Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 27 marca 2014 r. obradowała w Warszawie Krajowa Rada PZD. Na początku XIX posiedzenia członkowie Krajowej Rady minutą ciszy uczcili pamięć P. Zygmunta Wójcika zmarłego w dniu 25 marca br. członka KR PZD i Prezesa OZ Świętokrzyskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem przewodniczący obradom Prezes Eugeniusz Kondracki przedstawił działania, jakie podejmuje Krajowa Rada wdrażając w życie postanowienia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Występujący w dyskusji członkowie KR PZD przedstawili sytuację w ogrodach działkowych, a także poinformowali o przebiegu i wynikach pierwszych zebrań sprawozdawczych w ROD.

P. Józef Noski Wiceprezes OZ Śląskiego przedstawił działania, jakie podjęto w Okręgu Śląskim w celu wykonania zaleceń wynikających z Raportu Komisji Doraźnej KR PZD i stanowiska KR w tej sprawie.

Krajowa Rada, zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze statutu PZD zatwierdziła sprawozdanie z działalności KR PZD w 2013 r. i przyjęła plan pracy na rok bieżący.

W związku z przekształceniem PZD w stowarzyszenie ogrodowe, Krajowa Rada w podjętej uchwale w sprawie jednostek terenowych PZD, potwierdziła istnienie i funkcjonowanie jednostek terenowych w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD określając jednocześnie ich zasięg terytorialny.

Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie prac nad nowym statutem PZD spełniającym warunki określone ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i ustawą o stowarzyszeniach oraz spełniającego oczekiwania członków Związku. Krajowa Rada powołała komisję statutową, której zadaniem jest opracowanie projektu statutu.

Krajowa Rada wypowiedziała się w sprawie zbliżających się wyborów do Europarlamentu. W przyjętym stanowisku zaapelowała do polskich działkowców o liczny udział w wyborach i oddanie swych głosów na tych kandydatów z SLD, PSL, PiS, PO i Twojego Ruchu, których poznaliśmy jako prawdziwych sojuszników ogrodnictwa działkowego.

MP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 133

Wczoraj 201

W tygodniu 133

W miesiącu 4374

Wszystkich 495405

Kubik-Rubik Joomla! Extensions