Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W sobotę 24 września 2022 r. po dwóch latach ograniczenia w kontaktach z powodu stanu epidemii wreszcie możliwe było spotkanie z działkowcami z całego kraju, by zgodnie z wieloletnią tradycją uczcić doroczne święto działkowców na Krajowych Dniach Działkowca. Na uroczystość przybyło ponad 150 działkowców z 24 okręgów, którzy przywieźli ze sobą tradycyjne, kolorowe kosze dożynkowe uświetniające obchody Dni Działkowca.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem przez poczty sztandarowe sztandarów Krajowej Rady PZD oraz Okręgów i przy ich uroczystym udziale uczestnicy zaśpiewali hymn państwowy oraz hymn PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

 

Uroczystego otwarcia Krajowych Dni Działkowca 2022 dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który powitał uczestników przybyłych z całego kraju, a w szczególności zasłużonych działaczy, którzy na podstawie wniosków Okręgowych Zarządów będą uhonorowani medalem jubileuszowym Bene Meritum, uczestników konkursów krajowych oraz działaczy, którzy będą odznaczeni najwyższymi odznaczeniami związkowymi: „Za zasługi dla PZD oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”.

Prezes PZD podkreślił szczególne okazje do obchodów tegorocznego Święta Działkowców: działkowe dożynki i zakończenie obchodów 40-lecia Związku. Nawiązując do historii Związku Prezes podkreślił największe sukcesy, dzięki którym PZD istnieje już ponad 40 lat kontynuuje tradycje prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych. Przypominając okres lat 80-tych XX wieku, na który przypadł najintensywniejszy czas rozwoju ogrodów działkowych i Związku, Prezes podkreślił, że choć te czasy były bardzo ciężkie, to jednak działkowcom nigdy nie brakowało zapału i zaangażowania. Przez 40 lat udało się zbudować silny, prężny i zintegrowany Związek. Działania struktur spowodowały, że Związek stał się silny i solidarny. Prezes podkreślił, że dziś Polski Związek Działkowców jest największa, najsilniejszą organizacją społeczną w kraju. Szczególnym  dokonaniem, które przyczyniło się do pełnej integracji Związku była walka o ustawę w 2013 roku. W tej walce uczestniczyli wszyscy działkowcy, wszystkie struktury od zarządów ROD, przez Okręgowe Zarządy PZD po Krajowy Zarząd PZD i zespół pracowników, szczególnie prawników KR PZD.

Prezes wskazał, że wartości dotyczące naszego ruchu zapisane w tradycjach, poświęceniu i dorobku wielu pokoleń działkowych rodzin, stałym uznaniu społeczeństwa oraz w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i deklaracjach kolejnych Zjazdów Polskiego Związku Działkowców uznajemy za nienaruszalne i dobrze służące 5 mln ludzi w Polsce korzystających z ogrodów działkowych oraz wszystkim społeczeństwom miast i osiedli w których są ROD. Wartości te są wykładnią dla całego Związku w codziennej działalności, rozwiązywaniu problemów i rozwojowi naszej dzielności na rzecz wszystkich rodzin, które chcą być działkowcami w ROD.

 

Na koniec wystąpienia Prezes PZD w imieniu uczestników Krajowych Dni Działkowca 2022 oraz swoim własnym przekazał wszystkim działkowcom w kraju najlepsze życzenia związane z działką, wszystkim strukturom Związku podziękowania za wierną, bezinteresowną służbę na rzecz działkowych rodzin i społeczeństwa. Jeszcze raz przypomniał i podkreślił, że podstawą i warunkiem naszych sukcesów, a także istnienia i rozwoju ogrodów jest jedność ludzi tworzących ruch ogrodnictwa działkowego, o którą należy dbać, umacniać i doceniać i kultywować w służbie milionów ludzi w Polsce.

 Po wystąpieniu Prezesa PZD przyszedł czas na wystąpienia uczestników.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Alicja Pająk, Prezes Zarządu ROD „Radość” w Katowicach, który zdobył I miejsce w Wielkim Konkursie dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia PZD. Pani Prezes powiedziała ważną rzecz, którą powinni doceniać wszyscy działkowcy: „ w czasie ciągłego pędu cywilizacyjnego i pogoni za awansami zawodowymi oraz dobrami materialnymi coraz częściej działkowcy uświadamiają sobie jaki skarb posiadają w postaci kawałka ziemi, na którym można odpocząć a wkładając trochę pracy i dużo serca można uzyskać dorodne plony i satysfakcję”. Nawiązała do trudnej przeszłości, do wielkokrotnej zwycięskiej walki o ogrody i Związek, czego świadkami byli niemal wszyscy uczestnicy Krajowych Dni Działkowca. Pani Pająk zakończyła wystąpienie zaznaczając, że Polski Związek Działkowców nie jest konserwatywny, zmienia się, dostosowując swoje prawo i zasady i metody działania do rozwoju społecznego i politycznego w kraju z uwzględnieniem istnienia i rozwoju ROD i ochrony interesu działkowców.

Kolejno głos zabrał Pan Antoni Kostrzewa, honorowy Prezes Okręgu Mazowieckiego, Wiceprezes PZD przez kilka kadencji.  W swoim wystąpieniu szczegółowo przypomniał jak powstawały rodzinne ogrody działkowe i Związek. Przytaczając historię niemal rok do roku, wskazywał kolejne ataki na grunty ROD i Związek, a także walkę działaczy Związku z Okręgu Mazowieckiego i innych części kraju, która każdorazowo była dobrze zaplanowana, zarządzana przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i dzięki temu wygrana. Pan Kostrzewa przestrzegł uczestników słowami Józefa Piłsudskiego, że „wolność i suwerenność nie jest dana nam na zawsze”. To co mamy zostało wywalczone dzięki jedności, wspólnocie, wspólnym celu pod dobrym, rozważnym zarządzaniem Prezesa PZD.

Jako reprezentantka Okręgu Toruńsko-Włocławskiego głos zabrała Pani Małgorzata Jasińska, która zaznaczyła, że nie byłoby rodzinnych ogrodów działkowych bez Polskiego Związku Działkowców, który jest organizacją ponadczasową nie należącą od jednego okresu, stylu czy mody. Zauważyła, że działkowcy mają wyjątkową pozycję i zdolności dbania o przyrodę, realizowania swoich pasji, aktywnego wypoczynku. Stwierdziła, że PZD jest niezwykłą organizacją pobudzającą do działania i krzewienia pięknej ponadczasowej idei ogrodnictwa działkowego. Podziękowała Prezesowi PZD za inspirowanie by ogrodnictwo nieustannie rozwijało się dla dobra przyszłych pokoleń. Pani Jasińska  odniosła się do realizowanych przez PZD programów, a w szczególności „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek”, Programu klimatycznego oraz Bioróżnorodności na działkach w ROD, a także o stworzonej przez Krajowy Zarząd PZD wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możliwości dla ROD pozyskania środków finansowych w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Kolejno głos zabrała Pani Ewa Błachut, Prezes Zarządu ROD „Dębniki” w Krakowie, była Prezes Okręgu Małopolskiego krótko przedstawiając historię Polskiego Związku Działkowców od roku 1981, kiedy to ustawą z dnia 6 maja 1981 roku powołany został do życia. Przypomniała wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, ówczesną utratę nadziei na ocalenie Związku oraz zwycięską walkę o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przez Sejm niemal jednogłośnie w dniu 13 grudnia 2013 roku. Podkreśliła, że dziś nie byłoby Związku i ogrodów, bez wytrwałych i niepoddających się ludzi takich jak Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, aktywu i grona kompetentnych pracowników.

Prezes Okręgu w Zielonej Górze Marian Pasiński mówił także o walce o Związek i ogrody w minionym 40-leciu, o znaczeniu integracji w Związku, a także o prawdziwym przeznaczeniu działek w ROD, które powinny dostarczać działkowcom przede wszystkim  warzyw i owoców. Podkreślił,  iż fakt, że dziś funkcjonują i rozwijają się ogrody działkowe oraz Związek należy zawdzięczać przede wszystkim perspektywicznemu myśleniu i kierownictwu Prezesa PZD, którego upór i determinacja motywowała i motywuje działaczy z całego kraju.

Wiceprezes Okręgu w Poznaniu Robert Klimaszewski również nawiązał do trudnych czasów w jakich przyszło funkcjonować Związkowi i kolejnych ataków na grunty ROD. Zaakcentował sukcesy Związku, a także wyraził ogromne uznanie osobiście dla Prezesa PZD a także dla członków organów Związku, społecznych działaczy oraz przyjaciół ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce za ogromne zaangażowanie w działalność PZD, która często wiązała się z koniecznością wielkiego wysiłku, rozwiązywania licznych problemów i podejmowania trudnych decyzji. Podziękował członkom organów wszystkich szczebli poczynając od krajowego zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej poczynając poprzez Okręgowe Zarządy i Okręgowe Komisje Rewizyjne a kończąc na Zarządach ROD i Ogrodowych Komisjach Rewizyjnych, a także pracownikom biur okręgowych i biura PZD w Warszawie, którzy choć mało widoczni na co dzień przyczyniają się w znaczący sposób do tego, że wszystkie trybiki w tej maszynie kręcą się prawidłowo i co ważne w odpowiednią stronę.

Jako ostatni głos zabrał Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Jan Miszkiel, który rozpoczął swoje wystąpienie humorystycznie przypominając, iż 40 lat temu, gdy Związek zaczynał funkcjonowanie niejeden działacz miał bujną czuprynę oraz entuzjazm., a dziś o ile z czuprynami jest różnie, entuzjazm pozostał. Następnie nie chcąc powtarzać faktów historycznych przytoczonych przez przedmówców oparł swoje wystąpienie na docenieniu roli Prezesa PZD w budowaniu i utrzymaniu przez dziesiątki lat ogrodów i Związku. Pan Miszkiel określił Prezesa PZD mianem motorniczego i sternika, niestrudzonego przewodnika i inspiratora reform. Dostrzegł także rolę Krajowego Zarządu PZD, Okręgowych Zarządów PZD, a także pracowników Jednostki Krajowej oraz Okręgów.

Duża część uroczystości została poświęcona docenieniu i uhonorowaniu pracy zasłużonych działaczy oraz wręczeniu nagród w konkursach krajowych pn. Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia PZD” oraz „Najpiękniejsza działka Roku 2022”.

Na podstawie Uchwały nr 1/VIII/2021 Krajowej Rady PZD z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Medalu z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, Prezes PZD postanowił uhonorować medalami 40-lecia  Bene Meritus następujące osoby, które wyczytał I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak:

 1. Antoni Kostrzewa - ROD "Rynia" w Ryni, Honorowy Prezes Okręgu Mazowieckiego PZD, Okręg Mazowiecki
 2. Stanisław Zawadka – ROD "Pelcowizna" w Warszawie, były Wiceprezes KR PZD, Okręg Mazowiecki
 3. Józef Sielaczek – ROD "Tulipan" w Gostyninie, członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, Okręg Mazowiecki
 4. Wiesław Ryszelewski - ROD "Polanka" w Łodzi, I Wiceprezes Okręgu Łódzkiego PZD, Okręg Łódzki
 5. Jacek Łuczyński – ROD "Odrodzenie" w Łodzi, Skarbnik Okręgu Łódzkiego PZD, Okręg Łódzki
 6. Karol Wojtysiak – ROD "Zacisze" w Żaganiu, Wiceprezes Okręgu PZD w Zielonej Górze, Okręg w Zielonej Górze
 7. Bożena Majchrzak – ROD "Leśne Oczko" w Nowym Kisielinie, członek Okręgowej Rady PZD, Okręg w Zielonej Górze
 8. Michał Kaczała - ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
 9. Maria Mańkowska - ROD "Pierwiosnek" w Łasku, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD,
 10. Dariusz Pasiński – ROD "Kolejarz" w Kutnie, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD,
 11. Henryk Dąbrowski - ROD "Wypalanki" w Częstochowie, Przewodniczący Ogrodowej Komisji  Rewizyjnej w ROD "Wypalanki" w Częstochowie,
 12. Edward Lange -ROD "Nad Strumykiem" w Toruniu, Prezes Zarządu ROD "Nad Strumykiem" w Toruniu,
 13. Piotr Kociucki -ROD "UMK" w Toruniu,  Prezes Zarządu ROD "UMK" w Toruniu,
 14. Krzysztof Lipiński -"Prząśniczka" w Toruniu, członek Zarządu ROD "Prząśniczka" w Toruniu,
 15. Maciej Łuczak -ROD "Wrzos" w Wistce Królewskiej, Prezes Zarządu ROD "Wrzos" w Wistce Królewskiej.

 

Medale i dyplomy wręczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Tadeusza Jarzębaka.

Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku działkowców”, o czym postanowił Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 337/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

W Krajowych Dniach Działkowca uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich ogrodów, które uczestniczyły w konkursie. Była to więc okazja do osobistego, uroczystego wręczenia najlepszym ROD w kraju pamiątkowych pucharów, tablic pamiątkowych, dyplomów oraz upominków i wydawnictw przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Wiceprezesa PZD Zdzisława Śliwę oraz Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego.

 

Kolejno zgodnie z postanowieniami uchwały nr 338/2022 Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 2022” przewodniczący komisji konkursowej oceniającej zgłoszenia w konkursie, członek KZ PZD Edward Galus ogłosił wyniki konkursu.

Obecni na uroczystości niemal wszyscy laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami konkursowymi, pucharami, które wręczył Prezes PZD oraz członek KZ PZD Edward Galus.

 

W uznaniu za aktywną pracę społeczną, długoletnią pracę w strukturach, zaangażowanie w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców,  Krajowy Zarząd PZD postanowił wyróżnić odznaką „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIALKOWCÓW” następujące osoby, które odczytała Sekretarz PZD Izabela Ożegalska:

 1. Andrzej Gaszewski - ROD "Bursztyn" w Międzyzdrojach, Okręg w Szczecinie
 2. Teresa Lewandowska – ROD "Pokoju" w Szczecinie, Okręg w Szczecinie
 3. Alicja Pająk – ROD "Radość" w Katowicach, Okręg Śląski
 4. Bogdan Rubaj – ROD "Trynek" w Gliwicach, Okręg Śląski
 5. Krzysztof Bujak - ROD  "Kolejarz" w Oleśnicy, Okręg we Wrocławiu
 6. Ewa Błachut – ROD "Dębniki" w Krakowie, Okręg Małopolski

 

Następnie Pani Ożegalska wyczytała osoby, które zostały wyróżnione przez Krajowy Zarząd ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”:

 1. Jan Wawrzyniak - ROD "Malwa" w Pile, Okręg w Pile
 2. Ewa Rogala - ROD "Bukowina" w Szczecinie, Okręg w Szczecinie
 3. Zofia Radtke - ROD im. Mikołaja z Ryńska w Grudziądzu, Okręg Toruńsko-Włocławski
 4. Jarosław Konkowski – ROD "Jedność" w Katowicach, Okręg Śląski
 5. Maria Stangrecka – ROD "Radość" w Katowicach, Okręg Śląski
 6. Stanisław Golonka - ROD "Radość" w Katowicach, Okręg Śląski
 7. Wojciech Jarosz - ROD „Nad Łydynią” w Ciechanowie, Okręg  Mazowiecki
 8. Krystyna Mazurek - ROD „Kolejarz” w Siedlcach, Okręg Mazowiecki
 9. Marek Łagowski - ROD „Wiaterek” w Garwolinie, Okręg Mazowiecki
 10. Marzena Smęder – ROD „Płaszów” w Krakowie, Okręg Małopolski

 

Odznaki wręczał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w towarzystwie Sekretarz PZD Izabeli Ożegalskiej.

 

Na koniec Prezes PZD podziękował wszystkim za udział w uroczystości, za stworzenie radosnej i podniosłej atmosfery, a także wyraził nadzieję do spotkania za rok.

 

Nagrodzeni cennymi nagrodami działkowcy, zarządy ogrodów nabrały nowych sił do podejmowania kolejnych wyzwań i wysiłków, by ogrody bezustannie rozwijały się i cieszyły kolejne pokolenia

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy wspólnie biesiadowali przy smacznych potrawach oraz przyjemnej muzyce na żywo wykonywanej przez zespół Non-Stop z Łodzi.

ZRS

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 270

Wczoraj 287

W tygodniu 1622

W miesiącu 4421

Wszystkich 515166

Kubik-Rubik Joomla! Extensions