Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Dnia 13.03.2014 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie została przedstawiona ogólna sytuacja Związku, Szczecińskiego Okręgu oraz zadania dla organów statutowych dla OZ i ROD w przedmiocie wdrażania ustawy o ROD.

Przedyskutowano również politykę finansową Okręgu w świetle wyników kontroli ROD przeprowadzonych w 2013 roku.

Zarząd Okręgu przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmujące bilans oraz sprawozdania z funduszu statutowego, rozwoju i oświatowego.

Powyższe dokumenty zostały zbadane przez Okręgową Komisję Rewizyjną, zaopiniowane i zarekomendowane do przyjęcia przez OZ.

Przyjęte zostały również dokumenty planistyczne na rok 2014 tj. preliminarz finansowy wszystkich trzech funduszy.

W toku dyskusji zabierający głos położyli duży nacisk na złożoność kampanii sprawozdawczej w bieżącym roku oraz na problemy w organizacji zebrań działkowców, narzuconych ustawą o ROD. Podkreślono jej kosztowność i trudności w zabezpieczeniu lokali na zebrania tak licznej grupy uczestników.

Wiele pytań zadawano w sprawie listu Związku Miast Polskich do Prezydenta RP i podważania przez ZMP, konstytucyjności niektórych przepisów, co dopiero uchwalonej ustawy.

Członkowie Okręgowego Zarządu opowiedzieli się jednoznacznie za obroną praw działkowców i młodej jeszcze ustawy przed atakami przeciwników oraz niektórych mediów – narzucających czytelnikowi sposób myślenia i wyolbrzymiania tematu konieczności zmiany ustawy.

Podkreślono w dyskusji, że zachowanie jedności działkowców jest nadal gwarancją respektowania prawa nabytego, stabilności życia w ogrodach i ich istnienia w przyszłości.

Wiele pytań dotyczyło natury organizacyjnej, a głównie prawnej, którą wyjaśniał prawnik OZ, mecenas Piotr Kapiński.

Przy frekwencji 88,2 % przyjęto uchwały oraz stanowiska, które zamieszczamy poniżej.

Okręgowy Zarząd odniósł się do stowarzyszenia "Zieleniec" w Pyrzycach oraz wzmożonej aktywności członków tego stowarzyszenia.

Ogólną sytuację w Okręgu oceniono, jako stabilną, ale nadchodzący okres będzie wymagał dużego wysiłku od Zarządów ROD oraz okręgowych struktur i pracowników biura OZ, w związku z wdrażaniem ustawy o ROD, za które odpowiedzialny jest Polski Związek Działkowców.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 136

Wczoraj 151

W tygodniu 453

W miesiącu 4206

Wszystkich 452617

Kubik-Rubik Joomla! Extensions