Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 11 maja 2021r. jednostka krajowa PZD zorganizowała naradę radców prawnych i prawników. W wydarzeniu przeprowadzonym w trybie on-line uczestniczyło łącznie 60 pracowników z jednostki krajowej i 26 okręgów PZD. 

PZD. Spotkanie otworzył pan Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Zgodnie z przyjętą formułą, wstępu do poszczególnych tematów dokonali prelegenci, a uczestnicy mogli zabrać głos i podzielić się swymi uwagami i spostrzeżeniami podczas dyskusji. Wiodącymi tematami narady były kwestie:   

1. Postępowań związanych z odzyskiwaniem przez ROD środków z tytułu zawyżonych opłat wodnych – r.pr. Bartłomiej Piech - dyrektor Biura Prawnego PZD.

2. Regulacji prawnych dotyczących systemu gospodarka odpadami w ROD - r.pr. Monika Pilzak z Biura Prawnego PZD.

3. Regulacji stanów prawnych ogrodów w sytuacji konkurencji praw działkowców z prawami zakładów pracy uwłaszczanych na terenie ROD – r.pr. Bogusława Krystyjan z biura Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD.

4. Ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie ROD - r.pr. Tomasz  Terlecki zastępca dyrektora Biura Prawnego PZD.

5. Wykładni prawa dotyczącego usuwania drzew z terenów ROD - r.pr. Tomasz  Terlecki  - zastępca dyrektora Biura Prawnego PZD.

Ostatnim punktem narady była dyskusja, podczas której uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat problemów występujących przy obsłudze prawnej ogrodów i działkowców.

Spotkanie zamknął Prezes PZD. Podsumowując naradę pozytywnie ocenił jej merytoryczny poziom. Wyraził też przekonanie, że obsługa prawna ROD i działkowcom, jest jednym z istotniejszych zadań PZD, a wymiana doświadczeń wśród uczestników narady powinna wpłynąć na podniesienie jej poziomu. Dlatego też Prezes PZD stwierdził, że analogiczne spotkania winny być podejmowane w przyszłości.

B. Piech

 

 

                                                                                                               

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 8

Wczoraj 189

W tygodniu 400

W miesiącu 4023

Wszystkich 335088

Kubik-Rubik Joomla! Extensions