Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Obrady przebiegały w dwóch etapach.

W części statutowej prezes okręgu omówił aktualną sytuację w Związku i Okręgu, dotyczącą wyborów samorządowych 2018, spraw organizacyjnych, inwestycji, wdrażania programu DGCS i pracy ośrodka finansowo księgowego, wdrażania przepisów RODO, realizacji programu budowy siedzib, pracy kolegiów, przeprowadzanych kontroli oraz zbliżającej się kampanii sprawozdawczo wyborczej 2019.

Tematy merytoryczne dotyczące:

- pracy kolegiów – omówił wiceprezes Czesław Skonecki – koordynujący pracę powołanych kolegiów, formułując stosowne wnioski do pracy na przyszłość.

- informację w sprawie jednostkowych kosztów zarządzania w ROD – wybranych ogrodów, przedstawiła główna księgowa - p. Romualda Wilmowicz, popierając wystąpienie dokumentami w formie tabelarycznej, wyświetlanymi na ekranie, formułując jednocześnie wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.

- skuteczność kontroli – przez organy ROD i OZ omówił radca prawny p. Michał Tera. Pokazał zasadnicze problemy i głównie nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli oraz ewentualne skutki.

- skargi i odwołania – omówił dyrektor biura OZ p. Tomasz Olkuski, przedstawiając skalę i problemy podnoszone w skargach oraz przyczyny odwołań od uchwał i ich skutki.

Przy 80% frekwencji, Okręgowa Rada zatwierdziła regulamin OR oraz plan pracy Okręgu na 2019 rok.

Odczytane zostały podziękowania od Marszałka Województwa za przesłane gratulacje, związane z ponownym wyborem na funkcję Marszałka Województwa.

Dyskusja ogólna, dotyczyła częstotliwości i zakresu kontroli, kompetencji Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, poprawy systemu komunikacji, doskonalenia pracy kolegiów. Analizowano koszty zawiadomień na walne zebrania i możliwości ich pomniejszenia, a także nowych zasad składania zeznań podatkowych przez płatników.

Okręgowa Rada przyjęła stosowne uchwały i stanowiska (tutaj).

W przerwie delegacja w osobach: Kazimiera Wadowska - prezes zarządu ROD Przyjaźń, skarbnik OZ – Jerzy Mańczak, przewodniczący kolegium Tadeusz Pabisiak oraz dyrektor biura OZ, dokonali aktu posadowienia kapsuły czasu i posadzenia dębu kolumnowego z okazji jubileuszu 100 lecia niepodległości Państwa polskiego. W kapsule czasu umieszczono: biuletyn z okazji 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, aktualności i flagę związkową, jubileuszową monetę, firmowy długopis oraz przesłanie dla potomnych (tutaj) z informacją o składzie OR.

 

Drugą część o charakterze patriotycznym rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Okręgu i odśpiewania hymnu polskiego.  W wystąpieniu okolicznościowym, prezes Okręgu nawiązał do przyczyn utraty niepodległości i prób jej ratowania, znaczenia przełomowej daty 11 listopada 1918, politykę zaborców, złożoną sytuację polityczną w okresie I Wojny Światowej, scalanie państwa ponad podziałami, skuteczną obronę i rozwój kraju w okresie XX lecia międzywojennego. Podkreślona została zasługa „Ojców Niepodległości”, całego narodu, w tym polskich kobiet, które w krótkim czasie uzyskały pierwsze prawa wyborcze.

Wystąpienie wspomagane było pokazem slajdów, opracowanym przez sekretarza Okręgu – pana Romana Krempskiego.

Zebrani przyjęli stanowisko (tutaj) i po odprowadzeniu sztandaru nastąpiła seria składania wzajemnych życzeń świąteczno noworocznych.

Wszystkich poczęstowano obiadem przy emitowanych pieśniach legionowych. A na zakończeniu wystąpił chór Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom z programem patriotycznym i kolędowym.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 1

Wczoraj 92

W tygodniu 671

W miesiącu 93

Wszystkich 444452

Kubik-Rubik Joomla! Extensions