Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ

W ostatnim okresie czasu do Okręgu w Szczecinie napływają skargi związane z zastosowaniem rozliczenia ryczałtowego za zużytą wodę w minionym sezonie w stosunku do osób, które nie dokonały odczytu wskazania wodomierz w wyznaczonym czasie.

Na samym wstępie należy zadać pytanie „co to jest ryczałt i jak jest on wyliczany w Ogrodzie?”

RYCZAŁT – jest to należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry.

OPŁATA RYCZAŁTOWA – wyliczana jest na podstawie różnicy sumy wskazań podliczników znajdujących się na działkach użytkowników, a stanem wodomierza głównego ZWiK podzielonego przez powierzchnię użytkową działki w stosunku do której odbiorca nie dokonał odczytu wody.

Kwestie rozliczenia ryczałtowego za zużytą wodę w Ogrodzie może regulować wewnętrzny podjęty na walnym zebraniu tzw. „Regulamin korzystania z wody” obowiązujący na danym ROD bądź inna podjęta uchwała stanowiąca w jaki sposób rozliczane będą osoby, które nie dokonały odczytu wskazania wodomierza w terminie.

W powszechnie obowiązujących przepisach, a mianowicie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w art. 26 pkt. 3 znajdziemy określenie, że właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań na podstawie przyjętej metody rozliczania, którą obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

Według powszechnym opiniom i stwierdzeniom działkowców, naliczany ryczałt nie jest karą za nie dokonanie odczytu wodomierza, ale zwyczajnym rozliczeniem kosztów zużycia wody za dany rok kalendarzowy.

Wbrew naszemu tokowi myślenia podanie stanu wodomierza w nowym roku nie powoduje przeksięgowania środków z potraktowanego ryczałtu ani nadpłaty w formie zaliczki za wodę w roku kolejnym ze względu na zamknięcie roku kalendarzowego.

 

 

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 207

W tygodniu 676

W miesiącu 4572

Wszystkich 501613

Kubik-Rubik Joomla! Extensions