Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

"Pani Poseł otworzyłem audycję z 5 czerwca 2013 TV Świnoujście i jestem po tej audycji zdruzgotany swoim ostatnim głosowaniem. Jeśli tacy ludzie jak Pani reprezentuje społeczeństwo w Sejmie to znaczy, że ja jako obywatel RP nie mam właściwego rozeznania albo uległem propagandzie przed wyborczej, (chyba opcja druga jest właściwa). Cała wypowiedz Pani to prawie w całości kłamstwa i propaganda aby omamić milionowe społeczeństwo działkowców. Widać z Pani wypowiedzi, że:


• Nie do końca zna pani projekt swojej partii (czyli propozycje Huskowskiego który z trybuny sejmowej 17 kwietnia obnażył prawdziwą intencję i zamiary jego w stosunku do polskich działkowców) czyżby Pani tego nie słyszała albo nie chce przyjąć do wiadomości. Przecież dwukrotnie Pani Wicemarszałek Nowicka uspakajała posła Huskowskiego aby powstrzymał swe ataki na PZD i działkowców.

• Widać, że pobieżnie zapoznała się Pani z projektem obywatelskim

• Stwierdzeniem, że 926 000 społeczeństwa polskiego nie wiedziało pod czym się podpisuje, to przeszła pani szczyt kłamstwa. Posłowi to nie wypada a wręcz jest to potwierdzenie, że w waszej partii nie ważne jest jak, ważne aby osiągnąć cel nawet kosztem milionowej społeczności działkowej.

• Jeśli chodzi o podatek do proszę zapoznać się z stawkami podatków w 2013r. (to jest pani elementarz jako Posłanki RP). A on wynosi w 2013r. 379,30 zł od hektara. Więc proszę sobie pomnożyć całą powierzchnie ogrodu w którym ma Pani działkę (całą a nie tylko użytkowaną) i wynik pomnożyć przez 5, i podzielić przez ilość działek (przykład mego ogrodu 23,3h x 379,3 = 8837,69 i to x 5 = 44 188,45zł jest to suma którą nasz ogród będzie zobowiązany do wpłaty gminie, i z tych pieniędzy ogród nic nie będzie miał. Obecnie odprowadzamy do PZD 11 837zł gdzie suma ta podlega dalszemu podziałowi:

a) 5% kwoty otrzymanej od ROD okręgowe zarządy przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych

b) z pozostałej kwoty: 2/3 zostaje w dyspozycji okręgowych zarządów PZD, a 1/3 przekazywane jest do Krajowej Rady PZD.

Ze środków tych prowadzona jest działalność konkursowa, szkoleniowa

(szkolenia+ materiały), a także dotacje celowe, takie jak inwestycje w ogrodach - w ten sposób spora kwota z powrotem wraca w różnej postaci do jednostek ogrodów. Sumując zostaniemy zmuszeni do większych składek aby (44 188,45 - 11 837 = 32 351,45zł) zdobyć 32 351,45zł dodatkowo dla gminy i oczywiście dodać te nasza obecną składkę na PZD czyli 11 837 aby zaspokoić waszej partii PO apetyty abyście mieli na swoje biura diety pensie jeszcze więcej (obecnie przecież jako obywatel RP płacę podatek na subwencje partii które wynoszą w zależności od % wyborczego duże miliony a my działkowcy sami się organizujemy i sami się finansujemy tylko z własnych składek bo jak do tej pory Państwo nic nie dokłada a po wejściu propozycji waszej partii PO my jako działkowcy będziemy dokładać za to , że z nieużytków, bagien zrobiliśmy zieleń i miejsc naszej odskoczni od rzeczywistości i autentyczny kontakt z przyroda ale tego akurat Pani Poseł nie muszę tłumaczyć o ile jest pani autentyczną działkowczynią a nie tylko niedzielną.

• Stwierdzenie publiczne, że Zarządy (czapa) walczą o swoje wynagrodzenia postawiło mnie w zdumienie. Przecież Pani jako działkowiec co roku ma prawo wglądu do rozliczenia a na walnych zebraniach prawo do ustalania składek i celu ich wydatkowania. To sami działkowcy w każdym ogrodzie decydują o pieniądzach. Dziwne, że Pani jako działkowiec i obecnie Poseł RP uwidoczniła swą niewiedzę i kompetencje, (na kogo ja głosowałem?)

Pragnę Pani Poseł przypomnieć, że:

1. Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował Art. 27 Ustawy o ROD Art. 27. 1. PZD posiada osobowość prawną.

2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz statutem.

3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem. Więc stwierdzenie prze Pani Kolegów i Koleżanki, że to TK nakazał likwidacje PZD jest kłamstwem, (styl pracy PO!)

2. PZD do działkowcy i nie jest możliwy podział. Jako działkowiec Pani to powinna rozumieć. Ho chyba, że powiedzenie prawdy zadecyduje o Pani przyszłej karierze politycznej, (widać ważne są stołki w PO nisz priorytety poselskie wobec narodu.

3. Proszę zapoznać się z Konstytucją RP, nie będę Panią zmuszał do przeczytania całek konstytucji (bo widać, że znajomość Konstytucji dla Posłów to zło konieczne) ale tylko Art. 58, Art. 2 i Art. 12. no jeśli myślicie jako posłowie PO, że kwalifikujemy się jako działkowcy pod Art. 13 to proszę to udowodnić przykładami.

Na zakończenie informuje Panią poseł, że biorąc przykład z klubów poselskich o wprowadzaniu podczas głosowania w Sejmie dyscypliny partyjnie jestem zmuszony waszymi wypowiedziami i działaniami wprowadzić dyscyplinę rodzinną w najbliższych wyborach i to na pewno nie będą oddane głosy na PO"

Z działkowym pozdrowieniem działkowiec z ROD "Górki Ustowskie" w Szczecinie Roman Krempski.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 116

Wczoraj 180

W tygodniu 500

W miesiącu 4965

Wszystkich 429329

Kubik-Rubik Joomla! Extensions