Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Apel działkowców Gminy Police

w sprawie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP
Docierają do nas głosy krytyki i ataki różnorakich środowisk, a wśród nich niestety także przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Ogromna rzesza działkowców i ich rodzin nie może się czuć spokojna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował, że na działkowców spadł kolejny nieoczekiwany cios. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził jednak, że ogrodnictwo działkowe musi być zlikwidowane w naszym kraju. W tej jakże istotnej dla setek tysięcy działkowców i ich rodzin sprawie, zabierali głos politycy. To oni wszem ogłaszali, że działkowcom nie stanie się krzywda, że ogrodnictwo działkowe będzie istniało. Czytaj całość...

 

Nadzwyczajne zebranie informacyjne w ROD „Chemik" w Policach

W dniu 30.01.2013r. w Policach odbyło się nadzwyczajne zebranie informacyjne działkowców z tamtejszego ROD im. Chemik. Miało ono na celu zapoznanie użytkowników działek z projektami przepisów w zakresie ogrodnictwa działkowego, mających zastąpić uznaną za niekonstytucyjną Ustawę o ROD z 2005r. Na zebraniu zgromadziło się 88 osób, także Zarząd ROD oraz przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Zawadzkiego w Gryfinie

w sprawie propozycji do ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez Posłów Platformy Obywatelskiej.

W dniu 29 stycznia 2013 r. podczas zebrania działkowców rodzinnego ogrodu działkowego im. A. Zawadzkiego w Gryfinie, szczegółowo omówiono sytuacje PZD i działkowców w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.201 lr. My działkowcy jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w Polskim Związku Działkowców, oraz zagrożeniem wejścia w życie nowej ustawy o ogrodach działkowych opracowanej przez zespół posła Stanisława Huskowskiego. Opłaty za korzystanie z terenów działkowych, których wysokość ustalana będzie w oparciu o wartość rynkową gruntu, oraz podatkiem od altan i innych budynków na terenie ogrodu, będzie bardzo dużym obciążeniem finansowym, któremu działkowcy nie podołają. Czytaj całość...

List otwarty Do Premiera Rządu RP

Szanowny Panie Premierze
My działkowcy uczestniczący w spotkaniu w dniu 29.01.2013 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń" w Szczecinie dostrzegamy fakt, że społeczeństwo jest przez organy władzy Państwa Polskiego traktowane jak „ zło konieczne" które należy dowartościować jedynie przed wyborami parlamentarnymi, aby zapewnić sobie powodzenie w kolejnych wyborach na następną kadencję.

Czytaj...

Apel działkowców ROD "Skarbówka" w Szczecinie

w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowcy autorstwa PO

Z wielkimi obawami przyjęliśmy informację o proponowanych przez PO założeniach do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozwiązania tam zaproponowane są bardzo destruktywne dla środowiska działkowców. Można wręcz odnieść wrażenie, że rządząca partia ma na celu zniszczenie ruchu działkowego w Polsce i przejęcie jak najniższym kosztem całego dorobku działkowców zjednoczonych w Polskim Związku Działkowców.

Czytaj całość

Relacja z walnego zebrania informacyjnego w ROD. im. A. Zawadzkiego w Gryfinie

W świetlicy rodzinnego ogrodu działkowego im. A. Zawadzkiego w Gryfinie odbyło się walne zebranie informacyjne działkowców.
W spotkaniu udział wzięło 53 działkowców, którym przedstawione zostały realne zagrożenia ewentualnego wejścia w życie ustawy przygotowywanej przez posłów Platformy Obywatelskiej pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego. Działkowcy z uwagą wysłuchali wystąpienia prezesa zarządu ROD Czesława Skoneckiego biorąc aktywny udział w dyskusji. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali materiały w postaci broszur z projektem obywatelskim ustawy i PO.

Czytaj więcej...

Poparcie dla projektu obywatelskiego

Pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podpisało się już 721 538 osób. Do zakończenia naszej akcji pozostało już kilka dni, dlatego każdy, kto chciałby jeszcze poprzeć projekt, ma jeszcze szansę to zrobić.

W rodzinnych ogrodach działkowych naszego okręgu odbywają się zebrania informacyjne na których działkowcy wyrażają swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy. Piszą listy i apele do naczelnych władz państwowych zwracając uwagę, że projekt spełnia wszystkie oczekiwania działkowców i daje gwarancję na niezakłócony byt i rozwój ogrodów działkowych w naszym kraju.
Poniżej prezentujemy najnowsze listy i stanowiska działkowców:

1. Stanowisko ROD "Nad Jeziorem" w Szczecinie - czytaj
2. List władz Okręgu do Prezydenta RP- czytaj
3. List otwarty ROD "Owoc Naszej Pracy" w Stargardzie Szczecińskim- czytaj

Spotkanie działkowców w ROD "Staszica" w Szczecinie

W dniu 26 stycznia br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „STASZICA" w Szczecinie odbyło się spotkanie działkowców w ramach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania informacyjnego ROD, w sprawie zbierania podpisów popierających obywatelski projekt ustawy o ogrodach oraz omówienia występujących zagrożeń w propozycjach klubu Platformy Obywatelskiej i pozostałych ugrupowań. Po powitaniu zebranych działkowców przez Panią Prezes Helenę Jodko, która udzieliła głos przedstawicielowi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Józefowi Romanowskiemu.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze spotkania z działkowcami z Choszczna i okolic na temat obywatelskiego projektu ustawy

W dniu 29 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie dotyczące obywatelskiego projektu ustawy w Domu Kultury w Choszcznie. Na spotkaniu było obecnych około 120 działkowców. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz ulotki. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Biura OZ w Szczecinie Tomasz Olkuski witając obecnych działkowców.

Dyrektor Biura OZ w Szczecinie, przedstawił sytuację działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz płynące z tego zagrożenia dla działkowców. Następnie zaprezentował założenia obywatelskiego projektu ustawy, które w pełni odpowiadają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Została zwrócona szczególna uwaga na rozwiązania zaproponowane w projekcie tj. zachowanie praw nabytych przez działkowców, zwolnienia podatkowe, wolność zrzeszania się, wprowadzenie umowy dzierżawy działkowej, brak konieczności bycia członkiem stowarzyszenia. Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych został przyjęty z aprobatą przez zebranych na sali działkowców.

Czytaj więcej...

Żaden podpis nie powinien się zmarnować!

4 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  złożą w Sejmie listy z podpisami pod projektem obywatelskim. Jednak zanim tam trafią, muszą być odpowiednio przygotowane. Dlatego wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tak aby żaden podpis się nie zmarnował.  Apelujemy o przekazywanie list z podpisami  do końca stycznia.

Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również dostarczyć do Okręgowego Zarządu (OZPZD Szcsecin-Dąbie, ul. Uznamska 4).

Działkowcy piszą listy do Marszałek, Premiera i Parlamentarzystów

Działkowcy na walnych zebraniach informacyjnych, szkoleniach, zebraniach zarządów i komisji statutowych w ogrodach podejmują stanowiska, apele,  przesyłają listy do Marszałek Sejmu, Premiera i posłów w sprawie propozycji ustawy o ogrodach działkowych nad którą pracuje Platforma Obywatelska, a także w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Poniżej prezentujemy kilka z pośród wielu takich listów nadesłanych nam w ostatnim tygodniu:

ROD im."Miejski" w Pyrzycach - czytaj
ROD "Przyjaźń" w Szczecinie - czytaj
ROD "Malwa" w Szczecinie - czytaj
Pani K.Wadowska z ROD "Przyjaźń" w Szczecinie - czytaj
Kandydaci na działkowców OZPZD Szczecin - czytaj

List otwarty do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku, rujnujący totalnie ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku stworzył dogodną sytuację do przyjęcia prawa, rozstrzygającego los ogrodów działkowych w przyszłości, przez rządzących.
Tworząc nową ustawę, można zrobić wszystko aby zapewnić ogrodom działkowym stabilną przyszłość ale też można przyjąć zapisy prawa, które pogrzebią cały ruch działkowy.
Rodzi się pytanie dlaczego zamysł posłów Platformy Obywatelskiej idzie właśnie w tym drugim kierunku? - czytaj całość

Spotkanie z działkowcami w Świnoujściu

W dniu 19 stycznia br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Granica” w Świnoujściu odbyło się spotkanie działkowców z terenu Świnoujścia.  W spotkaniu udział wzięło trzech przedstawicieli reprezentujących  lokalną  Platformę Obywatelską z  Szefem Dariuszem Śliwińskim na czele, oraz Przewodniczący Rady Miasta Paweł Sujka, który podpisał petycje do Pani Marszałek Sejmu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych reprezentował  Józef  Romanowski.  Poinformował, że decyzja z dnia 11-07-2012 Trybunału Konstytucyjnego która uchyliła  24 zapisy ustawy o ROD spowodowała konieczność opracowania  nowej ustawy.  Projekt, opracowanej ustawy, ma podstawowe  znaczenie,  dla przyszłości ogrodów, bezpieczeństwa, stabilizacji i komfortu korzystania z działki. Zostały omówione założenia projektu ustawy oraz jego najważniejsze zapisy.

Czytaj więcej...

Działkowcy ze Świnoujścia z apelem do Marszałek Sejmu

Pani Marszałek Sejmu - Ewa Kopacz

Działkowcy chcą mieć własną organizację, chcą mieć prawa gwarantowane przez ustawę i doskonale wiedzą, że niektórym odpowiadałoby przekroczenie tych 18 miesięcy od terminu wydania wyroku. Badania opinii publicznej wykonane przez CBOS w 2012 r wykazało, że zachowanie i pozostawienie ogrodów w miastach oczekuje 88% Polaków, a ocenę działalności Polskiego Związku Działkowców - 90% wydało pozytywną...czytaj całość

Czesław Skonecki w liście do premiera pisze...

Premier RP Pan Donald TUSK


Szanowny Panie Premierze

Jako długoletni użytkownik działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. A. Zawadzkiego w Gryfinie, zwracam się do Pana z prośbą zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawie projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych. Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych posłów pod kierunkiem Pana Stanisława Huskowskiego z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przerażają całą społeczność działkowców... czytaj całość

Stanowisko działkowców z ROD im. „Powstańców Wielkopolski" w Szczecinie

w sprawie zagrożenia dla bytu działkowców oraz dla rodzinnych ogrodów działkowych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku w sprawie niekonstytucyjności 24 artykułów ustawy o ROD spowodował sytuację, że jeżeli minie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku i w tym czasie nie zostanie przyjęta nowa ustawa lub znowelizowana ustawa istniejąca, nastąpi automatyczne wygaszenie praw PZD, a tym samym działkowców do użytkowanych przez nich działek oraz dalsze konsekwencje związane z wyrokiem, a określone w uzasadnieniu do wyroku...czytaj całość

Działkowcy zaskarżyli wyrok TK do Strasburga

W wyroku z 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy liczącej 50 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakwestionował tym samym ustawowe podstawy funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i jego przywileje. Na konferencji prasowej, która odbyła się zaraz po wyroku, sędzia TK Stanisław Biernat podkreślał, że decyzja Trybunału w istocie oznacza poparcie dla idei ogrodów, a sprzeciw wobec monopolu Polskiego Związku Działkowców. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie została uchylona w całości, pozostały w niej m.in. pierwsze artykuły mówiące o idei ogrodów - zaznaczył.

Czytaj więcej...

Apel Prezydium KR PZD

ws. zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD

Szanowni Działkowcy!

Na trzy tygodnie przed terminem złożenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie widnieje pod nim ponad pół miliona podpisów Polaków. Już dziś możemy więc mówić, że po raz kolejny udowodniliśmy, że dla obrony ogrodów potrafimy się zmobilizować. Przeszło 5-krotne przekroczenie ustawowego wymogu liczby podpisów dowodzi olbrzymiego poparcia w społeczeństwie. Ten wynik zawdzięczamy wyłącznie samym sobie. Z ubolewaniem trzeba bowiem stwierdzić, że pomimo doniosłego znaczenia społecznego, walka o ustawę zabezpieczającą prawa naszych rodzin została prawie całkowicie pomięta przez największe media.

Czytaj więcej...

Rozmowy PSL z PZD

W dniu 16 stycznia br. w Sejmie odbyło się spotkanie kierownictwa PZD i pełnomocników  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD z kierownictwem Klubu Parlamentarnego PSL.

PZD reprezentowali: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, sekretarz Prezydium KR PZD Izabela Ożegalska, członek Prezydium KR PZD Janusz Moszkowski. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD reprezentował jego pełnomocnik mec.Bartłomiej Piech i jego zastępca mec.Tomasz Terlecki. Klub PSL reprezentowali:  przewodniczy  Klubu poseł  Jan Bury, senator RP Andżelika Możdżanowska, poseł na Sejm RP Marek Sawicki, dyrektor klubu Stanisław  Brzózka, oraz doradca prawny Klubu Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

 

Czytaj więcej...

Mamy ponad 730 tysięcy podpisów!

Pod obywatelskim projektem ustawy o ROD podpisało się już ponad 730 tysięcy osób! Potwierdza to, że projekt cieszy się dużym poparciem wśród działkowców, mieszkańców miast, samorzadowców i posłów, którzy złożyli pod nim swój podpis.

Na tym jednak nie koniec, gdyż podpisy zbierane są nadal. Przypominamy, że 5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami pod projektem. Jednak wszystkie podpisy powinny trafić do Komitetu z wyprzedzeniem, tj. do końca stycznia (muszą być sprawdzone i dopowienio przygotowane). We wcześniejszym terminie listy można również dostarczyć do Okręgowych Zarządów i Zarządów ROD.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 5

Wczoraj 132

W tygodniu 494

W miesiącu 3394

Wszystkich 469028

Kubik-Rubik Joomla! Extensions