Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 18 i 19 marca br. odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur OZ, której przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

ZMP i działkowcy

Zabierając głos Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał, że wejście w życie nowej ustawy działkowej jest ogromnym sukcesem całego Związku. Niestety, entuzjazm związany z jej uchwaleniem, hamują działania Związku Miast Polskich, który zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes PZD podkreślił, że wniosek skierowany do prezydenta Bronisława Komorowskiego nie zawiera jednak żadnych merytorycznych argumentów, które potwierdzałyby jego zasadność. Nie bez znaczenia są także liczne stanowiska włodarzy miast, którzy mimo tego, że są członkami ZMP, odcięli się od propozycji skierowania ustawy działkowej do TK. Prezes PZD przypomniał także, że wniosek ZMP spotkał  się także z bardzo negatywnym przyjęciem działkowców, którzy zajęli już w tej sprawie setki listów i stanowisk. Nie ma Okręgu, który negatywnie nie odniósłby się do postulatów ZMP.

Prezes PZD zapowiedział, że KR PZD jest gotowa do zawarcia porozumienia  ze ZMP, jeśli będzie miało ono na celu  uwzględnienie interesów zarówno miast, jak i ich mieszkańców korzystających z działek rodzinnych. Także wszyscy uczestnicy narady zgodnie uznali, że właściwym działaniem jest dialog PZD ze ZMP, który doprowadzi do pogodzenia koncepcji rozwoju miast i ogrodów działkowych.

Dyskusja

Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję podczas której wszyscy uczestnicy przedstawili przebieg i rezultaty narad i zebrań, które obecnie odbywają się w ogrodach. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że spotkania potwierdzają, że nowa ustawa o ROD cieszy się bardzo dużym poparciem działkowców. Wszystko wskazuje także na to, że wbrew temu co donoszą media, działkowcy nie planują oddzielania się od PZD i działania na własną rękę.

"Do tej pory w naszym Okręgu odbyło się 17 zebrań. Wszystkie przebiegły w  bardzo dobrej atmosferze. Panowała na nich jednomyślność. Działkowcy chcą pozostać w PZD, bo nie widzą potrzeby zmieniania tego, co dobrze funkcjonuje" – mówi Tadeusz Rutko z OZ w Opolu. O podobnych nastrojach panujących w ogrodach mówił także Marian Praczyk z OZ w Pile, który podkreślał, że na 83 ogrody, żaden nie zapowiada odłączenia się od Związku. "Działkowcy wiedzą, że ataki na ogrody były i nadal będą, dlatego mają świadomość, że tylko razem mogą skutecznie je odpierać" – mówił prezes OZ w Pile.

Jerzy Wdowczyk, prezes OZ Kalisz podkreślał, że w jego Okręgu nie było narady podczas której działkowcy nie mówiliby o jedności i solidarności. "Działkowcy są świadomi, że tylko będąc razem mogą osiągać sukces, dlatego. podczas dotychczasowych narad nikt nie mówił o wychodzeniu z PZD. Działkowcy chcą być razem. Najbardziej interesuje ich wdrażanie nowej ustawy, a nie sprawa tworzenia stowarzyszeń"- mówił Wdowczyk.

Także Magdalena Klessa-Kiec z OZ Poznań podkreślała, że na 313 ogrodów, które znajdują się w Okręgu z żadnego nie docierają sygnały z których wynikałoby, że działkowcy zamierzają się dzielić i występować z PZD. "Należy mieć nadzieję, że działkowcy będą zgodni także podczas zebrań, które niebawem rozpoczną się w ogrodach" – mówiła.

O tym, że podobne nastroje panują także na Śląsku mówił  Józef Noski z OZ Śląsk. "Jedynie pojedynczy działkowcy myślą o odłączaniu się od PZD. Zdecydowana większość potrafi docenić to, co do tej pory zapewnił im Związek, dlatego działkowcy nie zamierzają się od niego odcinać. Działkowcy wiedzą, że tylko jedność jest gwarantem dalszego funkcjonowania ROD" - mówił.

W podobnym tonie wypowiadali się także pozostali uczestnicy narady. Zgodnie stwierdzali, że pomimo tego, że nowa ustawa  o ROD daje ogrodom możliwość występowania z PZD zdecydowana większość użytkowników działek chce nadal pozostać w Związku. Działkowcy wiedzą bowiem doskonale, że chętnych do przejęcia gruntów ROD jest wielu, dlatego tylko razem mogą skutecznie bronić się przed działaniami różnych grup interesu. Pojedynczych działkowców łatwo jest ignorować, nie da się jednak lekceważyć organizacji, która reprezentuje milion obywateli.

Działkowcy pytają

Uczestnicy narady podkreślali także, że nowa ustawa działkowa wywołuje wiele pytań wśród działkowców, dlatego dobrze stało się, że KR PZD zareagowało na to i w odpowiedzi uruchomiła na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę, w której prawnicy związkowi udzielają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania działkowców. Zakładka stała się dla nich cennym źródłem pozyskiwania informacji na temat nowej ustawy o ROD.

Antoni Molka z OZ w Legnicy podkreślał, że działkowcy doceniają także liczne wydawnictwa KR PZD, takie jak chociażby przewodnik po ustawie o ROD,  który został wysłany do wszystkich ogrodów. Przedstawiciele OZ wskazywali, że dużym powodzeniem cieszą się także telefoniczne dyżury prawników, podczas których dzwoniący działkowcy mogą uzyskać odpowiedź na ważne dla nich pytania. "Liczba telefonów przerosła nasze oczekiwania. Dzwoniących jest naprawdę wielu. Pokazuje to tylko, jak bardzo działkowcy są zainteresowani wprowadzaniem nowej ustawy w życie" – mówił Tadeusz Szmit z OZ Mazowieckiego. O dużym zainteresowaniu nową ustawą mówił także Tomasz Olkuski z OZ w Szczecinie, który podkreślał, że bardzo ważne i potrzebne jest jej dalsze promowanie wśród użytkowników działek.

Wysoka frekwencja

Prezesi i dyrektorzy biur OZ mówili również o tym, że potwierdzeniem dużego zainteresowania ustawą, jest także wyjątkowo wysoka frekwencja podczas zebrań, które odbywają się obecnie w ogrodach. Na wielu frekwencja wyniosła 100%. "Odbyliśmy już spotkania z prezesami, księgowymi, aktywem podczas których była wyjątkowo wysoka frekwencja i aktywność" – mówił Zbigniew Kołodziejczak z OZ Warmińsko - Mazurskiego. "Jesteśmy dobrze przygotowani do tych zebrań. Wszyscy, którzy będą je prowadzić zostali w tym celu odpowiednio przeszkoleni”- mówił Marian Praczyk z OZ Piła.

Spotkania z włodarzami miast

Wszyscy uczestnicy narady odnieśli się także bardzo krytycznie do propozycji ZMP. Równocześnie poinformowali, że wielu włodarzy miast - podczas spotkań z działkowcami - odcina się stanowczo od propozycji skierowania ustawy o ROD do TK. Spotkania potwierdzają także, że stanowisko ZMP jest propozycją garstki jego członków, a nie wszystkich włodarzy miast. "Odbyliśmy już 10 spotkań z przedstawicielami miast, które pokazały, że popierają oni naszą ustawę i nie wiedzą potrzeby kierowania jej do Trybunału" – mówiła Barbara Kokot z OZ w Bydgoszczy. "Także prezydent Zielonej Góry odcina się stanowczo od propozycji ZMP" – mówił Rafał Hawryluk z OZ w Zielonej Górze. "Podobne stanowisko zajął prezydent Piły oraz burmistrz Wronek, którzy wyrazili nadzieję, że prezydent RP nie uwzględni stanowiska ZMP"- dodał Marian Praczyk z OZ w Pile. Także pozostali uczestnicy narady przywoływali podobne stanowiska włodarzy miast, którzy także wyrazili swoje poparcie dla nowej ustawy działkowej i zgłosili wątpliwości co do potrzeby kierowania jej do TK.

Co dalej ze Statutem

Następnie omówione zostały założenia do nowego Statutu PZD, który musi zostać dostosowany do zapisów nowej ustawy. Mec. Bartłomiej Piech przypomniał, że obecnie obowiązujący Statut został już zweryfikowany w oparciu o nową ustawę. Jednak  jest to dokument przejściowy, z którego można było jedynie pewne kwestie wykreślić, a nie dopisywać nowe.  Takie uprawnienia ma jedynie Krajowy Zjazd Delegatów, który będzie musiał odbyć się w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustaw, tj. do 19 lipca 2015r. Mec. Piech przypomniał także, że Statut musi uregulować kwestie wynikające z Ustawy o ROD i Ustawy o stowarzyszeniach. "Nie powinniśmy przeciągać w czasie uchwalania nowego statutu, gdyż należy pomóc działkowcom w jak najsprawniejszym prowadzeniu ogrodów. Mamy nadzieję, że nadzwyczajny Zjazd uda się nam zorganizować jeszcze w tym roku" – mówił Piech.

W dalszej kolejności omówione zostały także sprawy gospodarki gruntami, księgowości, kadrowe oraz organizacyjne. W wyniku dyskusji uczestnicy narady ustalili dalsze kierunki działań dla ROD i OZ. Ustalono m.in., że okręgowe zarządy powinny być jak najlepiej przygotowane organizacyjnie do odbycia walnych i ustawowych zebrań działkowców. Obsługiwać powinny je osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i zostały wcześniej przeszkolone. Ze względu na rangę zebrań każde zebranie powinien obsługiwać przedstawiciel OZ. Ustalono także, że niezwykle ważne jest podtrzymywanie i nawiązywanie współpracy z burmistrzami i prezydentami miast. Niezwykle ważna jest też promocja aktywności i działań Związku w mediach jak i na stronach internetowych OZ. Konieczna jest także dalsza promocja ustawy o ROD, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem działkowców.

Narada przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Potwierdziła, że walka o ogrody zintegrowała jedynie całe środowisko działkowców, którzy tak jak dotychczas zamierzają trwać w jedności i dalej bronić ogrody. Ustalono, że najważniejszym działaniem dla wszystkich członków PZD jest promowanie ustawy o ROD oraz jak najlepsze przestrzeganie jej zapisów.

(mz)

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 136

Wczoraj 151

W tygodniu 453

W miesiącu 4206

Wszystkich 452617

Kubik-Rubik Joomla! Extensions