Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej

29 marca 2014 roku w naszym ogrodzie odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów na której podsumowano dorobek minionego roku, oceniono pracę organów naszego ogrodu, uchwalono program działania na 2014 rok.

Na Konferencji Sprawozdawczej podjęto  następujące uchwały:

NR 1 - zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu za 2013

NR2 -  zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2013 r., zamykający się kwotą 2 704,49 zł.

NR 3 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rewizyjnej ogrodu z działalności w 2013 r.,

NR 4 zatwierdzającą sprawozdanie komisji rozjemczej ogrodu z działalności w 2013 r.,

NR 5 – ustalającą opłatę na rzecz ogrodu w kwocie 29 groszy od 1 m2 powierzchni działki, opłacanej do 31.05.2014r.

NR 6 - ustalającą 5 godzin pracy na rzecz ogrodu, a w przypadku niemożliwości wykonania prac opłaty w wysokości 6 zł za godzinę

NR 7 – przyjmującą plan pracy zarządu ogrodu na 2014

NR 8 - przyjmującą preliminarz finansowy na 2014r. zamykający się kwotą  351,70 zł

NR 9 - ustalającą wysokość opłaty energetycznej na 32 zł od działki zelektryfikowanej, z przeznaczeniem na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników

NR 10 - ustalającą opłatę wodną w wysokości 13 zł od działki z wodą. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat   powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i utrzymania wewnętrznej sieci wodociągowej. Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD uchwalono zaliczkę w wysokości 120 zł od działki na pokrycie kosztów za zużytą wodę w 2014 r., płatną do dnia 31.05.2014 r. przez członków ROD nie posiadających w ogródku działkowym zainstalowanego wodomierza. Szczegółowe rozliczenie zaliczki nastąpi na wiosnę 2015 r. w czasie opłacania składki członkowskiej za 2015r. Członkowie ROD posiadający w swych ogródkach działkowych zabudowany wodomierz - oplombowany przez hydraulika wnoszą zaliczkę w wysokości 70 zł, płatną do dnia 31.05.2014r. Rozliczają się z zużycia wody wg wskazań wodomierzy po aktualnej cenie za 1 m3 wody wraz z opłatą wodną w terminie do dnia 30.12.2014 r

NR 11– regulamin korzystania z sieci wodnej

NR 12 – regulamin korzystania z sieci energetycznej

NR 13 – opłaty na zarządzanie ROD wnoszonych przez nowych dzierżawców w 2014r.

NR 14 – sprawozdanie finansowe za okres 1-18 stycznia 2014r, zamykające się kwotą 799,07 zł.

Informuje się ponadto, że:

1) niezależnie od opłaty na rzecz ogrodu przyjętej uchwałą nr 5, użytkownik działki jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 0,19 zł za każdy m2 działki, którą to stawkę ustaliły władze krajowe PZD.

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 164

Wczoraj 174

W tygodniu 164

W miesiącu 3319

Wszystkich 485001

Kubik-Rubik Joomla! Extensions