Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Jest to bardzo dobra wiadomość dla działkowców z Nowogardu. Podczas spotkania burmistrza Roberta Czapli z Rafałem Paśko, Prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie w dniu 16 kwietnia,  burmistrz podpisał porozumienie dotyczące przekazania dotacji. Podczas podpisania umowy obecni byli również: radny Stanisław Saniuk, Skarbnik Gminy Marcin Marchewka oraz zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wojciech Szponar.

Udzielona dotacja przeznaczona jest na remont infrastruktury wodociągowej w dwóch alejkach ogrodów działkowych przy ulicy Zamkowej. Podczas czwartkowej sesji (12 kwietnia br.), radni jednogłośnie poparli wniosek burmistrza o przekazaniu kwoty 10.000 zł Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Nowogardzie, z przeznaczeniem ich na remont wysłużonej już instalacji wodnej. Zanim jednak pieniądze mogły być przekazane na ten cel, rada miejska musiała zając stanowisko, w sprawie uchwały, o którą zabiegał radny Stanisław Saniuk.

W Nowogardzie funkcjonują 4 ogrody działkowe, zlokalizowane w różnych częściach miasta. Prezesem nowogardzkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest Rafał Paśko.

Kiedy w 2018 roku pojawił się problem z rurami wodociągowymi początkowo działkowcy wykonywali remonty doraźne. W kolejnym roku z środków własnych przeznaczając kwotę 140 tys zł działkowcy rozpoczęli wymianę wodociągu. Teraz dzięki otrzymanej dotacji, będzie możliwa wyniana wadliwej sieci na kolejnych dwóch alejkach. Całkowita wartość inwestycji to 20 tys zł z czego 50 % jest to dotacja przekazana przez burmistrza Roberta Czapli.

Działkowcy to duża grupa społeczna. Obecnie w Nowogardzie jest 1150 ogródków działkowych zrzeszonych w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wynika z tego, że co czwarta rodzina w mieście to działkowcy.

Chciałbym serdecznie podziękować w szczególności burmistrzowi  Robertowi Czapli oraz radnemu Stanisławowi Saniukowi. Ta dotacja była nam bardzo potrzebna, a dzięki staraniom tych dwóch osób, dziś została dopełniona formalność. Dziękuje też radnym, którzy zagłosowali za tą uchwałą, pozwalającą przyznać tą dotacje. - mówi Rafał Paśko prezes ROD w Nowogardzie.

Czasy w jakich się znaleźliśmy skłoniły ludzi do prowadzenia rodzinnych ogródków działkowych. Pandemia wymusiła na rodzinach taką właśnie formę rekreacji- mówi radny i zarazem działkowiec Stanisław Saniuk.

Marcin Grędan

źródło: www.nowogard.pl

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 14

Wczoraj 189

W tygodniu 406

W miesiącu 4029

Wszystkich 335094

Kubik-Rubik Joomla! Extensions