Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów 2012

31 marca 2012 roku w naszym ogrodzie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów na której podsumowano dorobek minionego roku, oceniono pracę organów naszego ogrodu wybrano uzupełnienie skład Zarządu oraz uchwalono program działania na 2012 rok.
Na 51 Delegatów wybranych, na Konferencję przybyło 44.

Na Konferencji Sprawozdawczej podjęto  następujące uchwały:
NR 1 - zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu za 2011
NR2 -  zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2011 r.,
NR 3 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rewizyjnej ogrodu z działalności w 2011 r.,           
NR 4 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rozjemczej ogrodu z działalności w 2011 r.,
NR 5 – w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu (wybrano: Jerzy Wiśniewski, Robert Boguta, Zdzisław Jałoszyński)
NR 6 – ustalającą opłatę na rzecz ogrodu w kwocie 33 groszy od 1 m2 powierzchni działki, opłacanej do 31.05.2012r.
NR 7 - ustalającą 5 godzin pracy na rzecz ogrodu, a w przypadku niemożliwości wykonania prac opłaty w wysokości 6 zł za godzinę          
NR 8 – przyjmującą plan pracy zarządu ogrodu na 2012 

NR 9 - przyjmującą preliminarz finansowy na 2012r. zamykający się po stronie przychodów i kosztów kwotą 600 zł wszystkich podliczników                                                                                              
NR 11 - ustalającą opłatę wodną w wysokości 13 zł od działki z wodą. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat   powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i utrzymania wewnętrznej sieci wodociągowej.

Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD uchwalono zaliczkę w wysokości 120 zł od działki na pokrycie kosztów za zużytą wodę w 2012 r., płatną do dnia 31.05.2012 r. przez członków ROD nie posiadających w ogródku działkowym zainstalowanego  wodomierza. Szczegółowe rozliczenie zaliczki nastąpi na wiosnę 2013 r. w czasie opłacania składki członkowskiej za 2013 r. Członkowie ROD posiadający w swych ogródkach działkowych zabudowany wodomierz - oplombowany przez hydraulika wnoszą zaliczkę w wysokości 70zł, płatną do dnia 31.05.2012r. Rozliczają się z zużycia wody wg wskazań wodomierzy po
aktualnej cenie za 1 m3 wody wraz z opłatą wodną w terminie do dnia 30.11.2012 rok.

NR 12– inwestycja – izolacja fundamentu świetlicy
NR 13 – inwestycja – wymiana okien w świetlicy
NR 14 – naprawa ul Darniowej
NR 15 -- dotycząca kompostowników

Informuje się ponadto, że niezależnie od opłaty na rzecz ogrodu przyjętej uchwałą nr 6, użytkownik działki jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 0,19 zł  za każdy m2 działki, którą to stawkę ustaliły władze krajowe PZD.

 

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 90

Wczoraj 121

W tygodniu 668

W miesiącu 90

Wszystkich 444449

Kubik-Rubik Joomla! Extensions