Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 7 czerwca br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie z inicjatywy i na prośbę posła Marka Wesołego z ministrem Michałem Kurtyką oraz wiceministrem Jackiem Ozdobą. W spotkaniu uczestniczył również jako asystent posła Sławomir Barwiak.

Głównymi kwestiami poruszanymi podczas zebrania było wypracowanie mechanizmów oraz wprowadzenie takich zmian, które umożliwiałyby działkowcom oraz Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych korzystanie ze wsparcie finansowe z takich programów jak np:

„Moja woda” mającego na celu ochronę zasobów wodnych,

„Mój prąd”, którego celem jest rozwój energetyki odnawialnej.

Kolejną poruszoną przez Posła sprawa dotyczyła braku wsparcia finansowego przy obowiązku wymiany piecy, które są jednym z najczęstszych źródeł wykorzystywanych do ogrzewania domów działkowca. 

Minister Michał Kurtyka po uważnym wysłuchaniu argumentacji posła Marka Wesołego opartej również na stanowisku Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD” skierował przedstawione propozycje, wnioski i tezy do analizy prawnej pod kątem możliwości włączenia RODów do powyższych programów.  Nadzór nad opracowaniami prawnymi zadeklarował Jacek Ozdoba wiceminister Klimatu i Środowiska.

Strony podsumowując spotkanie ustaliły, że po przeanalizowaniu prawnym w ministerstwie omawianych spraw zorganizowane zostaną kolejne spotkania do których poproszony o dołączenie zostanie stosownym zaproszeniem prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz na prośbę posła przedstawiciel Okręgu Śląskiego PZD.

 Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego bez wątpienia, że Ogrody działkowe pełnią bardzo ważną rolę i stanowią specyficzną formę terenów zieleni miejskiej. Odgrywając zdecydowanie pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie, a także sprzyjają podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast.

Po spotkaniu w ministerstwie klimatu i środowiska dalsza kontynuacja omawianych spraw przeniosła się do siedziby PZD gdzie na zaproszenie prezesa Eugeniusza Kondrackiego przybył poseł Marek Wesoły wraz z asystentem.

Głównym tematem spotkania warte podkreślenia prowadzonego w bardzo przyjemnej atmosferze oczywiście były sprawy poruszane w ministerstwie klimatu i środowiska z ministrem Michałem Kurtyka. Zamykając wątek tej części dyskusji strony utwierdziły się w przekonaniu o słuszności i celowości podjętych działań, a także wstępnie omówiono zarys dalszych działań mające na celu wsparcie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dalszej części prezes PZD przedstawił bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących bieżących spraw związku, ale i przedstawił w zarysie historię ogrodnictwa w naszym kraju, także w Europie. Omówiono dokonania związku w okresie sprawowania funkcji prezesa przez pana Kondrackiego z wartym wspomnienia kwestią regulującą prawne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych poprzez czynny udział w powstaniu Ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz poseł Marek Wesoły stwierdzili, że to było dobre spotkanie. Potrzebne jest współdziałanie. Uczestnicy zadeklarowali gotowość do działania, by wypracować takie mechanizmy, aby przygotować dobre rozwiązania, które wspomogą rozwój ROD.

W spotkaniu udział wzięli: ze strony ministerstwa minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister Jacek Ozdoba, a także obecny na spotkaniu.

Poseł Marek Wesoły wraz z asystentem Sławomirem Barwiak podjęli starania i dialog mający na celu przekonać o słuszności stworzenia instrumentów prawnych do możliwości pozyskiwania wsparcia na rzecz ROD środków finansowych.

 autor : Sławomir Barwiak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 11

Wczoraj 170

W tygodniu 766

W miesiącu 5011

Wszystkich 341444

Kubik-Rubik Joomla! Extensions