Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Z badań wynika że na nasze zdrowie psychiczne wpływa otoczenie, w którym żyjemy.

Według najnowszych badań, że im więcej drzew znajdowało się w promieniu 100 metrów od domu, tym występowało mniejsze prawdopodobieństwo konieczności stosowania antydepresantów. Liczy się konkretnie liczba drzew w sąsiedztwie naszego miejsca zamieszkania.

Depresja to coraz bardziej palący problem, zwłaszcza w czasach pandemii.

To ciężka choroba, która ma wiele objawów, m.in. takich jak obniżony nastrój, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, lęk, utrata zainteresowań, zmęczenie bez wyraźnego powodu, zmniejszenie aktywności, izolowanie się od bliskich, różnego rodzaju bóle niezwiązane ze schorzeniami, myśli samobójcze

Jak się ją leczy? Farmakologią i terapią.  "Domowych" sposobów nie ma, ale naukowcy wciąż badają, co może wpływać pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i powodować, że szanse na zachorowanie są mniejsze. Teraz wzięli pod lupę otoczenie, w którym żyjemy.

Zbadali, jaka jest zależność między bliskością drzew a liczbą mieszkańców, którzy muszą przyjmować antydepresanty.

Naukowcy z Lipska przeanalizowali dane dotyczące zdrowia psychicznego 10 tys. mieszkańców tego miasta i połączyli je z danymi dotyczącymi liczby i gatunków drzew w całym mieście. Wyniki kontrolowano pod kątem innych czynników, o których wiadomo, że są związane z depresją, takie jak zatrudnienie, płeć, wiek i masa ciała. Co wykazały badania?

Im więcej drzew w promieniu 100 metrów od domu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jego mieszkańcy będą musieli leczyć się psychiatrycznie. Naukowcy wskazują, że dbanie o zieleń w mieście to także dbanie o zdrowie psychiczne jego mieszkańców. A także walka z nierównościami.

 Odkrycie sugeruje, że drzewa uliczne, publicznie dostępna forma miejskiej zieleni - mogą pomóc zlikwidować lukę w nierównościach zdrowotnych między ekonomicznie różnymi grupami społecznymi - skomentowała główna autorka badania, dr Melissa Marselle.

Zdaniem dr Marselle, drzewa uliczne powinny być sadzone jednakowo na obszarach mieszkalnych, aby zapewnić osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej równy dostęp do otrzymywania korzyści zdrowotnych.

Jeżeli uwzględnimy około 1250 ha powierzchni przeszło 80-ciu ROD w Szczecinie to znacząco zwiększamy zieleń w mieście i poprawiamy warunki bytowania mieszkańców.

Innowacje to długofalowy proces. I tylko one mogą przeciwdziałać najgroźniejszym zagrożeniom życia w XXI wieku. 

Szanujmy zdrowie najcenniejszy dar życia

Wykorzystano Internet  

I WICEPREZES OKRĘGU PZD SZCZECIN                                                                      

Józef Romanowski  Szczecin 05-08-2021

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 160

W tygodniu 877

W miesiącu 4119

Wszystkich 351796

Kubik-Rubik Joomla! Extensions