Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016

W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD „Górki Ustowskie”. Niestety, frekwencja była bardzo niska.

Działkowcy wykazują słabe zainteresowanie sprawami Ogrodu. W zebraniu uczestniczyły osoby , które wcześniej były na zebraniach informacyjnych sektorowych. Sytuacja taka jest wielce niepokojąca.

Ważne  decyzje w sprawach Ogrodu podejmowane są przez mniejszość działkowców. Pozostali nie uczestnicząc w podejmowaniu decyzji, nie biorąc udziału w dyskusji nad sprawami istotnymi dla działkowców mają często pretensje do Zarządu Ogrodu. 

Walne zebranie podjęło następujące uchwały;

1. Uchwała Nr 1/ 2016 -

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD im. „Górki Ustowskie” za rok 2015

2.  Uchwała Nr 2/ 2016 - Zatwierdzenie  sprawozdanie finansowego   wraz z bilansem Zarządu ROD Górki Ustowskie  za rok 2015

3. Uchwała Nr 3/ 2016 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  ROD za rok 2015.

4. Uchwała Nr 4 /2016w  sprawie zamiany członka zarządu –organu  PZD - brak kandydata   z sali - nie przeprowadzono wyborów

5. Uchwała Nr 5 /2016 - w  sprawie wyboru członka organu PZD

W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawcze   członków PZD w ROD Gorki Ustowskie obradujące w dniu 16 kwietnia 2016 roku,  uwzględniając dyspozycję zawartą w § 40 ust. 1,2 statutu PZD wybrało w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  Pana Widomskiego Tadeusza na członka Komisji Rewizyjnej ROD  Górki Ustowskie.

6. Uchwała nr 6/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodoweji terminu jej wnoszenia

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania RODa w szczególności na:

1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5. zarządzanie ROD

 

w roku 2016  w wysokości 0,53 zł od m² powierzchni użytkowanej działki ( z uwzględnieniem  partycypacji  zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

7. Uchwała nr 7/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodowej  energetycznej i terminu jej wnoszenia

Opłata ogrodową energetyczna przeznaczona jest pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2015 roku   – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich pod - liczników do niego podłączonych wynoszących w roku 2015 10842,26  kilowatogodzin.

W roku 2016 wysokość opłaty energetycznej w ROD Górki Ustowskie dla działkowców podłączonych do ogólnoogrodowej sieci energetycznej wyniesie: 18,00zł od działki.

8. Uchwała nr 8/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodowej  wodnej  i terminu jej wnoszenia.

Opłatę wodną w roku 2016 ustala się w wysokości 7,00zł od działki korzystających z wody w ROD Górki Ustowskie.

9. Uchwała nr 9/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodowej za wywóz śmieci  i terminu   jej wnoszenia

Opłata  w roku  2016 wynosić będzie: 50,00zł od działki.

10. Uchwała nr 10/2016 -  W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN; MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA SEKTORZE II ROD

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA.

11. Uchwała nr 11/2016 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego. Ze względu na nieprzyjęcie do realizacji uchwały nr 10 – zaciągniecie pożyczki stało się bezzasadne.

12. Uchwała nr 12/2016 -  w sprawie planu pracy na 2016 rok. Przyjęto przedstawiony przez Zarząd plan pracy na rok 2016.

13. Uchwała Nr 13 / 2016- w sprawie preliminarzy finansowych na rok 2016. Przyjęto przedstawiony przez Zarząd preliminarz finansowy na rok 2016.

14. Uchwała Nr 14/ 2016 -  Uchwalono zasady  korzystania z energii elektrycznej oraz zawieranie umowy na jej dostarczanie.

15. Uchwała Nr 15/ 2016-  w sprawie wprowadzenia  zasad korzystania z sieci wodociągowej.

16. Uchwała Nr 16/ 2016 - w sprawie powołania Biura Zarządu w  ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie. Uchwałę uchwalono.

W roku 2016-m , wzorem lat poprzednich utrzymana zostaje zaliczka na pokrycie kosztów zużycia wody w wysokości:

- 120 zl od działkowców nie posiadających wodomierzy

-  70 zl posiadających wodomierze oplombowane przez hydraulika.

Członek Stowarzyszenia PZD opłaca składkę członkowską ustaloną przez  KR PZD w wysokości 6 zł( małżonkowie po 3 zł).

Wszystkie opłaty ogrodowe działkowcy winni wpłacać do 30 czerwca. konto : 96102047950000980201272764- PKO Bank Polski

Szczecin 23.kwietnia  2016.

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 158

Wczoraj 174

W tygodniu 158

W miesiącu 3313

Wszystkich 484995

Kubik-Rubik Joomla! Extensions