Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się 10 w tym roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzeniu, które odbyło się w formie telekonferencji, przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Porządek obrad był bogaty a tematyka bardzo szeroka i ważna.

Pani Mirosława Marks Główna księgowa KR przedstawiła sprawy z zakresu finansów, omówiła m.in. wykorzystanie Funduszu Oświatowego w Okręgach PZD w 2020 roku. Krajowy Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze finansowe kolejnych czterech Okręgów: w Bydgoszczy, Koszalinie, Pile i Podlaskiego.

Krajowy Zarząd omówił potrzeby rozwojowe ROD w kontekście zwiększonego zainteresowania działkami. Informacje nadesłane przez Okręgi potwierdziły utrzymującą się od ubiegłego roku tendencję wzrostową zapotrzebowania na działki, szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystycznie oraz zlokalizowanych w większych i średnich miastach. W wyniku dyskusji KZ PZD zdecydował o konieczności podejmowania dalszych działań w celu skutecznego reagowania na to zainteresowanie; wydal w tej sprawie również komunikat, który został opublikowany na stronie internetowej KR.

Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła informację na temat czasowych zajęć terenu rodzinnych ogrodów działkowych w 2020 r. opracowaną w oparciu o przekazane przez Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania. W 2020 r. czasowo zajęto tereny 149 ROD położonych w obszarze działania 20 OZ PZD o powierzchni łącznej 10,8516 ha. W porównaniu z rokiem 2019 powierzchnia działek w ROD podlegających czasowemu zajęciu uległa dwukrotnemu zwiększeniu. Na podstawie przedstawionych dokumentów KZ dokonał oceny działań jednostek terenowych PZD związanych z czasowymi zajęciami terenu w 2020 r. i podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.   

Kierownik WGG zreferowała, a KZ PZD podjął uchwały w sprawach dotyczących likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD: im. Puchalskiego w Rzeszowie, im. Kościuszki w Runowie Pomorskim, im. Kościuszki w Prudniku i „Stokrotka” w Dynowie.

Na posiedzeniu Krajowy Zarząd rozpatrzył również wniosek Okręgu Mazowieckiego PZD o wyrażenie zgody na nabycie gruntu części ROD „Nowalijka” w Żyrardowie, wyrażając zgodę na odpłatne nabycie przez PZD prawa własności nieruchomości położonej w Żyrardowie.

Pani Mariola Kobylińska przedstawiła informację na temat prowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Magistrala wodna”  w ROD im. 1 Maja w Malborku. Krajowy Zarząd zapoznał się również z wnioskami powołanego w dniu 18 marca br Zespołu do zbadania całokształtu działalności Zarządu ROD im. 1 Maja w Malborku, OZ Pomorskiego PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Krajowy Zarząd PZD podjął w tych sprawach stosowne uchwały.

Tradycyjnie już dyskutowano na temat pracy biur okręgów PZD w warunkach niegasnącej pandemii oraz realizacji przez OZ zaleceń przyjętych przez KZ na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. KZ zdecydował o wystąpieniu do Okręgów o dodatkowe, szczegółowe informacje, w szczególności na temat stanu zaległych urlopów wypoczynkowych w kontekście uprawnienia pracodawcy, wynikającego z ustawy covidovej, do kierowania pracowników na urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach poprzednich w wymiarze do 30 dni,  bez uzyskania ich zgody i z pominięciem planu urlopów.

Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie zespołu ds. przygotowania i opracowania zasad kolejnego konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”.

 

przygotowała

Monika Pawlińska st. inspektor ds kadr i administracji

23.04.2021

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 224

Wczoraj 231

W tygodniu 455

W miesiącu 2317

Wszystkich 326919

Kubik-Rubik Joomla! Extensions