Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

My jako uczestnicy, walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „gen. Sikorskiego" w Szczecinie w dniu 20.04.2013 roku oświadczamy, że propozycje zespołu poselskiego PO, zawarte w projekcie ustawy o ogrodach działkowych są dla nas nie do zaakceptowania. Przyjęcie proponowanych rozwiązań doprowadzi do ruiny cały dotychczasowy ustrój ogrodnictwa działkowego, przez pozbawienie praw dotychczasowych, likwidacje struktur samorządowych oraz dorobku organizacyjnego PZD. Sprowadzi przyszłe stowarzyszenia do roli wyłącznie zarządcy ogrodem, co przy możliwości częstych zmian stowarzyszeń spowoduje brak stabilizacji.

W nowych rozwiązaniach proponuje się zupełnie inną niż dotychczasową rolę ogrodów działkowych, zmniejsza się ich rangę, przewiduje się ich funkcjonowanie na czas nieokreślony co wywoła spadek zainteresowania działalnością inwestycyjną i modernizacyjną istniejących ogrodów i działek.

Zaproponowane rozwiązania to nie jest dobra droga na przemiany.

Podobnie projekt Solidarnej Polski jest modelem nieprzystającym do potrzeb działkowców i do roli jaką ogrody powinny wypełniać w społeczeństwie.

Apelujemy więc do wszystkich posłów o poparcie i przyjęcie projektu inicjatywy obywatelskiej, popartej naszymi podpisami, która w swej istocie spełnia obwarowania ustawowe nałożone przez Trybunał Konstytucyjny, a jednocześnie daje możliwość stopniowego, łagodnego ewoluowania zmian w kierunku pełnej swobody zrzeszania się działkowców.

Trud i wysiłek pokoleń nie może być zmarnowany, a to groziłoby po przyjęciu niekorzystnych społecznie rozwiązań.

Apel kierujemy do Marszałka Sejmu RP, Klubów Poselskich, autorów projektów PO i PiS.

Pod Apelem podpisało się 43 działkowców.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 250

Wczoraj 287

W tygodniu 1602

W miesiącu 4401

Wszystkich 515146

Kubik-Rubik Joomla! Extensions