Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Na prośbę kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski Związek Działkowców zorganizował spotkanie Donalda Tuska z działkowcami mazowieckimi. Odbyło się ono w sobotę (15 czerwca) br. w ROD Waszyngtona w Warszawie. Przebieg spotkania napawa działkowców optymizmem i daje nadzieję, że projekt obywatelski będzie wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej.

Uczestników spotkania powitał prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Przypomniał, że projekt obywatelski został opracowany przez zespół prawników  reprezentujących działkowców  i był szeroko z nimi konsultowany.  „Staraliśmy się, aby uwzględniał on wyrok TK i gwarantował działkowcom zachowanie ich najważniejszych praw i  tworzył warunki do dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Priorytetem przy tworzeniu projektu była jego zgodność z Konstytucją, co potwierdzają także niezależni eksperci" - mówił.

Prezes PZD poinformował premiera, że projekt zyskał niespotykane dotąd w Polsce poparcie w postaci blisko miliona podpisów. To poparcie jest nadal wysokie, a  nawet jeszcze większe, co potwierdzają tysiące listów zbiorowych kierowanych do Pana premiera, Marszałek Sejmu, wszystkich klubów i posłów. Stanowiska wyrażane przez działkowców są jednoznaczne – projekt obywatelski odpowiada interesom działkowców i to on powinien stać się obowiązującym prawem.

Prezes Eugeniusz Kondracki  poinformował również premiera o bardzo krytycznym stanowisku działkowców względem  projektu PO. "Działkowcy to również  ludzie wykształceni, mający wiedzę i rozeznanie społeczne oraz polityczne, i potrafią ocenić kto chce dla nich dobrze, a kto chce ich skrzywdzić  pozbawiając  ogrodów i praw do działek" - mówił.

Prezes zapewnił premiera, że Związek rozumie potrzebę rozwoju miast i jest otwarty na współpracę. Ważne jest jednak poszanowanie interesów działkowców. Dobrym przykładem owocnej współpracy jest Stadion w Gdańsku, który powstał na terenie ogrodów działkowych. W ramach rekompensaty działkowcy zostali przeniesieni na teren zastępczy, dzięki czemu obie strony były zadowolone. Takie przykłady można mnożyć. Związek jest otwarty na współpracę, dostrzega interesy działkowców i miast.

Premier z uwagą wysłuchał wystąpienia prezesa PZD, a następnie odniósł się do niego. W pierwszych słowach podziękował działkowcom za spotkanie i ciepłe przyjęcie. Jednocześnie podkreślił, że kwestią bezsporną jest konieczność zagwarantowania poszanowania praw działkowców.

Pozytywnie odniósł się do zapisów projektu obywatelskiego i zapowiedział, że powinien stać się wiodącym w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej. Premier odniósł się niezwykle pozytywnie do propozycji w nim zawartych.  Stwierdził nawet, że jest zaskoczony, że projekt ten jest tak dobry. Poinformował, że pracownicy rządowi i KR PZD pracują nad projektem obywatelskim i dalsze prace będą kontynuowane. "W dalszych pracach nad nowa ustawą głos działkowców nie powinien zostać zlekceważony, bo to dla nich jest tworzone nowe prawo i nie może one powstawać z pomijaniem ich głosu".

Donald Tusk podkreślił, że nowa  ustawa powinna być zgodna z Konstytucją, tak, by jej zapisów nie można było szybko podważyć.

Premier  podkreślił, że istnienie Polskiego Związku Działkowców mu nie przeszkadza i powinien  nadal istnieć. Zagadnieniem do rozstrzygnięcia jest jedynie przyszła pozycja prawna tej organizacji. Równocześnie podkreślił, że w ogrodach musi mieć zagwarantowany pluralizm organizacyjny. Został jednak poinformowany, że projekt działkowców daje im prawo  zadecydowania o tym, czy chcą przynależeć do ogólnopolskiego stowarzyszenia, w jakie ma się przekształcić PZD, czy też chcą tworzyć własne.

Premier podkreślił, że choć sam nie jest działkowcem, to docenia trud i pracę włożoną w rozwój ogrodów. Jednocześnie zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że ogrody działkowe są bardzo popularne w polskim społeczeństwie i korzysta  z nich milion rodzin, a także ich bliscy i przyjaciele. Sam w Sopocie ma wielu znajomych, którzy korzystają z działek. Zdaje więc sobie sprawę, że  dla wielu osób, zwłaszcza starszych, ogrody są sensem życia, dlatego nie wyobraża sobie żeby mogły przestać istnieć. Podkreślał ich socjalne znaczenie jako wsparcie dla najuboższych.

Premier wyraził także potrzebę umacniania pozycji prawnej indywidualnych działkowców. Równocześnie poinformował, że rozmawiał z członkami swojego kluby, którzy wchodzą w skład Podkomisji Nadzwyczajnej i patrzą na ogrody działkowe przez pryzmat interesów gmin, jako właścicieli terenów. Mówił, że starał się przekonać ich do innego spojrzenia na kwestie dalszego zachowania ogrodów w miastach.

Słowa premiera odnoszące się do docenienia ogrodów, posiadania własnej ogólnopolskie organizacji działkowców, woli potraktowania projektu obywatelskiego jako wiodącego, przyjęte  zostały oklaskami.

Premierowi przedstawieni zostali także pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Trelecki. Bartłomiej Piech przedstawił najważniejsze zapisy projektu obywatelskiego. Wskazał na jego fundamenty tj. poszanowanie praw nabytych działkowców i pozostawienie im samym decyzji, co do  formy organizacyjnej ogrodów. Podkreślił zasadność utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD, którego zachowania chce  zdecydowana większość działkowców, a ci którzy są zwolennikami stowarzyszeń lokalnych będą mieli gwarancję  przejęcia praw po PZD.

Podczas spotkania głos  zabierali także działkowcy, którzy wyrażali swoje poparcie dla projektu obywatelskiego i dalszego istnienia ogrodów i Związku. Podkreślali jak ważną rolę pełnią one w ich życiu. „Dla mnie, jako młodej osoby, która żyje na co dzień w dużym mieście, w ciągłym biegu, ogrody są jedynym miejscem, w którym mogę odpocząć. Tym samym są dla moich znajomych, którzy tu przychodzą. Nie wyobrażamy sobie żeby ktoś nam to teraz odebrał – mówiła jedna z działkowiczek.

Prezes ROD Waszyngtona Barbara Frydrychewicz podkreśliła, że chętnych do przejęcia jej ogrodu nie brakuje. Jest on bowiem usytuowany w centrum miasta, na atrakcyjnym i cennym terenie. Kilka lat temu tylko dzięki pomocy i interwencji Związku ogród udało się obronić przed bezzasadnym przejęciem od miasta, ze bezcen, przez obcego inwestora na cele komercyjne. Zygmunt Kasprzak z ROD „Storczyk” w Radomiu mówił, że nie zdarzyło się jeszcze, by działkowcy blokowali rozwój miast. Wskazał też na skutki  nieprzemyślanych likwidacji ogrodów.  Przykładem jest  40 ha radomskich ogrodów, które zlikwidowano, a po pięciu nie zrealizowano na nich żadnej inwestycji, a  piękny i zielony ogród zamienił się w nielegalne wysypisko śmieci. Podkreślił, że działkowcy są otwarci na współpracę, ale nie na bezzasadne oddawanie swoich działek.

Spotkanie przebiegało w  dobrej atmosferze, z pełnym zrozumieniem interesów ogrodu i Związku. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy, a premier obiecał, że jak tylko będzie mógł z przyjemnością kontynuował będzie spotkania z działkowcami. "Liczę, że w najbliższy wtorek, podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej ruszą już pracę nad nową ustawą, bo nikt nie ma wątpliwości, że musi ona jak najszybciej powstać, by działkowcy mogli być spokojni" – dodał na zakończenie premier.

M. Zaliwska, A. Hrynkiewicz

Dział medialny PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 245

Wczoraj 287

W tygodniu 1597

W miesiącu 4396

Wszystkich 515141

Kubik-Rubik Joomla! Extensions