Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Pan Mateusz Morawiecki Premier RP

Szanowny Panie Premierze. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie zwraca się ponownie do Premiera RP w sprawie włączenia Polskiego Związku Działkowców do grona beneficjentów krajowego programu Energetyka Obywatelska - to nasze wspólne zadanie.

Zróbmy najpierw to, co możemy zrobić szybko i bez specjalnych kontrowersji społecznych.

Pozwólmy na budowę kilkadziesiąt tysięcy mikro instalacji prosumenckich, tj. na montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Jak stworzyć system prosumenta zbiorowego w Polsce?

Uwzględnić oraz zagospodarować istniejące możliwości techniczne tkwiące w organizacji PZD i strukturze ogrodowej ROD.

Posiadacze domów jednorodzinnych otrzymały szanse realizacji zmniejszenia rachunków za elektryczność i ciepło. Jest odczucie społeczne, że zamożniejsi otrzymali wsparcie finansowe, a ubożsi działkowcy pominięci.

My użytkownicy działek ogrodowych do współczesnego funkcjonowania potrzebujemy energii elektrycznej.

Na dachach altanek, na Domach Działkowca oraz do oświetlenia alejek i zasilania sprzętu energetycznego nadaje się fotowoltaika, jak również wykorzystanie wiatrów prze małe turbinki wiatrowe. Gra jest warta świeczki i nie musimy ponosić wysokich kosztów instalacji elektrycznych tzw. ziemnych przy wykorzystaniu fotowoltaiki i wiatru.

My działkowcy - jako kilkumilionowa część składowa społeczeństwa polskiego, czujemy się również odpowiedzialni za kraj, za środowisko naturalne i za ochronę naszej planety.

Stare technologie produkcji energii - niszczą nasze naturalne środowisko.

Obecnie ogrody działkowe w Polsce, stały się niekwestionowanym miejscem profilaktyki zdrowia w naszym kraju dla społeczności lokalnych podczas ataku epidemii.

W dobie kryzysu zdrowia, dopiero zaczynamy doceniać dorobek kilku wcześniejszych pokoleń działkowców, którzy doceniali zieleń, czyste powietrze, świeże warzywa i owoce oraz aktywność fizyczną przy uprawie działki. 

Zmienia się cały świat, przez nowe zagospodarowanie i wykorzystanie intensywne przyrody. Klimat się zmienia. Powinniśmy zmienić dotychczasowy sposób myślenia i działania.

Polski Związek Działkowców, od szeregu lat postuluje do Rządu RP, o uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w planach inwestycji krajowych i regionalnych oraz korzystanie z funduszy europejskich, ale dotychczas działania nasze są bezskuteczne.

Jesteśmy pomijani przy wsparciu finansowym w programie ochrony środowiska i klimatu. Nie uwzględniono nas w programie OZE, w programu „PROSUMENT”, jak również w programie „LIFE” ze środków Unii Europejskiej, jak również z FUNDUSZY LOKALNYCH. Nie zostaliśmy uwzględnieni w programie walki z suszą pn. „Moja Woda” przez ministerstwo Klimatu (10.07.2020).

Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce, których powierzchnia stanowi 40 248 ha zieleni - proponuje się włączyć do Europejskiego Zielonego Ładu, by Polska i Unia Europejska mogła osiągnąć cel neutralności klimatycznej w 2050 roku. (tj. 402,5 km2 )

Różnorodność biologiczna jest nieodzowna dla przetrwania ekosystemów, które, oprócz pełnienia funkcji biologicznych, dostarczają dóbr i świadczą niezastąpione usługi na rzecz człowieka. Dotychczas tempo i skalę wymierania gatunków, może doprowadzić do nieodwracalnego zaburzenia równowagi systemu naturalnego Ziemi.

Warto zmienić swoje podejście do konsumpcji. Wiadomo, że rolnictwo na przemysłową skalę staje się coraz bardziej destrukcyjne dla ekosystemów.

Wykorzystajmy zdrową żywność z ogrodów działkowych w szerszym zakresie jak dotychczas.

Panie Premierze

Bardzo ważne jest, żeby bardziej zwróć się ku sobie, by dobrze wsłuchać się w to, co jest najważniejsze dla pokoleń i wspólnie realizować zadania związane z ochroną środowiska naturalnego i służące profilaktyce zdrowia.

Potrzebna jest inicjatywa i decyzja oraz regulacje prawne, które przełożyłyby się na inwestycje i włączenie Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców do katalogu beneficjentów, którzy korzystają z funduszy europejskich i krajowych. Jest uzasadniona potrzeba przystosowania ogrodów do współczesnych standardów dla społeczeństwa polskiego.

Bez regulacji prawnych i pomocy centralnej, PZD nie wdrąży w dostatecznym stopniu Otwartego Programu Rozwoju ROD przyjętego w dniu 14 marca 2018 roku uchwałą nr 1/XX/2018 - Polskiego Związku Działkowców.

Nie osiągniemy zakładanego „Programu Modernizacji” i przystosowania ogrodów działkowych na potrzeby społeczności lokalnej bez pomocy struktur państwa. 

Aktualne warunki życia społeczeństwa zwłaszcza w miastach, wymuszają budowę modernizacji w ogrodach działkowych. Jest potrzebna rządowa pomoc finansowa tych przedsięwzięć (profilaktycznych) w znaczącym stopniu służących zdrowiu.

Z wyrazami szacunku i poważania pozostają

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Wiceprezes Okręgu PZD w Szczecinie 

inż. Józef Romanowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 212

Wczoraj 231

W tygodniu 443

W miesiącu 2305

Wszystkich 326907

Kubik-Rubik Joomla! Extensions