Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Pojawia się nadzieja, że w najbliższym czasie może nastąpić poluzowanie obostrzeń sanitarnych. Jest to ważny sygnał dla ROD. 

Zarządy ROD mają przed sobą walne zebrania sprawozdawcze za 2 lata, to ważne z uwagi na konieczne uchwały finansowe i inwestycyjne pozwalające na normalne funkcjonowanie ogrodów. Na WZS należy przekazać też informacje o PZD. 

Okres ten będzie gorący, będzie sprawdzianem naszego przygotowywania do kampanii sprawozdawczej i możliwości obsługi przez Okręg. 

Zwracam się z apelem do zarządów ROD o:

1. Dyscyplinę, nie można wychodzić poza granice obowiązujących przepisów sanitarnych w przygotowaniu WZS.  

2. O nie wychodzenie na zebrania ze sprawami, które może Zarząd ROD załatwić w normalnym toku funkcjonowania codziennego. Statut i wytyczne KZ jasno precyzują kompetencje Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 

3. O konsultowania z Okręgiem zgłoszeń w celu koordynacji obsługi z ramienia Okręgu.

4. O szukanie najkorzystniejszych wariantów przeprowadzenia zebrań (konferencji) sposób powiadamiania o terminie WZS członków PZD. 

5. O czytelne przygotowanie uchwał i ich jasne przedstawienie na zebraniu.  

6. O dobry scenariusz przebiegu WZS oraz o proponowane składy komisji i przewodniczącego WZS.

 

Od dyscypliny zależeć będzie poprawność i powodzenie!!!

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 8

Wczoraj 189

W tygodniu 400

W miesiącu 4023

Wszystkich 335088

Kubik-Rubik Joomla! Extensions