Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Zbiorcze roczne sprawozdanie finansowe ROD za rok 2021 przedstawiła główna księgowa Okręgu, po czym przedstawiła zbiorcze roczne preliminarze ROD na 2022 rok.

Obydwa dokumenty zostały w wcześniej zbadane przez Okręgową Komisję Rewizyjna, która wydała opinie i złożyła wniosek o przyjęcie wspomnianych dokumentów przez Okręgowa Radę. 

Tematem merytorycznym była ocena tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD, przedstawiona przez dyrektora Biura, w której oprócz statystyki odniósł się do niedociągnięć, jakie zdarzyły się a które wymagają stosownych korekt i wniosków do przyszłej pracy.

Problemy pracy kolegiów prezesów zarządów i współpracy z samorządami gmin zreferował I-wszy wiceprezes Okręgu, kładąc nacisk na konieczność zaktywizowania działania niektórych kolegiów w dziedzinie pozyskiwania środków na rozwój ogrodów. Podziękował dobrze funkcjonującym kolegiom i zaapelował do wszystkich o aktywność.

Zagadnienie szkolenia nowych działkowców przedstawiła instruktor ogrodniczy Okręgu zwracając uwagę na duże niedomagania w tym względzie i konieczność podjęcia radykalnych kroków przez Związek w celu wypracowania metod zamierzających do poprawy stanu istniejącego. 

W toku dyskusji głos zabrało 12 uczestników poruszając tematy:

• obowiązku wcześniejszego pobierania druków przy zamianie użytkowników od Zarządów ROD, gdyż pobieranie ich, że strony internetowej powoduje zamiany o których Zarząd dowiaduje po czasie,

• opiniowania nowych działkowców przez sąsiadów,

• wymyślania przez notariuszy nowych wzorów umowy w celach fiskalnych, 

• niezgłaszania się przy zamianie użytkowników w ciągu 2 miesięcy do zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki,

• stałych terminów szkoleń podanych na stronach internetowych okręgu, 

• oparcia szkoleń na bazie kolegiów,

• kolegium w Świnoujściu jest gotowe do prowadzenia szkoleń, podobnie w Gryficach,

• egzekwowania przepisów regulaminowych przez Zarządy ROD, 

• opracowania więcej materiałów do szkolenia organów, 

• obowiązku szkolenia przed zatwierdzeniem umowy o przeniesienie praw do działki

Przy 89,7 % frekwencji przyjęto 4 uchwały i 1 stanowisko.

Poza porządkiem w sprawach różnych Sekretarz Okręgu przedstawił procedury wymagane przy udziale w konkursie ogłoszonym przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz ustalono kierunki działania Okręgu, by dotrzeć do ROD z wiedzą na ten temat i skorzystać z możliwości wsparcia ogrodów z funduszy unijnych. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, prezes Okręgu podziękował za udział i ogłosił zamknięcie obrad.

Uchwała w sprawie oceny kampanii sprawozdawczej w ROD w 2022 roku

Stanowisko w sprawie obrony ROD "Wiarus - ZNP" w Szczecinie

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 215

W tygodniu 1237

W miesiącu 4570

Wszystkich 507993

Kubik-Rubik Joomla! Extensions