Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

z dnia 11.10.2010 r. w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych i Związku, wynikających z zaskarżenia całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego

Złożone 6.09.2010 r. pismo procesowe rozszerzające zakres wniosku złożonego 22.02.2010 r. wywołało zrozumiale oburzenie środowiska działkowców, które i tak już było zaniepokojone losem ustawy o ROD, w wyniku zmagających się działań zmierzających do ograniczenia praw działkowców.
Ustawa o ROD, przyjęta w 2005 r. w ocenie środowiska działkowców, jest dobrym aktem prawnym. Ustawa dobrze służy działkowcom, ogrodom, organizacji związkowej oraz społeczeństwu.
Podważanie konstytucyjności zapisów ustawy zmierza do jej uchylenia i do tworzenia jednego ogólnego aktu prawnego dla ogrodnictwa działkowego, które by miało zaspokoić wszelkie oczekiwania zarówno prawne jak i społeczne.
Czy uda się taki dokument stworzyć, który zachowałby dotychczasowe osiągnięcia i zdobycze ruchu ogrodnictwa działkowego, funkcjonującego grubo ponad 100 lat,
a gwarantujący zachowanie praw nabytych? To jest pytanie, na które dzisiaj nie ma odpowiedzi.

Dzisiaj, jako działkowcy wiemy, jakie mamy prawo i co prawo nam gwarantuje, wiemy również, co ono dla nas znaczy. Nie wiemy jednak, co by się stało z ogrodami i całym ruchem społecznym działkowców gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł w duchu wnioskodawcy, dzisiaj trudno przewidzieć.
Jedno jest pewne, że podważenie ustawy o ROD zrujnuje wszelkie więzi dobrze funkcjonującego organizmu związkowego, dlatego należy mocno zastanowić się nad rewolucyjnymi zmianami w zakresie funkcjonowania ogrodów, gdyż podjęcie pochopnie decyzji może spowodować, iż na refleksję będzie już za późno. Przykładów w naszej gospodarce mamy wiele. Zmiana ustawy to w naszej ocenie początek rozkładu ogrodów działkowych.
Oceniamy, że zaskarżenie ustawy o ROD w całości wynika z przesłanek politycznych, a nie tylko prawnych.
W momencie uchwalania ustawy o ROD ustawodawca kierował się zamierzonym celem pomocy socjalnej dla najniższej grupy społecznej, dając takie, a nie inne przywileje. Dzisiaj
z niewiadomych przyczyn podważa się generalnie wszystko.

Praktyka dowodzi, że ustawa o ROD nie powoduje konfliktów między samorządami gmin
a PZD. Przyjęte rozwiązania prawne pozwalają na harmonijny rozwój gmin a w tym również ogrodów działkowych, pod warunkiem, że istnieje dobra wola i zrozumienie dla idei ogrodnictwa działkowego.
Jako organ statutowy PZD mamy prawo i obowiązek wystąpić o wycofanie wniosku przez Urząd I Prezesa Sądu Najwyższego.
Stan obecny wywołany zaskarżeniem ustawy powoduje nasilające się ataki medialne na Związek, nieuzasadnione oskarżanie o niepopełnione czyny.
Szkody wywołane w mentalności działkowców, a również w społeczeństwie powodowane takim stanem rzeczy są nie do odrobienia.
Stanowisko kierujemy do I Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Parlamentu RP i Krajowej Rady PZD.

Prezes OZ PZD Tadeusz Jarzębak
Sekretarz OZ PZD Edward Grabowski
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Iwko

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 215

W tygodniu 1243

W miesiącu 4576

Wszystkich 507999

Kubik-Rubik Joomla! Extensions