Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Lp. Treść Termin Odpowiedzialny
1 Opracowanie programu 05.03.2012 Instruktor okręgowy
2 Przyjęcie programu przez OZ 08.03.2012 Prezydium OZ
3 Przekazanie zadań na naradach z Prezesami 12-15.03.2012 E. Rabuski
4 Ujęcie tematyki w programach szkoleń 22.03.2012 Instruktor ogrodniczy i Prezydium
5 Przedstawianie informacji na walnych zebraniach do 30.04.2012  Przedstawiciele OZ 
6 Powołanie zespołów w ROD do 30.04.2012  Zarządy ROD oraz instruktor ogrodniczy OZ 
7 Przeszkolenie zespołów i przygotowanie materiałów roboczych do 25.04.2012  Osoby wyznaczone przez Prezydium 
8 Lustracje w ROD 1-30.05.2012 1-30.05.2012  Zespoły w ROD 
9 Realizacja ustalonego zakresu w pierwszej kolejności od 1.05 do 30.08.2012  Działkowcy 
10 Analiza oraz wybiórcza kontrola działek najbardziej zastrzeżonych 1.09-30.09.2012  Zespoły plus nadzór OZ 
11 Analiza wdrażania przez OZ październik  Prezydium OZ 
12 Popularyzacja osiągnięć poprzez media, strony internetowe , akademia działkowca na bieżąco  Administratorzy stron, instruktor ogrodniczy, Prezydium 
13 Opracowania sprawozdania przebiegu modernizacji za rok 2012 grudzień na OZ Grudzień 2012  Prezydium OZ

Biuro OZ opracuje kwestionariusze przeglądu każdej działki uwzględniając elementy konieczne do oceny przez zespół przy udziale użytkownika działki. Kwestionariusze należy opracować w dwóch egzemplarzach pozostawiając jeden dla użytkownika drugi w Zarządzie ROD. Zbiorcze zestawienie końcowych robót modernizacyjnych opracują zespoły przeglądu za każdy ogród oddzielnie.
Wszystkie materiały z przeglądu działek należy traktować jako dokumenty do długofalowej modernizacji i należy je przechowywać w oddzielnym segregatorze.  Jednocześnie z przeprowadzeniem przeglądu przez zespół ogrodowy należy ocenić stan aktualności kart „ C” każdej działki.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 134

Wczoraj 201

W tygodniu 134

W miesiącu 4375

Wszystkich 495406

Kubik-Rubik Joomla! Extensions