Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Działkowcy demonstracyjnie poparli obywatelski projekt ustawy

O planowanej manifestacji pod hasłem „Projektowi Inicjatywy Obywatelskiej TAK, projektowi Platformy Obywatelskiej –NIE” społeczeństwo oraz działkowcy byli poinformowani drogą internetową na stronie www.ozpzd-szczecin.pl. Również 30 maja odbyła się krótka organizacyjna narada w sprawie ustalenia szczegółów manifestacji. Manifestacja zorganizowana została zgodnie z przepisami ustawy o zgromadzeniach w oparciu o uchwałę Prezydium OZ PZD, którą powołano komitet organizacyjny.

5 czerwca 2013 roku już od wczesnych godzin porannych zaczęli gromadzić się manifestanci z hasłami i banerami w ubiorze odznaczającym działkowców. Do godziny 11 na dziedziniec zamku przybyło około 1000 osób reprezentujących działkowców ze Szczecina, Polic, Goleniowa, Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego, Choszczna, Świnoujścia, Pyrzyc oraz sąsiedniego koszalińskiego okręgu PZD. Na dziedzińcu zamkowym zrobiło się kolorowo, hucznie i wesoło. Pojawiły się setki haseł oraz wznoszonych okrzyków potwierdzających wolę działkowców, zachowania struktur ogrodowych, zachowania praw nabytych, zachowania organizacji PZD.

Zgromadzenie o godzinie 11 otworzył przewodniczący zgromadzenia Roman Krempski, który przywitał obecnych. Poinformował on o celu manifestacji i udzielił głosu Prezesowi OZ – organizatorowi manifestacji, który podziękował działkowcom, zaproszonym gościom oraz mediom publicznym za tak liczne przybycie. W swoim wystąpieniu Prezes OZ wyartykułował wszystkie istotne argumenty, które zdecydowały o tym, że działkowców zmobilizowano do wyjścia pod Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewody dla podkreślenia solidarności z całą polską rodziną działkowców w celu poparcia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i jego projektu, który zdaniem działkowców powinien być projektem wiodącym w pracach nad nową ustawą działkową.

Czytaj więcej...

Narada Prezesów ROD z terenu Szczecina

W dniu 29.05.2013r. na świetlicy ROD „Pogodny” odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Szczecina, głównym celem spotkania było omówienie planu przygotowywanej na dzień 05.06.2013r. manifestacji działkowców pod Urzędami Wojewódzkim i Marszałkowskim w Szczecinie. Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Tadeusz Jarzębak, który przedstawił aktualną sytuację ogrodów działkowych oraz Związku. Następnie omówiono szczegółowo plan manifestacji oraz przekazano materiały informacyjne do rozdysponowania na ogrodach.

Na koniec spotkania Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wręczył dyplomy za pomoc w zbieraniu podpisów pod Projektem Obywatelskim.

List Otwarty uczestników narady

Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Wielki Piknik Pasji, czyli XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” odbyło się tradycyjnie na Jasnych Błoniach w niedzielę, 26 maja 2013 r. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 i potrwało do 18:00. Mimo nie do końca udanej pogody, wielu szczecinian przyszło zobaczyć, jakie fundacje i stowarzyszenia działają w mieście i czym się zajmują. Oprócz stanowisk, gdzie spotkać można było również przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, rozstawiono scenę, na której były występy artystyczne i pokazy sztuk walki. Instruktorzy etatowi OZ PZD w Szczecinie odpowiadali na liczne pytania dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych oraz rozpowszechniali literaturę działkową. Działkowcy swoje poparcie wyrazili składając 72 podpisy pod Apelem w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowanym do Parlamentarzystów RP, który prezentujemy poniżej.

Pozostałe fotografie TUTAJ

Treść Apelu uczestników XII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI"

Komisja Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty dot. ustawy działkowej

22 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa. Prezydium Komisji zaopiniowało pozytywnie wszystkie projekty ustawy działkowej - 3 poselskie: SP, PO i SLD oraz projekt obywatelski. W opinii podkreślono, że każdy z tych projektów zmierza do uwzględnienia wniosków zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. Opinia Prezydium została przyjęta większością głosów.

Czytaj więcej...

Szczecińska Pikieta Biur Poselskich PO w dniu 20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20.05.2013 r. w Szczecinie została zorganizowana ponowna pikieta Biur Poselskich PO. Delegacja szczecińskich działkowców udała się w pierwszej kolejności pod Biuro Poselskie Posła Bartłomieja Arłukowicza niestety biuro było zamknięte. Następnie pikietujący z flagami związkowymi przemaszerowali ulicami Szczecina pod biura poselskie posłanek Pani Magdaleny Kochan oraz Renaty Zaremby. Pod nieobecność posłanek w biurze petycję przekazano na ręce przedstawicieli biur poselskich.

Treść Petycji do Posłanki Magdaleny Kochan

Treść Petycji do Posłanki Renaty Zaremby

Fotografie z Pikiety tutaj

Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Szczecin

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie informuję, że wprowadzono zmiany nakładające obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Poniżej przedstawiamy zmiany podjęte Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr IV/N/692/12 z dnia 19 listopada 2012 roku oraz lokalizacje EKOPORTÓW prowadzonych przez miasto.

 

 

czytaj...

Sąd Najwyższy potwierdził opinie PZD

W ramach kampanii informacyjnej nt. projektu ustawy o ogrodach działkowych zgłoszonego przez PO, do ogrodów trafiła opracowana przez PZD ulotka porównująca projekt PO z inicjatywą obywatelską. Materiał ten był dezawuowany przez polityków PO. Zarzucali mu, że wprowadza działkowców w błąd. W szczególności dotyczyło to twierdzeń, że projekt PO prowadzi do komunalizacji lub nacjonalizacji prywatnej własności na działkach, czyli wywłaszczenia działkowca z własności altany, nasadzeń i innych urządzeń związanych trwale z gruntem. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kto miał rację.

Czytaj więcej...

Będziemy popierali projekt obywatelski podczas prac w podkomisji nadzwyczajnej – zadeklarował klub PSL

"Podczas ostatniego posiedzenia naszego klubu, po raz kolejny uznaliśmy, że projekt obywatelski uznajemy za wiodący w dalszych pracach Sejmu i będziemy go popierali. Inicjatywę obywatelską popiera także prezes naszego Klubu, wicepremier Janusz Piechociński oraz były prezes PSL Waldemar Pawlak" – powiedział podczas spotkania z przedstawicielami działkowców z całego kraju Piotr Walkowski z PSL.

Czytaj więcej...

Znamy skład podkomisji nadzwyczajnej

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej , które odbyło się 10 maja ustalono skład podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Ustawą działkową zajmie się Podkomisja nadzwyczajna

Podczas wspólnego posiedzenia dwóch Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się 9 maja br, podjęto decyzję o utworzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustaw o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Pikieta Biur Poselskich Platformy Obywatelskiej

6 maja 2013 roku w samo południe, w przeddzień 39 posiedzenia Sejmu RP działkowcy szczecińscy pikietowali biura poselskie Platformy Obywatelskiej. Pikiety miały na celu przypomnienie się o konieczności poparcia projektu Ustawodawczej Inicjatywy Obywatelskiej – Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uwagi na to, że w dniu 9 maja br. o godz. 8.30 przewidziane jest wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Samorządowej i Polityki Regionalnej, w celu rozpatrzenia czterech projektów ustaw o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Rodzinne Ogrody Działkowe dla społeczeństwa

Pod takim hasłem OZ PZD w Szczecinie zorganizował w dniu 26.04.2013 r. konferencję adresowaną głównie do mieszkańców a zwłaszcza samorządów i polityków regionu.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach

Dziś (19.04.13) w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Czytaj więcej...

„PSL najbliższy jest projekt obywatelski”

Podczas środowej debaty sejmowej na temat nowej ustawy działkowej pozytywnie do projektu obywatelskiego odnieśli się także posłowie PSL.

Piotr Walkowski (PSL), powiedział, że ma szacunek do wszystkich złożonych projektów, jednak największym darzy projekt obywatelski, którego autorzy nie załamali się wyrokiem Try­bunału Konstytucyjnego, tylko podjęli trud utworze­nia własnego projektu. Zrobili to zgodnie z zasadą „decyduj­my o sobie, miejmy jak największy wpływ na to, co robimy”.

Czytaj więcej...

Totalna krytyka projektu PO w Sejmie

Po prezentacji projektów, głos w dyskusji zabrali posłowie wszystkich klubów parlamentarnych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali w swoich wystąpieniach, że przepisy proponowane przez Platformę Obywatelską otwierają furtkę dla przejęcia ogrodów działkowych przez miasta i co za tym idzie – przez deweloperów, którzy chcieliby przejąć atrakcyjne tereny zajmowane teraz przez działkowców.

Czytaj więcej...

Projekty poselskie w Sejmie

Wczoraj (17.04.2013r.) w Sejmie odbyła się debata nad czterema projektami ustaw o ogrodach działkowych. Po wystąpieniu pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha, który przedstawił posłom projekt obywatelski wraz z uzasadnieniem (przeczytaj wstąpienie) głos zabrali wnioskodawcy pozostałych projektów.

Czytaj więcej...

Treść wystąpienia pełnomocnika Komitetu

Pani Marszałek, Wysoka Izbo !

Mam zaszczyt zaprezentować Wysokiej Izbie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dokument ten poparło blisko milion polskich obywateli - dokładnie 924 801. Warto podkreślić ten bezprecedensowy wymiar akceptacji społecznej. Podpisy pod tym projektem stanowią blisko ¼ wszystkich złożonych dotychczas pod inicjatywami obywatelskimi.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele działkowców w Sejmie

O godz. 13.30 rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w Sejmie. Oprócz pełnomocników Komitetu - mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego - na sali sejmowej obecny jest też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz piętnastoosobowa reprezentacja działkowców.

Czytaj więcej...

Komunikat

W dniu 17.04.2013r. od godz. 9:00 odbędzie się pierwsze czytanie wszystkich czterech projektów ustaw o ogrodach działkowych. Jako pierwszy będzie czytany projekt Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje do wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych o poparcie Projektu Obywatelskiego pod którym podpisało się 924801 działkowców i obywateli.

Akcję protestacyjną prowadzimy pod hasłem Projektowi zespołu Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej - NIE, Projektowi Inicjatywy Obywatelskiej  - TAK

Ponadto prosimy o oflagowanie ogrodów oraz zamieszczenie haseł w widocznych miejscach ogrodu. Akcja trwa od 16 kwietnia do odwołania.

Komunikat Prezydium KR PZD do wszystkich Zarządów ROD

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz trzech projektów ustaw klubów parlamentarnych w dniu 17 kwietnia br., Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zwrócić się do wszystkich Zarządów ROD z tej okazji z prośbą o oflagowywanie flagami związkowymi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a także wywieszanie w widocznych miejscach transparentów i banerów, na których Zarządy ROD przedstawią stanowisko działkowców z danego ogrodu do obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz innych projektów ustaw.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 15

Wczoraj 215

W tygodniu 1245

W miesiącu 4578

Wszystkich 508001

Kubik-Rubik Joomla! Extensions