Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Dożynki 2021 rok W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Górki Ustowskie”

Dożynki w ROD „Górki Ustowskie” odbyły się w dniu 28 sierpnia. Było to szczególne wydarzenie. ROD obchodzi w tym roku 40-tą rocznicę powstania. Dla uczczenia uroczystości włączyła się przyroda. Do godziny 17-ej , był to piękny, słoneczny dzień. Działkowcy stworzyli przyjemną atmosferę uroczystości. Oficjalny program przewidywał:

I. Otwarcie uroczystości, powitanie gości – godz. 13

a. wysłuchanie hymnu działkowców

b. Powitanie gości  i działkowców –prezes ROD,

c. Krótkie wystąpienie   prezesa ROD

Okolicznościowe wystąpienie przedstawiciela Zarządu

Okręgowego PZD -  godz.13.20

d. Wręczenie dyplomów i książeczek pionierom ROD  wg . Listy- 16 osób

e. Wręczenie Pucharów za długoletnią pracę w ogrodzie – 5 osób wg listy

f. Wręczenie dyplomów osobom zasłużonym w pracy na rzecz ogrodu w ostatnich latach 

g. Gry, konkursy, zabawa dla dzieci

h. Poczęstunek 

i. od 16-ej zabawa taneczna, spotkania w małych grupach.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Górki Ustowskie w Szczecinie uprzejmie zaprasza wszystkich delegatów  członków PZD wybranych na zebraniach sektorowych na Konferencje Delegatów.

- termin odbycia Konferencji Delegatów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Górki Ustowskie ustalono  na dzień 21 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 

- konferencja odbędzie się w świetlicy zarządu w budynku przy ulicy Południowej 1.

- materiały sprawozdawcze za rok 2019 i 2020 będą wyłożone do wglądu działkowców w dniach 28.07.2021 r i 04.2021 r. w godzinach 15:30 – 17:30  w siedzibie zarządu 

- informacja dla działkowców jest podana na tablicach ogłoszeń w ogrodzie. 

(Podstawa prawna:  § 57 Statutu PZD oraz uchwała zarządu nr 84 / 2021 z 14 lipca br.) 

(Obecność delegatów wybranych na zebraniach sektorowych obowiązkowa.)

 

Szczecin 22.07.2021

 

Prezes ROD

Jan Sitkowski

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki Ustowskie” działając na podstawie § 57 ust. 3 Statutu oraz Uchwały Zarządu NR  66 /2021 z 16 czerwca  2021 roku  zaprasza członków PZD ROD „Górki Ustowskie”                       

Na  zebrania sektorowe wg ustalonego podziału w następujących terminach:

1) Sektor  IA - zebranie w dniu 10.07.2021 - 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

2) Sektor  IB - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

3) Sektor  II  - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

4) Sektor  III  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

5) Sektor  IV  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz.13:00

Zebranie odbędzie się na terenie zarządu na wolnym powietrzu z zachowaniem przepisów sanitarnych. Głównym celem zebrania jest wybór delegatów na Konferencję Delegatów.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania przez członka zarządu

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wyznaczenie protokolanta

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór delegatów na konferencje delegatów

7. Omówienie spraw istotnych dla sektora i ogrodu

8. Zakończenie obrad

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców: 

1. W dniu 10 kwietnia będzie odkręcona woda na wszystkich sektorach. Rozpoczęcie puszczania wody rozpocznie się o godzinie 10:00 . 

2. Proces puszczania wody w poszczególnych sektorach może potrwać w zależności od stanu instalacji na działkach.

3. Wszyscy działkowcy są zobowiązani do obecności na swojej działce. W przeddzień włączenia wody należy dokonać przeglądu. Zaworów, stanu rur doprowadzających wodę.

4. W przypadku nieszczelności instalacji woda w całym ogrodzie musi być odcięta. Musi nastąpić spuszczenie wody z całej instalacji, naprawa nieszczelności. Spowoduje to straty wody. Jeżeli wypływ wody spowodowany będzie nieszczelnością z winy działkowca to osoba ta będzie obciążona kosztami spuszczonej wody w ilości 10 m3 oraz pokryciem kosztów robocizny przy usuwaniu usterki. Kwota ta będzie doliczona do obciążenia hipoteki działki.

Życzenia Świąteczne

INFORMACJA !

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców:

1. Na furtce wejściowej do budynku zarządu jest wywieszona skrzynka na listy. Do skrzynki tej proszę wrzucać informacje o zużyciu wody w roku 2020  odczytane ze swoich wodomierzy. (lub przesyłać stan liczników  e- mailem).

2. Ze względu na wprowadzone ograniczenia epidemiologiczne członkowie zarządu w ważnych sprawach (z wyjątkiem przepisania dzierżawy) będą przyjmować interesantów w godzinach 15-16:30 w dniach: 25XI, 2XII, 10XII. 

3. Zarząd prosi wszystkich działkowców o pilna wpłatę zaległości płatniczych a szczególnie opłat za energie elektryczną osób mieszkających na działkach. Nie opłacenie rachunku będzie skutkowało natychmiastowym wyłączeniem dopływu prądu na działkę.

4. Proszę wpłacać na konto zarządu:

PKO I Oddział Szczecin

9610-2047-9500-0098-0201-2727-64

Prezes zarządu 

Jan Sitkowski

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie
 2. Ogłoszenie !
 3. Życzenia Świąteczne
 4. Ogłoszenie
 5. Ogłoszenie
 6. Wielkanoc 2019
 7. Ogłoszenie
 8. Zaproszenie
 9. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
 10. Ogłoszenie
 11. Życzenia Świąteczne
 12. Ogłoszenie
 13. OGŁOSZENIE ! Dla Działkowców ROD „Górki Ustowskie”w Szczecinie
 14. Informacja Dla członków PZD ROD „Górki Ustowskie”
 15. Informacja dla działkowców ROD Górki Ustowskie.
 16. Informacja
 17. Dzień Działkowca 2017
 18. Zdjęcia z Walnego Zebrania 2017
 19. Życzenia wielkanocne
 20. OGŁOSZENIE
 21. Walne zebranie 2017
 22. Informacja
 23. ogłoszenie
 24. życzenia
 25. Ogłoszenie
 26. Dożynki 2016
 27. Konkurs fotograficzny 2016
 28. Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016
 29. ZAPROSZENIE
 30. komunikat
 31. komunikat
 32. Dzień Działkowca 2015
 33. INFORMACJA
 34. Konkurs fotograficzny 2015
 35. Bardzo ważna wiadomość
 36. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej
 37. ZAWIADOMIENIE
 38. List działkowców naszego ogrodu do Rzecznika Praw Obywatelskich
 39. Galeria zdjęć z "Dożynek 2014"
 40. List Pana Romana Krempskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich
 41. Informacja
 42. List do Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich
 43. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 44. Zawiadomienie
 45. List do Pani Marszałek ws. przyspieszenia prac legislacyjnych
 46. List w sprawie prac nad nową ustawą działkową
 47. List do Posłanki Renaty Zaremby
 48. Wyróżnienia dla naszego ogrodu
 49. List do Premiera RP w sprawie prac nad projektem nowej ustawy działkowej
 50. Korespondencja elektroniczna z Posłanką PO Agnieszką Pomaska z Gdańska
 51. Odpowiedź Przewodniczącego Klubu SP na Apele Działkowców
 52. List do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
 53. List do Posła Huskowskiego
 54. List działkowca z ROD "Górki Ustowskie” w Szczecinie do Posłów i Posłanek
 55. Apel do Klubów Parlamentarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 56. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 57. Listy działkowców do Marszałek Sejmu
 58. W sprawie obywatelskiego projektu ustawy
 59. Działkowcy ROD "Górki Ustowskie." piszą do premiera
 60. Roman Krempski z ROD „Górki Ustowskie” do posła PO
 61. Zawiadomienie
 62. Protest w obronie ustawy działkowej
 63. Notatka z uzgodnień
 64. Informacja
 65. Najlepiej zagospodarowana działka 2012 roku
 66. List do I Prezesa SN
 67. List do Trybynału Konstytucyjnego
 68. Drzewko Kongresowe w naszym ogrodzie
 69. Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów 2012
 70. Sprawozdanie z jubileuszu 30 lecia ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie i 30 lecia PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 27

Wczoraj 145

W tygodniu 632

W miesiącu 3697

Wszystkich 369824

Kubik-Rubik Joomla! Extensions