Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Historia Ogrodu

Historia Ogrodu

ierwsi „osadnicy” na terenie obecnego naszego ogrodu zaczęli realizować swoją pasję działkowca w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku.
1980 roku zawiązał się zespół pasjonatów dążący do powstania ogrodu działkowego na terenie poligonu należącego do Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w Szczecinie, położonego w Szczecinie – Ustowie w rejonie rzeki Bukowa. (obecny trzeci sektor)
w składzie: Miłosz Stanisław, Najlepszy Franciszek, Cierepszy Bolesław, Zieliński Zygmunt, Duchnik Zygmunt, Napierski Henryk, Powała Wilhelm, Maliszewski Bogusław, Piwoński Józef, Baczyński Mieczysław, Kucharska Henryka, Mroszczyn Grzegorz, Bonerski Waldemar, Pietras Stanisław, Bis Stanisław, Pacyna Roman, Błażusiak Zdzisław
Ich starania zaowocowało powstaniem w 1981 roku Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie. Na terenie obecnych sektorów jeden, dwa, trzy.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Szczecina Oddział Biura Planowania Przestrzennego w czerwcu 1980 roku wyraziła zgodę, że na cele pracowniczych ogrodów może być przeznaczony teren w rejonie ul. Ustowskiej i torów kolejowych, przewidzianych w planie pod ogrody działkowe z zachowaniem pasa zieleni wzdłuż rzeki Bukowej o szerokości 50-60 m. {zatwierdzenie nr rej. A-2/B-2/81}
Podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych został powołany do życia Polski Związek Działkowców. Zjazd ten odbył się w dniach 27 i 28 czerwca 1981 roku w Warszawie i był jednocześnie I Zjazdem Polskiego Związku Działkowców. Powstanie samorządnego związku działkowców było możliwe między innymi dzięki powstaniu i działalności masowego ruchu społecznego, jakim była 'Solidarność'.
W 1982 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Działkowego rozpoczęły się prace adopcyjne terenu sąsiadującego z polami irygacyjnymi Cukrowni Szczecin na działki (obecnego czwartego sektora).
Postanowieniem z 1991 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, grunty zajęte przez ROD „Górki Ustowskie” zostały przejęte przez Skarp Państwa od Ministerstwa Obrony Narodowej. 1990 roku spłonął budynek administracyjno gospodarczy ogrodu.

Zarząd ogrodu decyzją Nadzoru Budowlanego IV-B/7351/3696/251/92 z 1992 roku otrzymał zgodę na odbudowę obecnej świetlicy ogrodu, którą ukończono w 1995 roku.
Od powstania ogrodu mimo przeróżnych uzgodnień pomiędzy Urzędem Miasta a Zarządem Ogrodu i Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców na podstawie Ustawy z dnia 6.05.1981r. o POD (Dz. U. z 1981r nr 85 poz. 309) i Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz. U. z 2005r Nr 169 poz. 1419)  teren który ogród zajmuje oznaczony: nr dz. 6, 8, 10 odręb 69 Śródmieście, nr dz. Nr 4 obręb 70 Śr, oraz dz. nr 3 odręb 68 Śr. o łącznej powierzchni 2332252 m² do dnia dzisiejszego nie posiada uregulowanego stanu prawnego gruntów.
                                                           
Dlaczego kochamy nasze działki ?
Ponieważ dla większości z nas działka jest źródłem pozyskania tanich warzyw i owoców.
Bo dają nam zdrowe i nieskażone plony (potwierdza to wiele badań na zawartość metali ciężkich, które zostały przeprowadzone na obszarze całego kraju).
Bo są miejscem odpoczynku po pracy i oazą spokoju dla emerytów i rencistów.
Bo dają naszym dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej zabawy.
Bo mamy kontakt z innymi działkowcami.
Bo mamy szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w ogrodach.
Bo jest to nasze hobby, lata naszej pracy.
Bo działka rekompensuje nam małe powierzchnie mieszkaniowe.
Bo kochamy przyrodę i środowisko naturalne.
Bo są naszą własnością i miejscem, w którym zainwestowaliśmy oszczędności.
Bo po prostu są cząstką życia nas samych i naszych rodzin.

Tak więc ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają funkcje społeczne (w tym socjalne), rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne.

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 6

Wczoraj 207

W tygodniu 675

W miesiącu 4571

Wszystkich 501612

Kubik-Rubik Joomla! Extensions