Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku były najważniejszymi tematami kolejnego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 27 czerwca br. w Warszawie.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podsumował działania, jakie Związek podejmuje w celu obrony ogrodnictwa działkowego. Prezes podkreślał, że obecna sytuacja nie jest łatwa, ale pokazuje ona wyjątkową aktywność, integrację i determinację całego środowiska działkowców.

Następnie Prezes odniósł się do spotkania działkowców z premierem Donaldem Tuskiem, które odbyło się w dniu 15 czerwca w ROD Waszyngtona w Warszawie. W ocenie Prezesa PZD Premier wykazał się dużym zrozumieniem dla spraw działkowców i odniósł się pozytywnie do zapisów projektu obywatelskiego. Co ważne, w przeciwieństwie do posłów PO, stwierdził, że istnienie PZD mu nie przeszkadza, i że jeśli działkowcy chcą przynależeć do ogólnopolskiej organizacji, nie powinno im się tego uniemożliwiać. Prezes Eugeniusz Kondracki wyraził też nadzieję, że premier wywiąże się z  obietnic, które złożył w liście skierowanym do działkowców, gdzie zapowiedział, że działkowcy otrzymają stabilne prawo, które pozwoli im spokojnie korzystać z ogrodów działkowych. Prezes PZD wskazał także, że jednym z rezultatów spotkania działkowców z premierem były dwa spotkania prawników z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD  z prawnikami z Rządowego Centrum Legislacji. Wspólne prace i konsultacje miały na celu wypracowanie przez RCL opinii prawnej na temat projektu obywatelskiego. "Mamy nadzieję, że rozmowy pozwolą znaleźć wspólną płaszczyznę do porozumienia" – mówił Prezes PZD.

"Manifestacje pokazały siłę działkowców"

W dalszej części podsumowane zostały manifestacje, które odbyły się 5 czerwca 2013 r. na terenie całego kraju. Członkowie KR PZD stwierdzili, że manifestacje przebiegły sprawnie, bez zakłóceń i incydentów. Uznali, że manifestacje były potrzebne. Pokazały jedność i siłę działkowców i Związku, którzy poprzez udział w manifestacji dali świadectwo swojej odpowiedzialności za losy ogrodów działkowych. Dzięki manifestacjom w całym kraju sprawa przyszłości ogrodów działkowych została nagłośniona

Dyskusja: działkowcy muszą być nadal czujni

Podczas dyskusji uczestnicy narady opowiedzieli się za zorganizowaniem ogólnopolskiej manifestacji działkowców. Mówił o tym m.in. Michał Krawczyk (OZ Śląsk), który zaznaczył, że manifestacje i pikiety przyniosły pożądany skutek. Działkowcy  i ich determinacja zostały zauważone. Jednak nie należy poprzestawać na laurach, gdyż walka o dobrą ustawę dla działkowców nadal trwa. W podobnym tonie wypowiedziała się  Barbara Korolczuk ( OZ Wrocław), w ocenie której  manifestacje pokazały mobilizację, dobrą organizację i konsekwencję w działaniu  całego środowiska działkowego. "Podpisuję się pod manifestacją ogólnopolską" – dodała Korolczuk. Także w  ocenie Izabeli Ożegalskiej ( OZ Łódź) zorganizowanie ogólnopolskiej manifestacji jest konieczne. „Działkowcom co prawda składanych jest wiele obietnic, ale póki co są to tylko słowa. Jeżeli znajdą one potwierdzenie w zapisach nowej ustawy działkowcy będą mogli skupić się na spokojnym korzystaniu z uroków ogrodów działkowych. Teraz musimy walczyć” – mówiła prezes Izabela Ożegalska.

Podczas dyskusji stwierdzono, że konieczne są spotkania działkowców z posłami Platformy Obywatelskiej, którzy konsekwentnie starają się promować niezwykle szkodliwy dla działkowców projekt ustawy działkowej. Jego najważniejszym założeniem jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizacja i komunalizacja majątku w ogrodach. Członkowie KR PZD wskazali równocześnie, że posłowie Platformy konsekwentnie unikają spotkań z działkowcami.

Mówił o tym prezes OZ Wrocław Janusz Moszkowski, który od długiego czasu stara się doprowadzić do spotkania działkowców z posłem Markiem Łapińskim, który jest członkiem Podkomisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się przygotowaniem nowej ustawy. Poseł Marek Łapiński ciągle jednak nie znajduje czasu na spotkanie z działkowcami. Także Marian Praczyk z OZ Piła wskazywał, że posłowie Platformy Obywatelskiej także w jego Okręgu unikają spotkań z działkowcami. Mimo tego apelował, by działkowcy nie zniechęcali się i szukali sposób na docieranie do posłów PO. Zdzisław Śliwa z OZ Poznań mówił natomiast, że jeśli już dochodzi do spotkań z posłami PO, to nie są one łatwe. Pokazały to spotkania z posłem Łukaszem Borowiakiem i Bożeną Szydłowską, którzy wykazali się bardzo powierzchowną wiedzą na temat ogrodów działkowych. Posłanka Bożena Szydłowska wykazała się także ignorancją i lekceważeniem działkowców.

Działalność medialna

W dalszej części podsumowana została działalność medialna Związku. Uznano, że należy utworzyć gazetę "Zielona Rzeczpospolita", która będzie dla działkowców ważnym i cennym miejscem pozyskiwania informacji. Uznano, że gazeta powinna służyć upowszechnianiu wiedzy na temat roli i znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych w społeczeństwie. Krajowa Komisja Rewizyjna przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę wraz z kierunkami programowymi gazety.

Inwestycje i remonty  w ROD w 2012r.

Następnie przedstawione zostały informacje dotyczące realizacji inwestycji i remontów ROD. Wynika z nich, że w 1515 ogrodach wykonano aż 1983 zadania inwestycyjno-remontowe o wartości 46 653 804 zł. Pokazuje to, że w 31% ogółu ogrodów były zrealizowane zadania remontowo-inwestycyjne. 99% finansowania zadań pochodziło ze środków własnych PZD (w tym 68% partycypacji działkowców, 31% dotacje organów wyższych PZD: Okręgów i Krajowej Rady PZD). Zaledwie 1% środków pochodził z zewnętrz, przede wszystkim z samorządu terytorialnego. Z powyższym tematem związane jest również wykorzystanie przez OZ środków Funduszu Rozwoju. W 2012 r. z Fuduszu ROD udzielono 1182 dotacje dla ROD na które przeznaczono 14 milionów zł.  Środki Funduszu Rozwoju przeznaczano także na budowę nowej infrastruktury oraz nabycie gruntów i budynków. Przedstawiona została  także informacja w sprawie stanu posiadania infrastruktury będącej w dyspozycji OZ i ROD. Stwierdzono, że jedyną szansą na ocalenie infrastruktury przed komunalizacją i nacjonalizacją jest utrzymanie jej w rękach działkowców, działających w ramach swojej organizacji. Taką gwarancję daje wyłącznie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Działkowców za 2012 r., które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Polityki Finansowej PZD i Krajową Komisję Rewizyjną. Stwierdzono, że Związek prowadził oszczędną i zrównoważoną politykę finansową. Poniesione koszty były uzasadnione. Wykorzystane zostały na realizację celów statutowych PZD. Komisje uznały, że na walnych zebraniach członkowie PZD otrzymywali przejrzyste i rzetelne informacje na temat wykorzystywania środków finansowych. Stwierdzono, że sprawozdanie finansowe jest rzetelne i kwalifikuje się do przyjęcia.

W ostatniej części przyjęte zostały uchwały, w tym m.in. w sprawie przyjęcia kierunków działań zmierzających do zmodernizowania i unowocześnienia infrastruktury w ROD oraz efektywnego wykorzystania przez OZ PZD środków Funduszu Rozwoju ROD, w sprawie utworzenia w PZD Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD.

Przyjęto także stanowisko w sprawie komunalizacji i nacjonalizacji majątku PZD w projekcie ustawy PO o ogrodach działkowych. Najważniejszym dokumentem wynikającym z sytuacji był  List otwarty KR PZD do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który pospisali wszyscy uczestnicy KR PZD. Z jego trescią będzie można zapoznać się jutro na naszej stronie internetowej.

(mz)

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 259

Wczoraj 287

W tygodniu 1611

W miesiącu 4410

Wszystkich 515155

Kubik-Rubik Joomla! Extensions