Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Przełomowe spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem

W piątek (15 listopada 2013r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa OZM PZD Stanisława Zawadki, pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem. W spotkaniu wziął także udział szef gabinetu politycznego premiera minister Łukasz Broniewski.

Czytaj więcej...

Komisje wznowią prace nad ustawą działkową

Na 19 listopada br. (tj. we wtorek) na godz. 18 zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie po blisko miesięcznej przerwie wznowią prace nad projektem obywatelskim. Prawdopodobnie podczas obrad zajmą się m.in. sporną kwestią dot. "pseudouwłaszczenia", która wciąż pozostaje nierozwiązana.

Relację z  przebiegu prac podkomisji będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Wystarczy  w dniu obrad kliknąć w zakładkę  iTVSejm (tutaj).

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem (PO) Arkadiuszem Litwińskim w dniu 13.11.2013

Z inicjatywy OZ PZD w dniu 13.11.2013 roku działkowcy z ogrodu im. "Górki Ustowskie", "XX-lecia" wraz prezesem OZ spotkali się z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim – członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nie jest to pierwsze spotkanie z Panem Posłem gdyż na przestrzeni ostatnich lat do takich spotkań dochodziło wielokrotnie. Przedmiotem zainteresowania działkowców było przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie co dalej z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dlaczego utknęły prace w ostatnim miesiącu oraz jak Poseł postrzega realizację art. 30 w treści zaproponowanej przez posłów PO? Poseł podziela obawy o zagrożeniu wejścia ustawy w terminie a w kwestii tzw. uwłaszczenia działkowców również potwierdza, że nie jest to w najszczęśliwszy wariant rozwiązania, co może rzutować negatywnymi skutkami w przyszłości w zakresie kierowania ogrodami przez stowarzyszenia, jak również może być przyczyną zaskarżenia ustawy.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Posłem Andrzejem Piątakiem z "Twojego Ruchu"

12 listopada bieżącego roku w siedzibie OZ PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Piątakiem. W spotkaniu udział wzięli prezes OZ PZD oraz przedstawiciele ROD im. "Nad Grzepnicą", "Górki Ustowskie", "XX-lecia", "Bartoszewo"  i "Bema".

Panu Posłowi została przedstawiona sytuacja dotychczasowego dorobku prac nad przygotowaniem ustawy o ROD i obecnie zaistniałe zagrożenie wynikające z zahamowania prac legislacyjnych. Pomimo wysyłanych pism do Premiera oraz Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac oraz sprecyzowanie harmonogramu prac nad ustawą działkowców niepokoi wyraźne przystopowanie tempa oraz braku określonego terminu kolejnych etapów posiedzeń Komisji powołanej do przygotowania projektu.

Czytaj więcej...

Posłowie opozycji apelują o przyspieszenie prac nad ustawą działkową

W związku z zablokowaniem prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, posłowie opozycji apelowali dziś w Sejmie do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o pilną interwencję ws. uchwalenia nowej ustawy działkowej i zwołanie posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej...

Rozmowy Prezesa PZD z kierownictwem klubu PSL

W dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2013 r.) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z kierownictwem Klubu PSL - jego przewodniczącym posłem Janem Burym oraz przewodniczącym Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej posłem Piotrem Zgorzelskim. Spotkanie poświęcone było obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD,  którego wejście w życie przed 21 stycznia 2014 r. staje się coraz mniej realne.

Czytaj więcej...

Prezydium KR PZD o pseudo uwłaszczeniu działkowców

W dniu 28 października odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, w którym wzięli również  udział przedstawiciele działkowców z całego kraju. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie podyktowane było potrzebą wypracowanie stanowiska wobec art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotyczącym  tzw. pseudo uwłaszczenia działkowców.

Czytaj więcej...

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 18 października 2013 r.  w Warszawie odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD,  któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu  oprócz członków Krajowej Rady uczestniczyły przewodniczące Krajowych Komisji: Rewizyjnej – Maria Fojt i Rozjemczej – Olga Ochrymiuk oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Koniec sezonu początkiem działań

Wczoraj Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie spotkał się z przedstawicielami ROD z terenu Szczecina przedstawiając problematykę bezpieczeństwa na terenie ogrodów działkowych podczas sezonu jesienno - zimowego.

Czytaj więcej...

Czy manifestacja działkowców była potrzebna?

Wszyscy pamiętamy, jak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego politycy wszystkich ugrupowań obiecywali, że działkowcom nie stanie się krzywda, a ogrody działkowe zyskają szybko nową ustawę, która zapewni im bezpieczeństwo i możliwość dalszego użytkowania działek. Mijał miesiąc za miesiącem, a kiedy medialna wrzawa opadła okazało się, że jeśli działkowcy nie wezmą sprawy w swoje ręce to pozostaną  z niczym.

Czytaj więcej...

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się przedstawicielami działkowców

"Proszę powiedzieć działkowcom, że premier dotrzyma danego im słowa. Ja osobiście jestem całym sercem z  wami i chcę, by doszło między nami do porozumienia"– mówiła podczas spotkania z reprezentantami działkowców Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Czytaj więcej...

12 tysięcy działkowców manifestowało pod Sejmem i Kancelarią Premiera

Kilkanaście tysięcy działkowców przy dźwiękach trąbek, gwizdków i wuwuzeli, powiewając związkowymi flagami i balonikami w kolorze żółto-zielonym, manifestowało 10 października br. pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej...

Już jutro połączone Komisje zajmą się projektem ustawy działkowej

Na 9 października na godz. 19 zaplanowano posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie Komisji zajmą się projektem ustawy działkowej, który został opracowany w powołanej w tym celu Podkomisji Nadzwyczajnej. Sprawozdanie z prac podkomisji przedstawi jej przewodnicząca, posłanka Krystyna Sibińska (PO).

Czytaj więcej...

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 26.09.2013 r. odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu dokonano podsumowania manifestacji przed urzędami wojewódzkimi, które miały miejsce w dniu 20.09.2013 r. oraz omówiono przygotowania do manifestacji ogólnokrajowej w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia była jednak ocena przebiegu posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej i wyników jej pracy. Przedstawiona również została informacja w sprawie aktywności okręgów w obronie projektu obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Skandaliczny spektakl posłów PO zakończył prace podkomisji

W najgorszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się takiej manipulacji w pracach nad nową ustawą działkową. Do historii zaś przejdzie pozbawienia możliwości zabierania głosu przez stronę społeczną – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podsumowując urobek podkomisji. To bowiem co działo się podczas kolejnego posiedzenia w dniu 25 września br. zasługuje na miano skandalicznego spektaklu, w którym kukiełki, w postaci posłów PO, poruszały się tylko wtedy, gdy trzeba było pokazać swą arytmetyczną przewagę.

Czytaj więcej...

Posłowie PO niczym automaty, czyli o przebiegu kolejnego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej

Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej pokazało tylko jedno, że ci którzy dzierżą władzę zawsze mają rację i nie muszą liczyć się z nikim, a już najmniej z tymi, dla których tworzona jest nowa ustawa.

Czytaj więcej...

Kolejna Manifestacja Działkowców w Szczecinie w dniu 20.09.2013r.

Spowolnienie procedur sejmowych oraz próba manipulacji przez Posłów PO w pracach podkomisji przy nowej ustawie wywołało niezadowolenie działkowców, co stało się przyczyną ogólnopolskiej manifestacji pod Urzędami wojewodów w dniu 20 września br.

Działkowcy w trybie pilnym zostali poinformowani o decyzji władz krajowych PZD drogą internetową na stronie www.ozpzd-szczecin.pl oraz ogłoszeniami w ogrodach.

Dla omówienia szczegółów organizacyjnych 16 września odbyła się krótka narada przedstawicieli ogrodów głównie z terenu miasta Szczecina. Manifestacja zorganizowana została zgodnie z przepisami ustawy o zgromadzeniach.

20 września 2013 roku od godz. 9.00 pojawili się już pierwsi działkowcy. Do godziny 10.30 na placu Lotników przy pomniku Colleoniego zebrało się około 650 – 700 osób reprezentujących poszczególne ogrody z okręgu szczecińskiego oraz dotarła grupa działkowców z koszalińskiego okręgu PZD w ilości 150 osób. Zrobiło się kolorowo, hucznie i wesoło. Pojawiły się hasła, banery, gwizdki i inne elementy wyróżniające manifestujących.

Czytaj więcej...

Platforma gra na zwłokę – zaplanowano kolejne posiedzenia Podkomisji

Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. przygotowania nowej ustawy działkowej poinformowała o terminach kolejnych posiedzeń. Wbrew oczekiwaniom środowiska działkowego zaplanowano je dopiero na przyszły  tydzień tj. 24 i 25 września br. Jak widać posłom nie spieszy się do jak najszybszego zakończenia prac legislacyjnych.

Czytaj więcej...

Podkomisja zmuszona do uwzględnienia poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Na wniosek posłów opozycji i przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w dniu 12.09 br. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego. Celem spotkania było m.in. rozszerzenie uprawnień podkomisji, tak by mogła ona rozpatrzeć poprawki, które strona społeczna skierowała do opracowanego w Podkomisji projektu.

Czytaj więcej...

Fatalne skutki nieudolnych manipulacji

Połączone komisje sejmowe nakazały przewodniczącej podkomisji posłance Krystynie Sibińskiej rozpatrzenie wszystkich poprawek zgłoszonych do projektu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Można więc mówić o sukcesie działkowców. Ale w tym przypadku jest on okupiony wyraźną stratą. Stratą czasu - przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkanaście dni, z czasu, który pozostał Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 15

Wczoraj 189

W tygodniu 407

W miesiącu 4030

Wszystkich 335095

Kubik-Rubik Joomla! Extensions