Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Modernizacja ROD

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego pt. "Zielony azyl blisko morza"

W wielu zakątkach kraju ubywa ogrodów – działki są likwidowane, a na ich miejscu budowane są mieszkania i drogi. – To potrzebne inwestycje, ale z drugiej strony szkoda byłoby, żeby ogrody bezpowrotnie zginęły z krajobrazu miast – mówi Tadeusz Jarzębak, prezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie. Dlatego m.in. powstał Program Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Czytaj więcej...

Żywopłoty w ROD

Trudno sobie wyobrazić ogród, bez choćby fragmentu ogrodzenia z żywopłotu. Jest ogromny wybór krzewów mogących służyć to tego celu- iglastych jak i liściastych.  Decydując się na rodzaj krzewu należy pamiętać, że posadzony, będzie rósł wiele lat w jednym miejscu. Trzeba mieć świadomość, jak będzie on wyglądał za 5, 10 czy 20 lat po posadzeniu.

Działkowcy nie zawsze  zdają sobie sprawę z tego, że żywopłot trzeba regularnie pielęgnować i przycinać, co niestety widać na szczecińskich ogrodach.

Czytaj więcej...

Harmonogram modernizacji ROD w OZPZD Szczecin

Lp. Treść Termin Odpowiedzialny
1 Opracowanie programu 05.03.2012 Instruktor okręgowy
2 Przyjęcie programu przez OZ 08.03.2012 Prezydium OZ
3 Przekazanie zadań na naradach z Prezesami 12-15.03.2012 E. Rabuski
4 Ujęcie tematyki w programach szkoleń 22.03.2012 Instruktor ogrodniczy i Prezydium
5 Przedstawianie informacji na walnych zebraniach do 30.04.2012  Przedstawiciele OZ 
6 Powołanie zespołów w ROD do 30.04.2012  Zarządy ROD oraz instruktor ogrodniczy OZ 
7 Przeszkolenie zespołów i przygotowanie materiałów roboczych do 25.04.2012  Osoby wyznaczone przez Prezydium 
8 Lustracje w ROD 1-30.05.2012 1-30.05.2012  Zespoły w ROD 
9 Realizacja ustalonego zakresu w pierwszej kolejności od 1.05 do 30.08.2012  Działkowcy 
10 Analiza oraz wybiórcza kontrola działek najbardziej zastrzeżonych 1.09-30.09.2012  Zespoły plus nadzór OZ 
11 Analiza wdrażania przez OZ październik  Prezydium OZ 
12 Popularyzacja osiągnięć poprzez media, strony internetowe , akademia działkowca na bieżąco  Administratorzy stron, instruktor ogrodniczy, Prezydium 
13 Opracowania sprawozdania przebiegu modernizacji za rok 2012 grudzień na OZ Grudzień 2012  Prezydium OZ

Biuro OZ opracuje kwestionariusze przeglądu każdej działki uwzględniając elementy konieczne do oceny przez zespół przy udziale użytkownika działki. Kwestionariusze należy opracować w dwóch egzemplarzach pozostawiając jeden dla użytkownika drugi w Zarządzie ROD. Zbiorcze zestawienie końcowych robót modernizacyjnych opracują zespoły przeglądu za każdy ogród oddzielnie.
Wszystkie materiały z przeglądu działek należy traktować jako dokumenty do długofalowej modernizacji i należy je przechowywać w oddzielnym segregatorze.  Jednocześnie z przeprowadzeniem przeglądu przez zespół ogrodowy należy ocenić stan aktualności kart „ C” każdej działki.

Okręgowy program modernizacji działek w OZPZD Szczecin

Cele programu
1. Unowocześnienie zagospodarowania działek w zakresie ogólnego wizerunku, estetyki i funkcji działki.
2. Zwiększenie przydatności działki dla rodziny i uszanowanie przez użytkowników szczególnego przywileju wynikającego z ustawy o ROD.
3. Racjonalne gospodarowanie stanowi ważny argument do obrony ogrodów przed zakusami wprowadzania ustawowych zmian których propozycje mogą niebawem pojawić się w Sejmie.
4. Szybka eliminacja istniejących niezgodności z regulaminem ROD co jest obecnie nakazem chwili.

Czas realizacji
Program rozpoczyna się w 2012 roku ma charakter długofalowy i ciągły z szczególnym uwzględnieniem działek w 2012 roku.

Zakres programu
Program obejmuje wszystkie elementy działki. Obrany kierunek modernizacji wynika z przeprowadzonego badania pilotażowego 28 działek w szczecińskim okręgu w ramach ogólnokrajowego badania 750 działek.
Szczegółowy zakres modernizacji każdej działki zależy od aktualnego jej zagospodarowania i utrzymania. Jest on różny w stosunku do każdej działki.
W modernizacji działek należy przede wszystkim uwzględnić w zakresie:

Czytaj więcej...

Modernizujemy nasze działki - kącik wypoczynkowy

Słońce od rana do wieczora stwarza dobre warunki wzrostu i rozwoju dla wielu roślin iglastych, liściastych, zwłaszcza tych o kolorowych liściach jak też bylin i pnączy. Wystawa południowa ma wady i zalety. W takim miejscu wcześniej pojawiać się będą pierwsze wiosenne kwiaty, krzewy będą miały słodsze owoce, a drzewa gęstsze ulistnienie. Należy jednak pamiętać, że tak będzie tylko wtedy, gdy roślinom zapewnimy optymalne warunki (stały dostęp wody oraz odpowiednio nawiezioną i przygotowaną glebę). W przeciwnym razie gatunki, które nie mają cech sukulentów (roślin sucholubnych, magazynujących wodę w tkankach), przestaną się prawidłowo rozwijać i zaczną po prostu usychać.

Problemem w takim miejscu może być także znaczna różnica temperatur między dniem a nocą występująca na przedwiośniu. W takim miejscu mogą nie przetrwać wrażliwe rośliny egzotyczne, które w naszym klimacie są nieodporne zwłaszcza na wahania temperatury wiosną (np. hortensja ogrodowa, ketmia syryjska, laurowiśnia wschodnia itp.).
Wystawa południowa uchronić może przed rozwojem chorób grzybowych, które porażają najczęściej rośliny posadzone w miejscach wilgotnych i ocienionych.
Znacznie większy jest także sam wybór gatunków i odmian światłolubnych dostępny na rynku, toteż z dużą łatwością można zaaranżować kolorowy, przytulny kącik wypoczynkowy.
Południową wystawę preferuje także naturalne drewno zastosowane w małej architekturze. W takim miejscu wszelkie konstrukcje pod pnącza, nawierzchnie, podesty, czy meble ogrodowe zachowają dobry stan znacznie dłużej niż po stronie północnej. Nie należy jednak zapominać o ich regularnej konserwacji, zwłaszcza, jeśli zależy nam na trwałym kolorze drewna, które wystawione na ostre słońce przez dłuższy czas, potrafi bardzo szybko blaknąć.

Czytaj więcej...

Modernizacja - dlaczego ważna?

Wizerunek działek poprawnie zagospodarowanych, zadbanych, z pielęgnowaną roślinnością i estetyczną małą architekturą oraz altaną to nie tylko duża przyjemność i satysfakcja ale również gwarancja dla pomyślnego funkcjonowania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Program modernizacji opracowany przez PZD ma za zadanie zainspirować oraz zachęcić działkowców do podjęcia działań modernizacyjnych na swoich działkach. Jak cię widzą, tak cię piszą" - to stare polskie przysłowie niesie z sobą głęboką prawdę - na nic zdadzą się nasze starania i nakłady w uprawę roślin, jeśli całość na zewnątrz nie będzie wykazywała wystarczającej estetyki i porządku. Bardzo często jest bowiem tak, że działki są zadbane, systematycznie uprawiane i przez samych działkowców uważane za najpiękniejsze. Jednak często potrzebna jest większa doza samokrytyki i spojrzenia na swoją działkę oczami innych. Być może okaże się wówczas, że warto posadzić np. ciekawe rośliny iglaste, wygospodarować miejsce pod trawnik czy zadbać nie tylko o funkcjonalność, ale też o wygląd altany i małej architektury.

Rozpoczynający się sezon jest okazją do przeprowadzenia zmian na działkach. Jak skłonić przy tym działkowców do czynnego udziału w poprawie wizerunku ogrodów działkowych w społeczeństwie? Bardzo ważna jest odpowiednia wiedza i dobre przykłady. Będziemy w tym systematycznie pomagać, publikując kolejne artykuły poruszające najbardziej istotne elementy i aspekty zagospodarowania działek. Z przeprowadzonych badań sondażowych wynika, że najbardziej pilnymi do poprawienia kwestiami w tym zakresie są: stan techniczny i estetyka altan, ogrodzeń, małej architektury, wygląd, forma i dobór roślin ozdobnych i sadowniczych, usytuowanie i zagospodarowanie rabat. Ważna jest także poprawa funkcji ekologicznej działki, polepszenie porządku i ładu przestrzennego, a także nadanie całości czytelnej kompozycji.

Czytaj więcej...

Vademecum działkowca

Z satysfakcją informujemy, że ukazała się jedyna na rynku wydawniczym, długo oczekiwana książka zawierająca pełną i rzetelną, a przy tym przystępnie podaną, wiedzę dotyczącą urządzania, zagospodarowania i użytkowania działki.
Dzięki pracy doświadczonego zespołu programowego, autorskiego i redakcyjnego pod kierunkiem prezesa PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego «Vademecum działkowca" to bardzo nowoczesna i praktyczna książka, która spełnia oczekiwania i potrzeby zarówno nowego użytkownika działki i jego rodziny, jak i osób, które uprawiają swoje działki już wiele lat. Z pewnością książka ta będzie cennym poradnikiem dla działających w ogrodach instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Książka ta powstała również z myślą o ogrodnikach amatorach posiadających ogrody przydomowe.

Czytaj więcej...

Modernizujemy ogrody

W dniach 28-29 lutego odbyta się w Warszawie narada ogrodnicza dla wiceprezesów OZ odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze oraz instruktorów etatowych OZ. Tematem przewodnim narady była modernizacja działek w ROD. Przedstawiony został „Program modernizacji działek w ROD" uchwalony na ostatnim posiedzeniu KR PZD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki stwierdził, że wizerunek działek, a co za tym idzie, ogrodów działkowych, to najpotężniejsza broń, którą działkowcy posiadają we własnych rękach. Dzięki poprawnemu zagospodarowaniu i estetycznemu wyglądowi działek będziemy mogli skutecznie bronić swojego istnienia, dobrego imienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Czytaj więcej...

Program modernizacji działek w ROD

Na posiedzeniu KR PZD w dniu 24 lutego uchwalono Program modernizacji działek w ROD. Przedstawia on konkretne zadania zmierzające do modernizacji działek. W programie uwzględniono poszczególne elementy działek decydujące o stanie ich zagospodarowania (m.in.: altanę, ogrodzenie, nasadzenia roślinne, funkcjonalność działki, małą architekturę).
Celem programu jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. Ponadto program ma nakłonić oraz zainspirować działkowców do podjęcia działań modernizacyjnych. PZD wychodzi z założenia, że modernizację działek w ROD, obok Otwartego i Długofalowego Programu Modernizacji ROD należy pilnie i sprawnie realizować postrzegając ją jako zmianę wizerunku ROD w społeczeństwie, aby ogrody działkowe stały się estetycznymi, dobrze zagospodarowanymi terenami zieleni w miastach i tak były postrzegane przez społeczeństwo, władze, media i samych działkowców.

Podkategorie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 9

Wczoraj 144

W tygodniu 9

W miesiącu 4393

Wszystkich 289990

Kubik-Rubik Joomla! Extensions