerokim rozumieniu przez włączenie się do zadań innych organizacji społecznych, a zwłaszcza młodzieży, wzmożenie wysiłków w zakresie bezpieczeństwa, podniesienie oświaty ogrodniczej wśród działkowców.
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje o włączenie się wszystkich statutowych organów do pełnej realizacji stojących przed Związkiem zadań, o aktywne włączenie się wszystkich działkowców w proces odnowy i doskonalenia ogrodów w celu zapewnienia im właściwego miejsca w miastach w służbie całego społeczeństwa.

Dnia 19.10.2009 roku
Prezes OZ PZD w Szczecinie - mgr Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD w Szczecinie - inż. Edward Grabowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 159

Wczoraj 174

W tygodniu 159

W miesiącu 3314

Wszystkich 484996

Kubik-Rubik Joomla! Extensions