Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Na pierwszy plan Prezes Okręgu omówił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu w roku 2022, którego tekst wcześniej otrzymali wszyscy członkowie do zapoznania się.

Oceniając realizację planowanych zadań, które przewidywał plan, podkreślił duże zaangażowanie struktur okręgowych i pracowników biura w jego realizację oraz fakt, że odbywała się ona w łagodniejszych warunkach obostrzeń sanitarnych a to pozwoliło na pełne, z małymi wyjątkami, wykonanie zadań ujętych w rocznym planie, które trzeba będzie nadrobić w roku bieżącym mając na myśli wdrażanie nowych technologii w kierowaniu Okręgiem, zacieśnienie współpracy z samorządami gmin w kierunku rozwoju ROD i zabezpieczenia potrzeb społecznych na działki.

Z kolei główna księgowa Okręgu przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok poprzedni a sekretarz Okręgu zadbał o jego wizualizację, co pozwoliło na jego lepsze zrozumienie członkom rady.

Preliminarz finansowy jednostki okręgowej zreferowała główna księgowa, który ma zabezpieczyć realizację przyjętego wcześniej planu pracy na rok 2023.

Omówione wyżej dokumenty zostały zbadane przez Okręgową Komisję Rewizyjną, w której imieniu sprawozdanie złożył jej Przewodniczący stawiając wiosek o ich przyjęcie i zatwierdzenie przez Okręgową Radę.

Problematykę dalszego rozwoju ROD zreferował przewodniczący komisji problemowej Czesław Skonecki, uzupełnioną przez dyrektora Tomasza Olkuskiego. Sprawy dotyczą odtworzenia ogrodu w Świnoujściu, powiększenia ROD w Stargardzie oraz zagospodarowania wolnych działek w osiemnastu ROD w miejscowościach o mniej atrakcyjnej lokalizacji.

Aktualny stan realizacji konkursu -  Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych w Okręgu przedstawił sekretarz Okręgu, z którego wynika, że ze złożonych 33 wniosków, 3 z różnych przyczyn zostały wyłączone, 25 ROD realizuje podpisane umowy z ARiMR a 5 wniosków po pełniej weryfikacji oczekuje na przydział środków finansowych. Jeżeli uda się sfinalizować zadania inwestycyjne ze środków unijnych, była by to pomoc rzędu przeszło dwóch milionów wsparcia ROD w zakresie rozwoju zieleni w miastach, którymi są nasze ROD.

W dyskusji poruszone zostały sprawy rozliczania grantów, rozwoju OFK, szkolenia oraz bezpieczeństwa w ROD.

Okręgowa Rada przyjęła uchwały kierunkowe (TUTAJ) w sprawie wdrażania nowych technologii w zarządzaniu, zacieśnianiu współpracy zarządów ROD z samorządami gmin oraz oceniająca działania okręgu w ubiegłym roku.

Podsumowując obrady prezes Okręgu wypunktował zadania priorytetowe do realizacji tj. rozwój OFK, wdrażanie programu DGCS PZD SYSTEM, ustalenie potrzeb inwestycyjnych w ROD, zagospodarowanie rezerw, przeglądy wybranych ROD pod kątem zamieszkiwania w altanach oraz unormowanie sytuacji w ROD tzw. kłopotliwych.

Zwrócił również uwagę na jubileusz 10 lecia ustawy o ROD, przyjętą uchwałę Krajowej Rady PZD w sprawie wyborów parlamentarnych i opcji lansowanej przez Związek "zamiany trawników na warzywniki".

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 257

Wczoraj 287

W tygodniu 1609

W miesiącu 4408

Wszystkich 515153

Kubik-Rubik Joomla! Extensions