Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Kalendarium ogrodowe

Lipiec

Spis treści

Rośliny ozdobne

Na początku miesiąca

Możemy jeszcze wysiewać nasiona roślin dwuletnich a od połowy miesiąca pikować siewki tych roślin z siewu czerwcowego.
Najlepiej robić to w fazie 2-3 liści, pikując je początkowo do małych doniczek lub od razu na miejsce stałe. Posadzone rośliny obficie podlewamy.
Dzielimy nadmiernie rozrośnięte kępy przekwitłych bylin, a powstałe z podziału młode roślinki sadzimy na nowe miejsce (zawciąg nadmorski, żagwin ogrodowy, goździki bylinowe, aster alpejski, przymiotno ogrodowe).
Wykopujemy i czyścimy cebule tulipanów, narcyzów, śniedków i hiacyntów. Podsuszone i oczyszczone z resztek ziemi i pędów przechowujemy do jesieni w dobrze wietrzonym pomieszczeniu w temperaturze ok. 20°C. Do gruntu cebule sadzimy we wrześniu.
To ostatni termin nawożenia drzew i krzewów ozdobnych. Rośliny nawiezione w późniejszym okresie nie zdążą dostatecznie zdrewnieć przed zimą i mogą przemarznąć.
Systematycznie kontrolować wilgotność podłoża i podlewać (w czasie upałów codziennie lub dwa razy w ciągu dnia). Nie należy także zapominać o regularnym (zwykle cotygodniowym) nawożeniu roślin uprawianych w pojemnikach.

Przez cały miesiąc

Usuwamy przekwitłe kwiaty i kwiatostany zarówno roślin jednorocznych jak i bylin (żeniszka, heliotropu. werbeny, gęsiówki kaukaskiej, dąbrówki rozłogowej, ubiorków) by nie dopuścić do zawiązywania nasion, co osłabia rośliny.
Po pierwszym kwitnieniu ścinamy nisko pędy – łubinów, ostróżek, krwawników, dzięki czemu zakwitną ponownie w drugiej połowie lata. Przycinamy też po kwitnieniu ozdobne krzewy liściaste – jaśminowce, krzewuszki, żylistki i pnące róże.
Wykonujemy okulizację róż. Robimy to w momencie, gdy kora łatwo odchodzi od drewna.
Regularnie odchwaszczamy rabaty, wycinamy też pożółkłe i zaschnięte pędy i liście roślin.
W czasie dłuższych okresów suszy regularnie nawadniamy trawniki a w miarę potrzeby kosimy je i nawozimy (1-2 kg nawozu na 100 m2).

Pod koniec miesiąca

Zaczynamy dzielić i przesadzać silnie rozrośnięte kłącza kosaćców (ok. 2 tygodnie po kwitnieniu). Wyrzucamy obumarłe fragmenty a młode dzielimy na części, którym skracamy 1/3 liści i korzeni i tak przygotowane roślinki sadzimy ponownie. Dzielenie przeprowadzamy co 3-4 lata.
Ścinamy rośliny sezonowe przeznaczone na suche bukiety (kocanki, złociszki, suchliny). Powiązane w pęczki wieszamy kwiatami w dół w suchym, przewiewnym pomieszczeniu.


Sadownictwo

Na początku miesiąca

Zajmujemy się formowaniem koron, czyli odginaniem pędów wyrastających w tym sezonie. Część z nich jest już zdrewniała, zatem można zastosować wykałaczki lub przywiązać je sznurkiem w celu uformowania kąta prostego.
Początek lipca to czas na zastosowanie drugiej dawki azotu. Nie powinno się go stosować później niż do końca lipca. Przestrzeganie terminów nawożenia azotowego jest ważne z punktu widzenia wytrzymałości roślin na mróz. Późniejsze nawożenie drzew tym makroelementem pobudza je do wzrostu i tym samym naraża na przemarzanie zimą, ponieważ proces hartowania, czyli przygotowywania się do spoczynku zimowego jest wtedy zbyt krótki. Trzeba przestrzegać polecanych dawek, ponieważ przenawożenie azotem opóźnia wejście drzew w okres owocowania, czyni je bardziej podatnymi na przemarzanie i choroby (np. zaraza ogniowa u jabłoni i gruszy).

W drugiej połowie miesiąca

Zaczynamy zbiory u wcześnie dojrzewających odmian śliwy, jabłoni i gruszy.
Owoce zbierane w tym czasie nadają się głównie do spożycia w stanie świeżym. Ważny jest termin zbioru, gdyż owoce zbyt długo przetrzymane na drzewie mogą osypywać się. Istnieje również niebezpieczeństwo szybkiego ich przejrzewania i utraty walorów smakowych właściwych dla odmiany. Należy pamiętać, że jabłka i gruszki odmian wczesnych nie dojrzewają równomiernie, zatem powinno się je zrywać w 2-3 terminach, w miarę osiągania przez nie dojrzałości zbiorczej. Owoce gotowe do zbioru charakteryzują się lepszym wybarwieniem a barwa zasadnicza skórki jest jasnozielona lub zielonkawożółta.

Pod koniec miesiąca

Kończy się zbiór malin. Zaraz po zakończeniu zbiorów wycina się i usuwa z ogrodu wszystkie pędy ubiegłoroczne, owocujące w tym roku. Najlepiej jest je zniszczyć, żeby usunąć ewentualne źródło chorób i szkodników. Po zbiorach czereśni i wiśni należy zdjąć siatki lub inne materiały chroniące owoce przed ptakami. Jeśli warunki pogodowe pozwolą (suche słoneczne dni bez opadów) można przystąpić do cięcia drzew tych gatunków. Brak opadów i wysokie temperatura sprzyjają gojeniu się ran. Tym samym utrudnione są infekcje powodowane przez grzyby chorobotwórcze.
Przystępujemy do ścinania liści i rozłogów na plantacjach truskawek. Zabieg ten można wykonać kosą lub sierpem zwracając uwagę na to, żeby nie uszkodzić środkowej części rośliny tzw. serca. Zabieg ten ma znaczenie fitosanitarne.


 

Warzywnictwo

Na początku miesiąca

Pierwsze dni lipca to jeszcze czas na wysianie ostatniego rzutu nasion fasoli szparagowej- na opóźnione zbiory.
Siejemy nadal nasiona kopru, rzodkwi, rzodkiewki na rozsadniku sałatę głowiastą i kruchą. Koper lepiej siać w innych miejscach niż rósł poprzednio.
Do połowy lipca należy posadzić rozsadę jarmużu i kalafiorów późnych.

W połowie miesiąca

Grządki po zebranych warzywach wczesnych należy uprzątnąć, odpowiednio uprawić i można je wykorzystać pod siew lub sadzenie roślin poplonowych (np. rzodkiew czarna lub biała, rzodkiewka, koper, kalarepa, sałaty, szpinak, (którego rozety będą zbierane we wrześniu).
Z siewu bezpośredniego do gruntu można uprawiać jarmuż, kalarepę, fenkuł. Można też wysiać już wprost do gruntu nasiona kapusty pekińskiej na zbiór w październiku.
W celu uzyskania małych, kształtnych korzeni buraków ćwikłowych do konserwowania, nasiona wysiewa się na zagony w nieco zagęszczonej rozstawie. Opóźniony termin siewu i gęsty siew zapewniają otrzymanie na jesieni małych korzeni o średnicy 2-4 cm.
W połowie lipca zbieramy już m.in. fasolę szparagową, czosnek ozimy, cebulę z dymki. cukinię, sałaty, ogórki, pomidory, marchew wczesną.

Pod koniec miesiąca

Trzeba posadzić rozsadę kalafiorów późnych, jarmuż, kalarepę na jesienny zbiór. Należy pamiętać o ich prawidłowym nawadnianiu.
Na rozsadniku można siać jeszcze nasiona sałaty masłowej, liściowej i kruchej oraz cykorii liściowej (radicchio). Bezpośrednio na zagony sieje się następne partie nasion kopru, rzodkiewki, rzodkwi, roszponkę.

Przez cały miesiąc

Szczególnej pielęgnacji wymagają pomidory wysokorosnące prowadzone przy podporach (usuwanie zbędnych pędów, podwiązywanie, dokarmianie, usuwanie dolnych starszych liści).
Wiele gatunków warzyw rośnie teraz intensywnie. Konieczne jest ich zasilanie pogłówne. Nawożenie warzyw (np. kukurydza, dynia, późne warzywa korzeniowe - np. seler, pory, pomidor, papryka gruntowa) wykonuje się po uprzednim ich odchwaszczeniu i wzruszeniu gleby.
W razie suszy warzywa podlewamy obficie, zwłaszcza ogórki, kalafiory, kapustę, sałatę, marchew, buraki, selery, pory. Podlewanie wszystkich roślin nawet codziennie, ale małymi dawkami wody jest niecelowe i nieekonomiczne. Woda nie zdąży nawet dotrzeć do systemu korzeniowego roślin, a znaczna jej część szybko wyparuje z wierzchniej warstwy gleby.
Warzywa uprawiane w tunelach foliowych i w szklarniach muszą być intensywnie wietrzone, zaś rośliny systematycznie zasilane i nawadniane.


Ochrona roślin

Na początku miesiąca

Kończy swój rozwój duża część szkodników roślin. W strąkach późnych odmian grochu spotkać można liczne gąsienice pachówki strąkóweczki, które po zakończeniu rozwoju zejdą do gleby, gdzie pozostaną do końca maja następnego roku. Podobnie rzecz się ma z larwami nasionnicy trześniówki, których liczne występowanie obserwujemy w owocach najpóźniejszych odmian czereśni i wiśni. A więc… lepiej nie zaglądać do środka. Jedyne co możemy zrobić w przypadku obu wymienionych szkodników, to jak najszybciej zebrać strąki grochu lub owoce z drzewa nie dopuszczając w ten sposób do zejścia gąsienic oraz larw do ziemi. Należy także po zebraniu grochu dokładnie przekopać glebę, niszcząc mechanicznie część larw, to samo można uczynić pod drzewami, na których obserwowaliśmy liczne występowanie nasionnicy.
W owocach maliny można spotkać liczne larwy kistnika malinowca, które także kończą rozwój, ale w tym przypadku do przepoczwarczenia dojdzie jeszcze w tym samym roku, a chrząszcze będą zimowały w różnych naturalnych kryjówkach.

W drugiej połowie miesiąca

Wyleci już połyśnica marchwianka bardzo mała muchówka, o której obecności będziemy się mogli przekonać tylko na podstawie odłowów na pomarańczowych tabliczkach lepowych. Larwy będą żerowały w sierpniu nie powodując żadnych szkód, a dopiero we wrześniu i w październiku będą się wgryzały do korzeni marchwi powodując ich gorzknienie i gnicie. Tak więc na działkach, na których co roku połyśnica wyrządza szkody, trzeba będzie pomyśleć o wcześniejszym zebraniu marchwi. W drugiej połowie lipca lata także owocówka śliwkóweczka. W przypadku tej zwójki pomocne mogą okazać się pułapki feromonowe, które pozwolą na wczesne wykrycie szkodnika i jego terminowe zwalczenie. Pamiętać należy, że pułapki feromonowe, do których odławiają się wyłącznie samce motyli, służą jedynie do prognozowania, a nie "masowego wyłapywania" szkodnika.
Pod koniec miesiąca pomidory może zaatakować zaraza ziemniaka. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna, umiarkowanie ciepła pogoda. Należy dokładnie oglądać rośliny, a po zauważeniu pierwszych objawów wykonać zabieg ochronny najpierw preparatem wgłębnym (np. Curzate), a następnie kontaktowym (np. Bravo). Silnie porażone rośliny należy usuwać.
Nienaturalnie poskręcane liście brzoskwini świadczą o występowaniu groźnej choroby kędzierzawości liści. Na zwalczanie sprawcy tej choroby jest już za późno i należy poczekać do jesieni, gdy drzewa zrzucą liście i wtedy przeprowadzić zabieg odpowiednim preparatem.
W przypadku truskawek, po zbiorze owoców należy wykosić liście, a rośliny opryskać Euparenem przeciwko szarej pleśni oraz białej plamistości liści. Rośliny uprawiane przez kilka lat mogą mieć zdeformowane liście oraz słabiej się rozwijać, co dzieje się w wyniku opanowania roślin przez roztocza truskawkowego lub nicienie. W tym przypadku należy pomyśleć o likwidacji uprawy i zakupie nowych roślin.

"Działkowiec"

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 6

Wczoraj 170

W tygodniu 761

W miesiącu 5006

Wszystkich 341439

Kubik-Rubik Joomla! Extensions