Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg ROD "Mikołaja Reja" w Policach

Police, dnia 18.11.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU!! 

 

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Mikołaja Reja w Policach,

                                     ul. Siedlecka b/n,                    72-010 Police,

REGON: 00701591518868                 NIP: 851-259-90-79

 

Zaprasza do złożenia oferty w ROD im. Mikołaja Reja w Policach

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskim Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu na stronie:

http//www.ozpzd-szczecin.pl

w zakładce przetargi.

 

 

Przedmiot zamówienia:

„Zewnętrzne instalacje elektryczne Rodzinnych

Ogródków Działkowych w Policach dz. 3313/2”

 

     1.  Oferty   należy złożyć do dnia 03.12.2020   do godz. 1630budynku świetlicy ROD im. Mikołaja Reja w Policach.

 

     2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020   o godz. 1645 w budynku świetlicy ROD im. Mikołaja Reja w Policach. 

 

     3.  PZD SO ROD im, Mikołaja Reja w Policach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektryczną wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej w ROD im. Mikołaja Reja w Policach z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe, doprowadzeniem instalacji ze skrzynek elektrycznych do granic 207 działek oraz zamontowania 6 prefabrykatów podstaw do słupów oświetleniowych 6 metrowych w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego z doprowadzeniem do nich instalacji eklektycznej + kamer nie ujętych w przedmiarze robót i projekcie budowlanym.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

70-136 Szczecin skr.poczt.24, ul. Przy Ogrodach

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na

wykonanie projektu sieci wodociągowej wewnętrznej  wraz z kosztorysem prac i materiałów

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia prac czerwiec 2020 r.

Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

Adres: 70-137 Szczecin skr. poczt. 24 , ul. Przy Ogrodach

Telefon: 501 403 669

Regon: 007015915-17938

NIP: 955-19-34-039

Godziny urzędowania:

* w okresie zimowym druga sobota miesiąca w godzinach 11:00-13:00

* w okresie wiosenno – letnim: druga i czwarta sobota miesiąca od godz. 11:00 do godz. 13:00 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

* w miesiącu maju biuro czynne w  każdą sobotę w godzinach 10:00- 13:00

1.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Krzysztof Karaśkiewicz

stanowisko służbowe: prezes ROD im. Piast w Szczecinie

telefon: 501 403 669

2. Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej wewnętrznej  w miejsce istniejącej.

2. Wykonanie kosztorysu na przebudowę sieci wodociągowej wewnętrznej

 

 

Zapytanie ofertowe

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

70-136 Szczecin skr. poczt. 24, ul. Przy Ogrodach

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na

prace  budowlane związane z demontażem istniejącego podestu betonowego oraz wykonanie nowego podestu.

 

Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

Adres: 70-137 Szczecin skr.poczt.24 , ul. Przy Ogrodach

Telefon: 501 403 669

Regon: 007015915-17938

NIP: 955-19-34-039

Godziny urzędowania:

* w okresie zimowym druga sobota miesiąca w godzinach 11:00-13:00

* w okresie wiosenno – letnim: druga i czwarta sobota miesiąca od godz. 11:00 do godz. 13:00 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

* w miesiącu maju biuro czynne w  każdą sobotę w godzinach 10:00- 13:00

1.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Krzysztof Karaśkiewicz

stanowisko służbowe: prezes ROD im. Piast w Szczecinie

telefon: 501 403 669

2.Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącego podestu betonowego z schodami przy budynku Domu Działkowca.

2. Wywóz gruzu.

3. Wykonanie nowego podestu betonowego z schodami i podjazdem dla wózków

4. Wykonanie wiatrołapu nad wejściem do budynku.

5. Prace porządkowe.

 

 

                                              

Ogłoszenie

Rodzinny Ogród Działkowy 

im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie

Adres do korespondencji:  ROD Górki Ustowskie Skr. Pocztowa 41, email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Górki Ustowskie w Szczecinie ogłasza przetarg na utwardzenie drogi wewnętrznej dł. 250m szerokości 4 m.  w ROD  Górki Ustowskie Szczecinie:

Przewidywany zakres prac;                

1. Wybranie ziemi na głębokość 20 cm. Na całej długości drogi

2. Wysypanie warstwy kruszywa z betonu lub cegły na głębokość 10 cm.

3. Wysypanie warstwy kruszywa kamiennego  na głębokość 10 cm.

4. Położenie nawierzchni z frezu asfaltowego odzysku.( w posiadaniu inwestora)

5. Utwardzenie powyższej nawierzchni.

6. Ułożenie krawężników

Prosimy o nadsyłanie ofert emailem w terminie do 30 września  2019 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 Szczecin, dnia 20.05.2019 r.

 Zamawiający:

 

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”                 

 

ul. Derdowskiego b/n                                                                 

 

71 - 119 Szczecin 35 skr. poczt.5

 

Tel.: 91 487 16 25 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

                                      

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.
WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506-517”, na następujących warunkach:

1.   Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskiego Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.

2.   Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019r.

3.     Zasady prowadzenia postępowania

Czytaj więcej...

Przetarg

 

Zamawiający: 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego                 

ul. 3 Maja 28e                                                                           

72-200 Nowogard

tel.: 693 404 728

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Ogłoszenie na Przetarg nieograniczony                                     

 

dotyczy złożenia ofert w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - art.4 pkt 8

ROD  im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie  zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym nr 3 przy ul.Zamkowej w Nowogardzie- I etap”.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ROD "POGODNY" W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 06.08.2018r.

 

Zamawiający:

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”                   

ul. Derdowskiego b/n                                                                             

71 - 119 Szczecin 35 skr.poczt.5

Tel.: 91 487 16 25 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                        

 

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.
Modernizacja linii energetycznej”, na następujących warunkach:

Czytaj więcej...

Przetarg

Polski Związek Działkowców R.O.D im. XXV Lecia Pomorza Zachodniego

ul. Szosa do Lipian 74-320 Barlinek      

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku świetlicy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Barlinku ul. Szosa do Lipian

ZADANIE I: remont kuchni z pomieszczeniami sanitarnymi

ZADANIE II: remont sal: nr 1, nr2, nr3 wraz z robotami elektrycznymi

Termin realizacji powyższych zadań pożądany  - do    31 - 08 - 2018r.

Oferta powinna zawierać :

kosztorysy ofertowe (w cenach brutto) wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wysokość stawek kalkulacyjnych,

okres gwarancji,

warunki płatności,

referencje, stan zatrudnienia w ostatnich 5 latach. zaświadczenie o opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c marzec  2018r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, opis techniczny, przedmiar robót  oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego – Biuro Zarządu ROD w Barlinku ul. Szosa do Lipian  Tel. 669 288 970.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: PZD ROD Czesława Adryjanowska 74-320 Barlinek ul. 31 Stycznia 8B/12.

w terminie do dnia :    25 - 05 - 2018 r.  do  godz. 1730.  lub  do dnia  26.05.2018r  do godz. 1130. na adres  Biuro PZD  ROD     w Barlinku ul. Szosa do Lipian.

Przetarg odbędzie się dnia  26 - 05 - 2018 r.  w siedzibie zamawiającego, w Barlinku ul Szosa do Lipian Biuro PZD ROD.

I  Zadanie  - godz. 12.00 , II  Zadanie  - godz. 1300 

Wadium należy wnieść do dnia  25- 05- 2018 r.  w  kwocie :

I  Zadanie  -  1.500,00 zł ,    II  Zadanie - 2.500,00 zł 

Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek Nr 02835500090000063520000001 potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe. 

Zarząd PZD ROD w Barlinku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ROD "Piast" w Szczecinie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ,,Piast” w Szczecinie  Kolonia Międzytorze ulica Przy Ogrodach  zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac w budynku Domu Działkowca:           

Świetlica:

1. Demontaż starej wykładziny PCV

2. Przygotowanie podłoża na położenie wykładziny PCV

3. Montaż nowej wykładziny PCV

4. Wycyklinowanie parkietu

5.Położenie podwójnej warstwy lakieru do parkietów.

6. Wyczyszczenie bocznych klepek drewnianych oraz położenie nowej wykładziny na podeście dla zespołu

Hol duży:

1. Demontaż starej wykładziny PCV

2. Przygotowanie podłoża na położenie wykładziny PCV

3. Montaż nowej wykładziny PCV

Hol mały:

1. Demontaż starej wykładziny PCV

2. Przygotowanie podłoża na położenie wykładziny PCV

3. Montaż nowej wykładziny PCV

Powierzchnia świetlicy: 145,86 m²

Powierzchnia parkietu: 44 m²

Hol duży: 34,78m²

Hol mały: 6,10 m²

Prace winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych - obowiązującymi w tym zakresie.

Przewidywany termin wykonania zamówienia – 10.11.2017 r.

Oferty cenowe (netto i brutto) sporządzone na załączonym druku w oparciu o przedmiar przedmiotu zamówienia wraz z ofertą cenową należy składać w ROD im. Piast ulica Przy Ogrodach –biuro czynne w każdą sobotę października  w

godzinach 10:00-13:00 lub  po uprzednim kontakcie telefonicznym.  Telefon:501 403 669

Oferty prosimy składać w kopertach z pieczątką firmową do dnia 04.11.2017 r. do godz.12.00. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 04.11.2017 o godz. 13.30. O wyborze oferenci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Formularz ofertowy TUTAJ

Zarząd ROD Piast

Remont siedziby OZ

Polski Związek Działkowców Okręg Szczecinie ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie remontu budynku przy ul. Uznamskiej 4 stanowiącego siedzibę OZ.

Zakres prac do wykonania:

1.       Remont elewacji

a)    demontaż elewacji frontowej - bez demontażu klinkieru oraz parapetów, wraz ze zbiciem pozostałości kleju z ścian

b)    demontaż elewacji bocznej, bez demontażu klinkieru oraz parapetów, wraz ze zbiciem pozostałości kleju z ścian

c)     Ocieplanie ścian budynków płytami styropianu EPS 40.(grubość ok 12cm) metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wykonanie wyprawy elewacji cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk mineralny, lub akrylowy baranek 1,5 mm barwiony w masie na kolor jasny, wraz z gruntowaniem (Wynajem rusztowania po stronie wykonawcy)

d)    demontaż elewacji na gzymsie, nad oknami, wraz z zbiciem pozostałości kleju z gzymsu

2.       Remont tarasu

a)    demontaż obróbki blacharskiej

b)    skucie gresu na tarasie

c)     demontaż rynny

d)    montaż rynny fi 100, wraz z wpięciem w rurę spustową

e)    wykonanie obróbki blacharskiej przy rynnach, z blachy powlekanej

f)     wykonanie obróbki blacharskiej na ścianie bocznej, obróbka z blachy na rąbek stojący

g)    wykonanie gresu na tarasie wraz z fugowaniem

Oferta powinna zawierać koszt całości prac z wyszczególnieniem w/w pozycji warunki gwarancji i rękojmi, termin wykonania zadania po uzgodnieniu z inwestorem. Oferty należy składać do dnia 16.10.2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu przy ul. Uznamskiej 4. Szczegółowe informacje na temat zakresu prac można na uzyskać w siedzibie OZ lub pod numerem telefonu 914338059, osoba uprawniona do kontaktu: Michał Tera.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 126

W tygodniu 834

W miesiącu 3649

Wszystkich 452060

Kubik-Rubik Joomla! Extensions