Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

10 sierpnia 1946 r. odbyło się zebranie organizacyjne Okręgowego Zarządu Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych w Szczecinie  O godz. 10:00 w sali konferencyjnej zarządu miejskiego przy obecności 30 osób, zebranie otworzył Dyrektor Ogrodów Miejskich p. Zbigniew Kozłowski witając przedstawicieli 5 - ciu powiatów oraz miasta Szczecina. Przewodniczenie jednogłośnie powierzono p. Januszowi Daleckiemu, który dokooptował 2 asesorów, nz. Irenę Kozłowską i p. Kolusa.

Porządek obrad przewidywał sprawozdanie z terenu Szczecina i powiatów a także dyskusje po sprawozdaniach, sprawy finansowe zarządu okręgowego, wybory zarządu i wolne wnioski.

Sprawozdanie za Szczecin złożyła p. Kozłowska podając, że łącznie dysponuje 4356 działkami z których przydzielono 1700 dla Rad Zakładowych i instytucji, 1720 dla przedsiębiorstw oraz dla DOKP 727. Nieznana jest ilość działek  na prawobrzeżu gdyż teren zajmuje armia czerwona.

Problemem są zniszczenia sięgające 60% oraz całkowity brak bezpieczeństwa. Działkowcy zniechęceni porzucają działki i nie chcą  płacić  czynszu. Zarządy się dopiero organizują.

Przedstawiciel PKP stwierdził, że ich działki są mniej zniszczone, bo od jesieni 1945 roku pilnowała ich Straż Ochrony Kolei, ale ogrodzeń też  nie ma i urządzeń  nawadniających. Aby to odbudować potrzeba kolejarzom subsydium w wysokości 300000 zł. Bezpieczeństwo utrudnia wojsko a nawet zajęło cześć kolonii Zawał i Sienkiewiczówki.

Przedstawiciel Gryfina wskazał, że ich Towarzystwo liczy zaledwie 40 członków, rekrutujących się głównie z pracowników starostwa. Wiosną ogrody były w stanie nadającym się do upraw pomimo braku ogrodzeń ale z chwilą rozpoczęcia repatriacji  zaczęło się demolowanie. Apeluje o ingerencję u władz i o subsydia na odbudowę urządzeń.

Przedstawiciel Choszczna informuje, że typowych ogrodów u nich brak. Są w stadium  organizacji. Tereny maja zarezerwowane i jesienią zaczną  urządzanie działek.

Potrzebne są fundusze na roboty i na czynsz oraz nawodnienia.

Przedstawiciel Gryfic złożył relacje iż są w toku a trudności takie same jak wszędzie.

Przedstawicielka Koszalina poinformowała, że u nich terany zajmuje armia sowiecka i z chwilą przegrupowania przystąpią do przejmowania terenów pod ogrody

Delegat z Łobza stwierdził, że u nich nie ma zainteresowania działkami ponieważ nowoczesne miasta mają ogródki przydomowe.

 

W dyskusji podawano przykłady pobicia i zamknięcia działkowców przez wojsko a także, że w przypadku zgłaszania szkód każą im winnych przyprowadzić lub wskazać nr Jednostki Wojskowej ,w czym są bezradni.

Sekretarz odczytała  pismo do Wojewody o interwencję.

P. Dalecki zaapelował by się nie zrażać trudnościami bo nastąpi normalizacja i nie wolno opuszczać placówek, które są dobrem  wspólnym.

W ramach finansów podkreślono, że 300000 zł przekazanych przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych jest niewystarczające ale trzeba je proporcjonalnie podzielić. Natomiast 200000 zł przekazane przez Miejski Zarząd Ogrodów na nagrody indywidualne i zespołowe za pracę należy  wykorzystać do przekonania tych którzy jeszcze maja wątpliwości i patrzą krytycznie na nasze poczynania. Nie można pominąć Gryfina, które jest pierwszym już w miarę zorganizowanym stowarzyszeniem.

Wybrano jednomyślnie zarząd w składzie:

Prezes Koch Michał Szczecin

V ce prezes Wojciechowski Aleksander Gryfino

Sekretarz Kozłowska Irena Szczecin

Skarbnik Polis Jan Szczecin

I czł. Zarządu Sienkowski Józef DOKP

II czł. Zarządu Ruta Stanisław Szczecin

Zastępcy Orotte DOKP

Kornik Joanna Koszalin

Paszkiewicz Stanisław Choszczno

Komisja rewizyjna: Rombek Alojzy ( DOKP ) Jasiński Stanisław (Szczecin) Dworzanski (Gryfino) Miszewski Julian (Szczecin) Julian Anczykowski (Choszczno)

Komisja rozjemcza: Gaweł Tadeusz, Kulewski Bogusław, Kolupe Marian, Kotowicz Michał, Rajkowski Bolesław, Urbaniak Stefan (Szczecin), Pawlikowski Henryk (Gryfino)

Postawiono wniosek o pobieraniu i przekazywaniu składek na rachunek zarządu okręgu od powierzchni lub ilość i działek oraz by wystąpić do władz o przekazanie wszystkich terenów dla towarzystwa, które są ogrodami, a także zwrócić się do Komisji Specjalnej Do Walki Z Nadużyciami aby ta ingerowała przez odpowiednie czynniki w sprawie bezpieczeństwa plonów.

Takie to były początki tworzenia się struktury wojewódzkiej ogrodów działkowych 75 lat temu. Warto o tym pamiętać!

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 160

W tygodniu 876

W miesiącu 4118

Wszystkich 351795

Kubik-Rubik Joomla! Extensions