Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Wyłączanie kilkumilionowej rzeszy działkowców z dostępu do programów promujących ekologiczne gospodarowanie energią i zasobami naturalnymi kłoci się z ich ideą! Kilkutysięczna rzesza działkowców dziesięciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świnoujściu gorąco popiera argumenty zawarte w opublikowanym na stronie Okręgu Szczecińskiego liście do Premiera R.P.

Wiele osób, spośród działkowej społeczności miasta doświadczyło osobiście ( nie bójmy się tego słowa !) dyskryminacji przy poszukiwaniu źródeł finansowania dla realizacji ekologicznych inicjatyw. „Fotowoltaika na domku jednorodzinnym – tak ale na działkowej altanie-wykluczone!”-usłyszał już niejeden z członków R.O.D. w naszym mieście.

Wśród mieszkańców jednorodzinnych domów nie brakuje zamożnych osób. Nasze ogrody pozostają azylem dla liczniejszej,       a nie docenianej grupy Polaków, dla których te 5 arów ziemi stanowi często jedyne miejsce rekreacji. Dodatkowym argumentem, który –mamy nadzieję wpłynie ostatecznie na dołączenie działkowców do grona beneficjentów proekologicznych programów jest fakt, że to właśnie członkowie R.O.D. są w dużej mierze adresatami ofert firm budujących proekologiczne instalacje, np. fotowoltaikę. Jeżeli zatem, prawdziwą intencją rządzących jest szybkie rozpowszechnienie nowych, przyjaznych środowisku, technologii to nie powinni pomijać działkowej społeczności! 

Jedną z nieodłącznych cech demokracji jest to, że rządzący , dla swoich projektów szukają poparcia w jak najszerszych kręgach społecznych i, dopiero poparcie takie uprawomocnia ich do podejmowania decyzji. W tym kontekście dziwi bardzo, że władze naszego kraju, przy tworzeniu programów rozpowszechniających sprzyjające środowisku postawy, zapominają o kilkumilionowej rzeszy promotorów ekologicznej gospodarki. Co gorsza, tą właśnie grupę wyłączają z grona beneficjentów środków przeznaczonych na działania, dla których poletkiem doświadczalnym od lat jest każda działeczka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Unia Europejska jest za zdrową żywnością. Do zdrowia Polaków przyczyniają się ryby i produkty z ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlaczego nie zalicza się do nich plonów z R.O.D., które łączą się także z rekreacją działkowców, często jedyną na jaką ich stać! Z nadzieją na rychłą zmianę stanowiska Rządu R.P,

imieniu działkowców R.O.D. naszego miasta

Teresa Napiórkowska –przewodnicząca kolegium prezesów R.O.D. Świnoujście  

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 202

Wczoraj 231

W tygodniu 433

W miesiącu 2295

Wszystkich 326897

Kubik-Rubik Joomla! Extensions