Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Wczoraj w Sejmie odbyto się pierwsze czytanie projektów zmieniających ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. To następstwo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uchylił połowę obowiązujących przepisów. Zmieniona ustawa powinna wejść w życie w styczniu 2014 r.


TK w swoim orzeczeniu stanął po stronie samorządów, które - będąc właścicielami terenów - nie czerpią z tego żadnych dochodów; co więcej nie mogą nic zrobić ze swoją własnością bez zgody Polskiego Związku Działkowców. Jak rozwiązać ten dylemat, nic naruszając interesów użytkowników działek? Może poprzez wprowadzenie niewielkich opłat na rzecz gmin. Samorząd powinien też mieć prawo do likwidacji ogrodów. W taki jednak sposób, by zrekompensować użytkownikom działek ich dotychczasowy wkład pracy i zapewnić zagospodarowane miejsce pod nowy ogród.

Istotną kwestią jest także prawo działkowców do zrzeszania się w inne struktury niż PZD. Od tego rozwiązania, zgodnie sugestią TK, nie ma ucieczki. Jest jednak pytanie, czy należy z mocy ustawy likwidować Polski Związek Działkowców? Trudno zakładać, że we wszystkich ogrodach zawiążą się stowarzyszenia. A jakaś struktura organizacyjna potrzebna jest w każdym ogrodzie.

Andrzej ŁAPKIEWICZ

Opinia czytelnika Kuriera Szczecińskiego

-           W SEJMIE procedowana jest właśnie ustawa działkowa - PO forsuje, żeby powstały regionalne stowarzyszenia działkowców, zaś kierownictwo Polskiego Związku Działkowców odeszło w niepamięć. To ma na celu jedno - osłabienie struktur, które będą bezsilne wobec zakusów, by działki odebrać. Siła ogólnopolskiego związku jest zupełnie inna niż małego stowarzyszenia. Dla mnie takie zapisy są ograniczeniem swobód obywatelskich.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 38

Wczoraj 205

W tygodniu 455

W miesiącu 5393

Wszystkich 417794

Kubik-Rubik Joomla! Extensions