Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 Szczecin, dnia 20.05.2019 r.

 Zamawiający:

 

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”                 

 

ul. Derdowskiego b/n                                                                 

 

71 - 119 Szczecin 35 skr. poczt.5

 

Tel.: 91 487 16 25 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

                                      

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.
WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506-517”, na następujących warunkach:

1.   Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskiego Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.

2.   Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019r.

3.     Zasady prowadzenia postępowania

Czytaj więcej...

Przetarg

 

Zamawiający: 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego                 

ul. 3 Maja 28e                                                                           

72-200 Nowogard

tel.: 693 404 728

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Ogłoszenie na Przetarg nieograniczony                                     

 

dotyczy złożenia ofert w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - art.4 pkt 8

ROD  im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie  zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym nr 3 przy ul.Zamkowej w Nowogardzie- I etap”.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ROD "POGODNY" W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 06.08.2018r.

 

Zamawiający:

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”                   

ul. Derdowskiego b/n                                                                             

71 - 119 Szczecin 35 skr.poczt.5

Tel.: 91 487 16 25 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                        

 

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.
Modernizacja linii energetycznej”, na następujących warunkach:

Czytaj więcej...

Przetarg

Polski Związek Działkowców R.O.D im. XXV Lecia Pomorza Zachodniego

ul. Szosa do Lipian 74-320 Barlinek      

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku świetlicy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Barlinku ul. Szosa do Lipian

ZADANIE I: remont kuchni z pomieszczeniami sanitarnymi

ZADANIE II: remont sal: nr 1, nr2, nr3 wraz z robotami elektrycznymi

Termin realizacji powyższych zadań pożądany  - do    31 - 08 - 2018r.

Oferta powinna zawierać :

kosztorysy ofertowe (w cenach brutto) wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wysokość stawek kalkulacyjnych,

okres gwarancji,

warunki płatności,

referencje, stan zatrudnienia w ostatnich 5 latach. zaświadczenie o opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c marzec  2018r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, opis techniczny, przedmiar robót  oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego – Biuro Zarządu ROD w Barlinku ul. Szosa do Lipian  Tel. 669 288 970.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: PZD ROD Czesława Adryjanowska 74-320 Barlinek ul. 31 Stycznia 8B/12.

w terminie do dnia :    25 - 05 - 2018 r.  do  godz. 1730.  lub  do dnia  26.05.2018r  do godz. 1130. na adres  Biuro PZD  ROD     w Barlinku ul. Szosa do Lipian.

Przetarg odbędzie się dnia  26 - 05 - 2018 r.  w siedzibie zamawiającego, w Barlinku ul Szosa do Lipian Biuro PZD ROD.

I  Zadanie  - godz. 12.00 , II  Zadanie  - godz. 1300 

Wadium należy wnieść do dnia  25- 05- 2018 r.  w  kwocie :

I  Zadanie  -  1.500,00 zł ,    II  Zadanie - 2.500,00 zł 

Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek Nr 02835500090000063520000001 potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe. 

Zarząd PZD ROD w Barlinku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ROD "Piast" w Szczecinie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ,,Piast” w Szczecinie  Kolonia Międzytorze ulica Przy Ogrodach  zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac w budynku Domu Działkowca:           

Świetlica:

1. Demontaż starej wykładziny PCV

2. Przygotowanie podłoża na położenie wykładziny PCV

3. Montaż nowej wykładziny PCV

4. Wycyklinowanie parkietu

5.Położenie podwójnej warstwy lakieru do parkietów.

6. Wyczyszczenie bocznych klepek drewnianych oraz położenie nowej wykładziny na podeście dla zespołu

Hol duży:

1. Demontaż starej wykładziny PCV

2. Przygotowanie podłoża na położenie wykładziny PCV

3. Montaż nowej wykładziny PCV

Hol mały:

1. Demontaż starej wykładziny PCV

2. Przygotowanie podłoża na położenie wykładziny PCV

3. Montaż nowej wykładziny PCV

Powierzchnia świetlicy: 145,86 m²

Powierzchnia parkietu: 44 m²

Hol duży: 34,78m²

Hol mały: 6,10 m²

Prace winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych - obowiązującymi w tym zakresie.

Przewidywany termin wykonania zamówienia – 10.11.2017 r.

Oferty cenowe (netto i brutto) sporządzone na załączonym druku w oparciu o przedmiar przedmiotu zamówienia wraz z ofertą cenową należy składać w ROD im. Piast ulica Przy Ogrodach –biuro czynne w każdą sobotę października  w

godzinach 10:00-13:00 lub  po uprzednim kontakcie telefonicznym.  Telefon:501 403 669

Oferty prosimy składać w kopertach z pieczątką firmową do dnia 04.11.2017 r. do godz.12.00. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 04.11.2017 o godz. 13.30. O wyborze oferenci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Formularz ofertowy TUTAJ

Zarząd ROD Piast

Remont siedziby OZ

Polski Związek Działkowców Okręg Szczecinie ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie remontu budynku przy ul. Uznamskiej 4 stanowiącego siedzibę OZ.

Zakres prac do wykonania:

1.       Remont elewacji

a)    demontaż elewacji frontowej - bez demontażu klinkieru oraz parapetów, wraz ze zbiciem pozostałości kleju z ścian

b)    demontaż elewacji bocznej, bez demontażu klinkieru oraz parapetów, wraz ze zbiciem pozostałości kleju z ścian

c)     Ocieplanie ścian budynków płytami styropianu EPS 40.(grubość ok 12cm) metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wykonanie wyprawy elewacji cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk mineralny, lub akrylowy baranek 1,5 mm barwiony w masie na kolor jasny, wraz z gruntowaniem (Wynajem rusztowania po stronie wykonawcy)

d)    demontaż elewacji na gzymsie, nad oknami, wraz z zbiciem pozostałości kleju z gzymsu

2.       Remont tarasu

a)    demontaż obróbki blacharskiej

b)    skucie gresu na tarasie

c)     demontaż rynny

d)    montaż rynny fi 100, wraz z wpięciem w rurę spustową

e)    wykonanie obróbki blacharskiej przy rynnach, z blachy powlekanej

f)     wykonanie obróbki blacharskiej na ścianie bocznej, obróbka z blachy na rąbek stojący

g)    wykonanie gresu na tarasie wraz z fugowaniem

Oferta powinna zawierać koszt całości prac z wyszczególnieniem w/w pozycji warunki gwarancji i rękojmi, termin wykonania zadania po uzgodnieniu z inwestorem. Oferty należy składać do dnia 16.10.2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu przy ul. Uznamskiej 4. Szczegółowe informacje na temat zakresu prac można na uzyskać w siedzibie OZ lub pod numerem telefonu 914338059, osoba uprawniona do kontaktu: Michał Tera.

Kontener na biuro ROD

Polski Związek Działkowców Okręg w Szczecinie informuje, że jest możliwość zakupu używanego pawilonu z przeznaczeniem na biuro ROD, powierzchnia pawilonu 30 m2 szczegółowe wymiary oraz wygląd przedstawiamy poniżej.

Cena za pawilon 10 000,00 zł

Możliwość zakupu pawilonu wraz z klimatyzacją firmy GREE, klimatyzacja z funkcją grzania za cenę 14 000,00 zł 

telefon kontaktowy: 501 567 414

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Konkurs ofert na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zjednoczenie” w Szczecinie, ul. Podbórzańska 21 ogłasza

K O N K U R S    O F E R T

na wykonanie inwestycji pn.: „Modenizacja sieci wodociągowej” – wymiana rur stalowych na plastykowe 400 m oraz przyłączy dla 35 działek (zgodnie z zał. przedmiarami).

Oferty w zamkniętej kopercie można składać w siedzibie Zarządu (adres jak wyżej)

w dniach:

27.05.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

03.06.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

10.06.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

17.06.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI 

NASTĄPI W DNIU 08.07.2017 r. o godz. 12:00

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Rodzinny Ogród Działkowy im. "Piast" w Szczecinie ul. Przy Ogrodach ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie sieci wodociągowej Kolonia Włościańska ( ulica Gnieźnieńska)

Zakres prac do wykonania:

1. Wykonanie wykopu o głębokości do 1 m.

2. Położenie rurociągu z polietylenu o średnicy do 65mm.

3. Wykonanie trzech studzienek z zaworami odcinającymi sektory na działkach.

4. Wykonanie przyłączy do działek :37.

5. Wykonanie studzienek wraz z montażem wodomierzy:37

6. Wykonanie próby szczelności.

7. Zakopanie i niwelacja terenu.

 

Oferta powinna zawierać koszt całości prac z wyszczególnieniem w/w pozycji warunki gwarancji i rękojmi, termin wykonania zadania po uzgodnieniu z inwestorem. Oferty należy składać do dnia 31.04.2017 r. -w dniach 22.03.2017 r. godz. 15:00-18:00; 08.04.2017 r.; 29.04.2017 r w godzinach od 11:00 do 13:00 w siedzibie ROD im. "Piast" w Szczecinie, ul. Przy Ogrodach- Dom Działkowca.

INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW ROD 2

Oferta

Gablota zewnętrzna na słupach aluminiowych lub (stalowych malowanych proszkowo)

otwierana do góry, szyba wykonana z plexiglass 4 mm, podłoże magnetyczne

białe (blacha ocynkowana powlekana biała), profile aluminiowe srebne,

zamykana na zamek patentowy.

WYMIAR; 1300x800x30 mm (szer-wys-gł)

CENA za 1 szt. (gablota+słupy) = 690 zł Netto + 23% VAT= 848,70 Brutto

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 80

Wczoraj 107

W tygodniu 187

W miesiącu 3058

Wszystkich 475404

Kubik-Rubik Joomla! Extensions