Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ogłoszenia, przetargi

Zapytanie ofertowe

Szczecin 07.09.2021r.

Zamawiający, Zarząd ROD „Botaniczne” Arkońska 54a 71-420 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia Remont infrastruktury energetycznej sektora III 

2. Opis przedmiotu zamówienia- zawarty jest w projekcie technicznym, Zał. Nr.1 i przedmiarze robót, Zał nr 2

3. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dysponuje personelem z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienie.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej najniższa cena brutto.

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktu Tomasz Kolecki tel. 516-476-893 lub we wtorki 16-18 tel.511-708-329.

6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy

c) cenę netto

d) stawkę podatku VAT

e) cenę brutto

f) termin wykonania zamówienia – 01.04.2022

g) warunki płatności

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.10.2021r. 

 

Załącznik nr 1 nowa instalacja

Załącznik nr 1

 

Przetarg ROD "Korab" w Szczecinie

Polski Związek Działkowców R.O.D „Korab”, ul. Wkrzańska b/n 71 - 779 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej na terenie ROD „Korab” w Alejach Słonecznego Stoku i Rajskiej Jabłoni z przyłączami do działek.

Główne założenia inwestycji:  

• Wykonanie ok. 1560 mb rurociągu z rur PE100SDR17, 105 szt. przyłączy o łącznej długości 460 mb wraz z montażem zaprojektowanej armatury.

• Wykonanie połączenia z istniejącą siecią wodociągową

• Oś rurociągu na głębokości 0,7 m poniżej poziomu terenu

• Wykonanie podsypki i obsypki o grubości nie mniej niż 10 cm.  Zasypka rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonana z gruntu niespoistego. Ułożenie taśmy ostrzegawczej. Odtworzenie stanu pierwotnego w alejach.

• Łączenie rur metodą zgrzewania elektrooporowego. 

• Wykonanie próby szczelności

Zakres prac dotyczy I etapu zawartego w projekcie sieci wodociągowej.

Oczekiwany termin realizacji - do 31-06 -2021r.

Oferta powinna zawierać :

kosztorys ofertowy (w cenach brutto) , wysokość stawek kalkulacyjnych, okres gwarancji, termin wykonania prac, warunki płatności, referencje,  aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności i opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c styczeń  2021 r.

Opis techniczny, przedmiar robót, projekt umowy  w załącznikach.

 Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego – 

Biuro Zarządu ROD „Korab” w Szczecinie ul. Wkrzańska b/n  Tel. 503 133 308, 515270856

Czytaj więcej...

Przetarg ROD "Mikołaja Reja" w Policach

Police, dnia 18.11.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU!! 

 

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Mikołaja Reja w Policach,

                                     ul. Siedlecka b/n,                    72-010 Police,

REGON: 00701591518868                 NIP: 851-259-90-79

 

Zaprasza do złożenia oferty w ROD im. Mikołaja Reja w Policach

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskim Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu na stronie:

http//www.ozpzd-szczecin.pl

w zakładce przetargi.

 

 

Przedmiot zamówienia:

„Zewnętrzne instalacje elektryczne Rodzinnych

Ogródków Działkowych w Policach dz. 3313/2”

 

     1.  Oferty   należy złożyć do dnia 03.12.2020   do godz. 1630budynku świetlicy ROD im. Mikołaja Reja w Policach.

 

     2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020   o godz. 1645 w budynku świetlicy ROD im. Mikołaja Reja w Policach. 

 

     3.  PZD SO ROD im, Mikołaja Reja w Policach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektryczną wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej w ROD im. Mikołaja Reja w Policach z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe, doprowadzeniem instalacji ze skrzynek elektrycznych do granic 207 działek oraz zamontowania 6 prefabrykatów podstaw do słupów oświetleniowych 6 metrowych w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego z doprowadzeniem do nich instalacji eklektycznej + kamer nie ujętych w przedmiarze robót i projekcie budowlanym.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

70-136 Szczecin skr.poczt.24, ul. Przy Ogrodach

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na

wykonanie projektu sieci wodociągowej wewnętrznej  wraz z kosztorysem prac i materiałów

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia prac czerwiec 2020 r.

Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

Adres: 70-137 Szczecin skr. poczt. 24 , ul. Przy Ogrodach

Telefon: 501 403 669

Regon: 007015915-17938

NIP: 955-19-34-039

Godziny urzędowania:

* w okresie zimowym druga sobota miesiąca w godzinach 11:00-13:00

* w okresie wiosenno – letnim: druga i czwarta sobota miesiąca od godz. 11:00 do godz. 13:00 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

* w miesiącu maju biuro czynne w  każdą sobotę w godzinach 10:00- 13:00

1.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Krzysztof Karaśkiewicz

stanowisko służbowe: prezes ROD im. Piast w Szczecinie

telefon: 501 403 669

2. Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej wewnętrznej  w miejsce istniejącej.

2. Wykonanie kosztorysu na przebudowę sieci wodociągowej wewnętrznej

 

 

Zapytanie ofertowe

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

70-136 Szczecin skr. poczt. 24, ul. Przy Ogrodach

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na

prace  budowlane związane z demontażem istniejącego podestu betonowego oraz wykonanie nowego podestu.

 

Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Piast

Adres: 70-137 Szczecin skr.poczt.24 , ul. Przy Ogrodach

Telefon: 501 403 669

Regon: 007015915-17938

NIP: 955-19-34-039

Godziny urzędowania:

* w okresie zimowym druga sobota miesiąca w godzinach 11:00-13:00

* w okresie wiosenno – letnim: druga i czwarta sobota miesiąca od godz. 11:00 do godz. 13:00 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

* w miesiącu maju biuro czynne w  każdą sobotę w godzinach 10:00- 13:00

1.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Krzysztof Karaśkiewicz

stanowisko służbowe: prezes ROD im. Piast w Szczecinie

telefon: 501 403 669

2.Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż istniejącego podestu betonowego z schodami przy budynku Domu Działkowca.

2. Wywóz gruzu.

3. Wykonanie nowego podestu betonowego z schodami i podjazdem dla wózków

4. Wykonanie wiatrołapu nad wejściem do budynku.

5. Prace porządkowe.

 

 

                                              

Ogłoszenie

Rodzinny Ogród Działkowy 

im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie

Adres do korespondencji:  ROD Górki Ustowskie Skr. Pocztowa 41, email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Górki Ustowskie w Szczecinie ogłasza przetarg na utwardzenie drogi wewnętrznej dł. 250m szerokości 4 m.  w ROD  Górki Ustowskie Szczecinie:

Przewidywany zakres prac;                

1. Wybranie ziemi na głębokość 20 cm. Na całej długości drogi

2. Wysypanie warstwy kruszywa z betonu lub cegły na głębokość 10 cm.

3. Wysypanie warstwy kruszywa kamiennego  na głębokość 10 cm.

4. Położenie nawierzchni z frezu asfaltowego odzysku.( w posiadaniu inwestora)

5. Utwardzenie powyższej nawierzchni.

6. Ułożenie krawężników

Prosimy o nadsyłanie ofert emailem w terminie do 30 września  2019 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 Szczecin, dnia 20.05.2019 r.

 Zamawiający:

 

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”                 

 

ul. Derdowskiego b/n                                                                 

 

71 - 119 Szczecin 35 skr. poczt.5

 

Tel.: 91 487 16 25 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

                                      

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.
WYMIANY ODCINKA WODOCIĄGU W CIĄGU DZIAŁEK 100;99-507 ORAZ POŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU WZDŁUŻ DZIAŁEK 506-517”, na następujących warunkach:

1.   Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Polskiego Związku Działkowców oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.

2.   Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019r.

3.     Zasady prowadzenia postępowania

Czytaj więcej...

Przetarg

 

Zamawiający: 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Słowackiego                 

ul. 3 Maja 28e                                                                           

72-200 Nowogard

tel.: 693 404 728

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Ogłoszenie na Przetarg nieograniczony                                     

 

dotyczy złożenia ofert w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - art.4 pkt 8

ROD  im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie  zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Remont rurociągu w Ogrodzie działkowym nr 3 przy ul.Zamkowej w Nowogardzie- I etap”.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ROD "POGODNY" W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 06.08.2018r.

 

Zamawiający:

Rodzinny Ogród Działkowy ”Pogodny”                   

ul. Derdowskiego b/n                                                                             

71 - 119 Szczecin 35 skr.poczt.5

Tel.: 91 487 16 25 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                        

 

Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty w sprawie  zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

ROD „Pogodny” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
pn.
Modernizacja linii energetycznej”, na następujących warunkach:

Czytaj więcej...

Przetarg

Polski Związek Działkowców R.O.D im. XXV Lecia Pomorza Zachodniego

ul. Szosa do Lipian 74-320 Barlinek      

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku świetlicy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Barlinku ul. Szosa do Lipian

ZADANIE I: remont kuchni z pomieszczeniami sanitarnymi

ZADANIE II: remont sal: nr 1, nr2, nr3 wraz z robotami elektrycznymi

Termin realizacji powyższych zadań pożądany  - do    31 - 08 - 2018r.

Oferta powinna zawierać :

kosztorysy ofertowe (w cenach brutto) wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wysokość stawek kalkulacyjnych,

okres gwarancji,

warunki płatności,

referencje, stan zatrudnienia w ostatnich 5 latach. zaświadczenie o opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c marzec  2018r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, opis techniczny, przedmiar robót  oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego – Biuro Zarządu ROD w Barlinku ul. Szosa do Lipian  Tel. 669 288 970.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: PZD ROD Czesława Adryjanowska 74-320 Barlinek ul. 31 Stycznia 8B/12.

w terminie do dnia :    25 - 05 - 2018 r.  do  godz. 1730.  lub  do dnia  26.05.2018r  do godz. 1130. na adres  Biuro PZD  ROD     w Barlinku ul. Szosa do Lipian.

Przetarg odbędzie się dnia  26 - 05 - 2018 r.  w siedzibie zamawiającego, w Barlinku ul Szosa do Lipian Biuro PZD ROD.

I  Zadanie  - godz. 12.00 , II  Zadanie  - godz. 1300 

Wadium należy wnieść do dnia  25- 05- 2018 r.  w  kwocie :

I  Zadanie  -  1.500,00 zł ,    II  Zadanie - 2.500,00 zł 

Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek Nr 02835500090000063520000001 potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe. 

Zarząd PZD ROD w Barlinku

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 20

Wczoraj 145

W tygodniu 625

W miesiącu 3690

Wszystkich 369817

Kubik-Rubik Joomla! Extensions