Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

UWAGA !

Zarząd ROD im. Nowe Życie w Szczecinie z dniem 01.06.2016 r. ogłasza nabór na stanowisko gospodarza ROD osoby chętne do podjęcia pracy proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur., w każdy czwartek w godzinach pracy Zarządu ROD bądź pod numerem

tel. 503-842-389.

Zakres obowiązków do wykonania przez gospodarza to min.:

1. Dba  o stan techniczny  wspólnych części Ogrodu : ogrodzenia, dróg, alejek, parkingów, miejsc rekreacyjnych, budynków,  urządzeń nawadniających, odwadniających i energetycznych.

2. Wykonuje kontrole na całym terenie ROD w zakresie przestrzegania regulaminu ROD, uchwał walnego zebrania i Zarządu, a w szczególności przy nowych nasadzeniach i budowy altan.

3. Wywiesza ogłoszenia przekazane przez  Zarząd  w gablotach  informacyjnych na terenie Ogrodu.

4. Bierze udział w Komisji  odbioru zakończonych  robót  zleconych przez z Zarząd.

5. Bierze udział w Komisji konkursowej o najładniejsza działkę, altanę itp.

6. Prowadzi magazyn materiałów, maszyn i  narzędzi będących na stanie  ROD.

Dba o  ich stan techniczny.

7. Nadzoruje i konserwuje  sieć  wodociągową, prowadzi  niezbędne  remonty linii wodociągowej,  kontroluje urządzenia pomiarowe, spisuje stany liczników oraz zakłada plomby  w/ urządzeń   na działkach i terenie ROD.

8. W zakresie nadzoru i konserwacji   sieci wodociągowej współpracuje  z pracownikiem administracyjnym  ds., hydraulicznych.

9. Wnioskuje o planowanie remontów sieci i ich wymiany,

10. Dokonuje odczytu liczników wody, zakładanie plomb oraz i rozlicza zużycie wody  w okresie uchwalonym przez Zarząd

11. Odpowiada za gospodarkę odpadami, zbiórką i wywózką śmieci.

12. Dokonuje odbioru studzienek pomiarowych poboru wody i ustala protokołem odbioru ich możliwość podłączenia do sieci.

13. Dba o czystość na alejkach, wokół ogrodzenia wewnątrz ogrodu , jak i na zewnątrz. Wszelkie nieprawidłowości oraz uwagi niezwłocznie  zgłasza Zarządowi.

14. Nadzoruje  działkowców w zakresie  stosowania się do przepisów zawartych w regulaminie ROD. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza na piśmie Zarządowi ROD.

15. Otwiera bramy i zamyka w ustalonych terminach.

16. Wykonuje inne czynności wynikające z uchwał Zarządu ROD i zlecone przez Zarząd.

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 13

Wczoraj 215

W tygodniu 1243

W miesiącu 4576

Wszystkich 507999

Kubik-Rubik Joomla! Extensions